Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Adli Tıp Dergisi

J For Med: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Mağduru ve Sanığı Çocuk Olan Cinsel İstismarlar İle İlgili Haberlerin İncelenmesi
Investigation of the News Related to Sexual Abuse Which the Child is a Sufferer or Suspected In
Sibel Küçük
doi: 10.5505/adlitip.2016.99815   2016; 30 - 1 | Sayfalar 51 - 59

2.
Multidisipliner Ekipte Yer Alan Meslek Gruplarının Çocuk İstismar ve İhmaline İlişkin Görüş ve Tutumları
Opinions and Attitudes of Occupational Groups Located in Multidisciplinary Team Related to Child Abuse and Neglect
Nevin Uslu, Handan Zincir
doi: 10.5505/adlitip.2016.94103   2016; 30 - 1 | Sayfalar 15 - 28

OLGU SUNUMU
3.
Sürtünme Yolu ile Cinsel İstismar Sonrası Gebelik: Bir Ensest Olgusu
Pregnancy After Sexual Abuse by Rubbing: An Incest Case
Sait Sarıçiçek, Hasan Ağrıtmış
doi: 10.5505/adlitip.2016.33154   2016; 30 - 2 | Sayfalar 180 - 185

4.
BCG Uygulama Hatası: İki Olgu Sunumu
Malpractice of BCG Application: Two Case Studies
Volkan Ünal, Esra Ünal, Zafer Çetinkaya, Humman Şen, Özge Yaşlı, Sadi Cagdir
doi: 10.5505/adlitip.2016.04909   2016; 30 - 1 | Sayfalar 81 - 85

5.
Çocuk Cinsel İstismarında Çocuk Oyunlarının Aracı Olarak Kullanımı: Bir Olgu Sunumu
Using Child Plays for Child Sexual Abuse: A Case Report
Sait Sarıçiçek, Oğuzhan Yakupoğlu, Yakup Örs, Salih Zoroğlu
doi: 10.5505/adlitip.2016.03371   2016; 30 - 1 | Sayfalar 98 - 102

DERLEME
6.
Alkol kullanımı ile ilişkili psikiyatrik bozukluklarda ceza sorumluluğunun belirlenmesine yönelik uygulamalar
Implementations for assessing criminal responsibility in psychiatric disorders related to alcohol use
Yasin Hasan Balcıoğlu, Fatih Öncü, İbrahim Balcıoğlu, İbrahim Balcıoğlu
doi: 10.5505/adlitip.2017.68815   2017; 31 - 3 | Sayfalar 124 - 142

ARAŞTIRMA
7.
Suça sürüklenen çocukların suç tipleri, sosyodemografik ve klinik özellikleri
Types of crimes, sociodemographic and clinical characteristics of delinquent children
Hatice Altun, Nilfer Şahin, Ebru Fındıklı, Hayati Sınır
doi: 10.5505/adlitip.2016.86570   2016; 30 - 3 | Sayfalar 196 - 204

DERLEME
8.
Geçmişten günümüze göz içi sıvısı analizi ile postmortem interval tayini
Postmortem interval estimation by vitreus fluid analysis from past to present
Aykut Lale, Mahmut Şerif Yıldırım, Ramazan Akçan, Aysun Balseven Odabaşı, Ali Rıza Tümer
doi: 10.5505/adlitip.2017.97268   2017; 31 - 1 | Sayfalar 26 - 35

OLGU SUNUMU
9.
İki Olgu Nedeni İle Sabunlaşma
Two Adipocere Cases
Sait Özsoy, Nergis Cantürk, Gürol Cantürk, Birol Demirel
doi: 10.5505/adlitip.2016.36854   2016; 30 - 1 | Sayfalar 91 - 97

ARAŞTIRMA
10.
Siirt İlinde Kadın İntiharları
Female Suicides in Siirt District
Neylan Ziyalar, Aysel Sarıpınar, Can Çalıcı
doi: 10.5505/adlitip.2016.38278   2016; 30 - 2 | Sayfalar 117 - 127

11.
Beş yaşın altındaki çocukların kazayla ölümlerinin analizi
Analysis of accidental deaths of children under five years of age
Uğur Demir, Mahmut Aşırdizer, Yasin Etli, Erhan Kartal, Orhan Gümüş, Yavuz Hekimoğlu
doi: 10.5505/adlitip.2017.83792   2017; 31 - 1 | Sayfalar 17 - 25

