Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Abant Tıp Dergisi

112 Ambulans Servisinde Çalışan Memnuniyeti [Abant Med J]
Abant Med J. 2012; 1(3): 144-148 | DOI: 10.5505/abantmedj.2012.33043  

112 Ambulans Servisinde Çalışan Memnuniyeti

Arif Duran1, Tarık Ocak1, Songül Yorgun2, Dursun Koç3
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ad, Bolu/türkiye
2Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Bolu / Türkiye
3Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Bolu / Türkiye

AMAÇ: Ülkemizde 112 ambulans servisleri, yoğun stres ve iş yükünün fazlaca etkin olduğu birimlerdendir. Bu nedenle çalışanlarının özverili olmasını gerektiren bir tempoya sahiptir. İşleyiş düzeninde, çalışanların moral motivasyon ve memnuniyetleri oldukça önemlidir. Çalışmamız Bolu ili Ambulans Servisi çalışanlarının memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla planlanmıştır.
YÖNTEMLER: Anketler, birim katılımcılarının 6-15 Ağustos 2010 tarihinde “Çalışan Memnuniyeti Anketi Uygulama Usul ve Esasları” temel alınarak anket formunu doldurması ile gerçekleştirilmiştir. Ankete katılan çalışanlara, çalışma saatleri ve kurumsal hizmetler; performans değerlendirmesi; iş sağlığı ve güvenliği; meslek, çalışma mekanı ve güvenlik; yönetim ve yönetim ile ilişkiler; kurumsal aidiyet ve diğer hususlar ile ilgili toplam 26 soru yöneltildi.
BULGULAR: Çalışmaya katılanların % 30’u kaynakların etkin kullanıldığını, %75.6’sı ödüllendirmenin olmadığını, %90.2’si son altı ay içinde hizmet içi eğitim düzenlendiğini belirtmekle birlikte %59.5’i hasta ve çalışan güvenliğine yönelik eğitim verilmediğini, %88.1’ i hasta ve çalışan güvenliği raporlama sistemi hakkında eğitim almadıklarını ve yaralanmalara yönelik teknik bir alt yapı olmadığını belirtmişlerdir.
SONUÇ: Çalışmamızda 112 Ambulans Servisi çalışanlarının genel olarak işyerlerinden memnun oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca kendi görüşlerinin alınarak işyeri ergonomisi ile ilgili düzenlemeler, işyeri güvenliği ile ilgili önlemlerin alınmasını istemektedirler. Olumsuz koşulların devamı halinde kurumdan ayrılmayı bile düşündükleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çalışan Memnuniyeti, Ambulans Çalışanları,


112 Ambulance Service Employee Satisfaction

Arif Duran1, Tarık Ocak1, Songül Yorgun2, Dursun Koç3
1Abant İzzet Baysal University Faculty Of Medicine Department Of Emergency Medicine
2Bolu İzzet Baysal Goverment Hospital, Bolu / Turkey
3Bolu City Health Director, Bolu / Turkey

OBJECTIVE: 112 ambulance service in our country have a workload and too intense stress. Therefore it requires dedicated effort from staff. Employee morale, motivation and satisfaction is very important in operating scheme. We aimed to determine the satisfaction levels of ambulance service staff in Bolu province.
METHODS: All participants fullfilled the "Application Procedures and Principles of Employee Satisfaction Survey" questionnaire between 6th -15th August in 2010. They answered 26 questions about working hours and corporate services; performance evaluation; occupational health and safety, occupational, work space and security, governance and management relations; of institutional commitment and other matters.
RESULTS: 30% of the participants stated that resources are used effectively, 75.6% of them complaint of no rewarding. 90.2% stated that they have in service education programme in last six months but 59.5% pointed that they have not educated about employee and patient safety. 88.1% said that they have not received training about reporting system of patient and employee safety and about injury reporting system. They also stated there was no technical infrastructure about injuries.
CONCLUSION: As a result of our suvey, 112 ambulance service employees are generally satisfied of their workplaces. However they want some regulations in workplace ergonomics in order of their recommendations and also they seek measures related to workplace safety. İf the conditions remains adverse, some staff even think to quit job.

Keywords: Employee Satısfactıon, Ambulance Staff


Arif Duran, Tarık Ocak, Songül Yorgun, Dursun Koç. 112 Ambulance Service Employee Satisfaction. Abant Med J. 2012; 1(3): 144-148

Sorumlu Yazar: Arif Duran, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.