12.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Kapsamında Bakıma Muhtaçlık Sürecinin Adli Tıp Kurumu Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Nursing Neediness Process as a Part of the Law on the Execution of Sentences and Security Measures in Terms of the Council of Forensic Medicine
Volkan Ünal, Esra Ünal, Zafer Çetinkaya, Süleyman Yılmaz, Muhammed Fatih Yıldız, Sadi Çağdır, Yalçın Büyük
doi: 10.5505/adlitip.2016.14471   2016; 30 - 1 | Sayfalar 1 - 14

13.
Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Atış Artıkları El Svaplarında Antimon Elementinin Belirlenmesi
Determination of Antimony Element in Gunshot Residue Hand Swabs by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry
Bayram Yüksel, Aynur Özler Yiğiter, Taner Bora, Aydın Bozkurt, Murat Çavuş
doi: 10.5505/adlitip.2016.66934   2016; 30 - 2 | Sayfalar 110 - 116

OLGU SUNUMU
14.
Fraktür mü? Anatomik Varyasyon mu?
Is That Fracture or Anatomical Variation?
Mehmet Sunay Yavuz, Muhammed Ziya Kır, Yıldıray Zeyfeoğlu, Tarık Uluçay, İlknur Kahraman
doi: 10.5505/adlitip.2016.93723   2016; 30 - 1 | Sayfalar 77 - 80

DERLEME
15.
Ani Kardiyak Ölümlerde Moleküler Otopsinin Önemi
The Importance of Molecular Autopsy at Sudden Cardiac Deaths
Yavuz Şahin, Recep Fedakar, Ertuğrul Gök, Aşkın Şen, Celal Akdeniz, Volkan Tuzcu, Kadir Demircan
doi: 10.5505/adlitip.2016.07088   2016; 30 - 2 | Sayfalar 162 - 169

ARAŞTIRMA
16.
Sağlık Çalışanlarında Şiddet: Nedenler, Tutumlar, Davranışlar
Violence to Health Care Providers: Purpose, Attitude and Behavior
Zehtiye Füsun Yaşar, Elif Durukan, Berk Halibeyoğlu, Irmak Erdemir, Erim Berke Yöney, Ali Can Kanat, Öner Deniz Aslan
doi: 10.5505/adlitip.2016.85619   2016; 30 - 2 | Sayfalar 143 - 152

OLGU SUNUMU
17.
Frontal Kemikteki Sert Fiksasyon Materyallerinin Neden Olduğu Yüzde Sabit İz: Bir Olgu Sunumu
Distinct Mark on the Face Due to Rigid Fixation Materials on Frontal Bone: A Case Report
Ertuğrul Gök, Mustafa Numan Ural, Recep Fedakar, Recep Fedakar, Azem İrez, İbrahim Bayraktar
doi: 10.5505/adlitip.2016.23590   2016; 30 - 2 | Sayfalar 176 - 179

ARAŞTIRMA
18.
Adli Belge İncelemesinde Müzekkere Nedenleri
The Reasons for Issuing a Writ at Forensic Document Investigation
Bahadır Kumral, Muhammet Nabi Kantarcı
doi: 10.5505/adlitip.2016.05902   2016; 30 - 1 | Sayfalar 41 - 50

DENEYSEL ÇALIŞMA
19.
Asitfosfataz, PSA Testleri ve Mikroskobik İnceleme ile Meni Lekelerinin Hassasiyetlerinin, Seçiciliğinin ve Tespit Sınırının Belirlenmesi
Detection of Sensitivity, Selectivity and Limitation of Semen Stains by Acid Phosphatase, PSA Tests and Microscopic Assessment
Gülay Özel Cavlak, Ömer Ammar Hamidullah Müslümanoğlu, Fatih Akyüz, Aybars Türker, Ümit Çetinkaya
doi: 10.5505/adlitip.2016.83702   2016; 30 - 1 | Sayfalar 103 - 109

DERLEME
20.
Vücut sıvılarında Antemortem - Postmortem Etil Alkol Düzeyinin Belirlenmesinde Kullanılan Biyobelirteçler
Biomarkers Used to Determine Antemortem and Postmortem Ethyl Alcohol Level in Body Fluids
Mahmut Aşırdizer, Yasin Etli, Orhan Gümüş, Erhan Kartal, Yavuz Hekimoğlu
doi: 10.5505/adlitip.2016.48344   2016; 30 - 2 | Sayfalar 153 - 161



 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.