Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Mitral kapak prolapsının klasik ve klasik olmayan formları [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2012; 12(1): 2-4 | DOI: 10.5152/akd.2012.001  

Mitral kapak prolapsının klasik ve klasik olmayan formları

Georgios I. Tagarakis1, Ioannis Karantzis2, Fani Tsolaki1, Georgios E. Stylianakis2, Marios E. Daskalopoulos1, Nikolaos B. Tsilimingas1
1Department of Cardiovascular and Thoracic Surgery, University Hospital of Thessaly, Larissa
2Department of Cardiology, General Hospital of Kozani, Kozani city-Greece

Amaç: Klasik ve klasik olmayan mitral kapak prolaps (MVP) formları arasındaki belirlenen farkın önemini araştırmaktır. Yöntemler: Ekim 2004-Ekim 2006 iki yıllık periyot boyunca prevensiyon kardiyoloji polikliniklerde muayene olan tüm hastalar bu prospektif çalış- mamıza dahil edildi. Toplamda 10.818 hasta muayene edildi, bunların 238 (%2.2)’ ine MVP tanısı konulmuştu. İlgili demografik ve klinik verileri (cins, tanı yaşı, semptomlar, hastaneye yatış ihtiyacı) kaydedildi ve klasik ve klasik olmayan formlu hastalar arasında istatistiksel karşılaştırma yapıldı. Üç yıl sonra takip kontrolleri elde edildi. Bulgular: Klasik formlu hastalarda ilk tanı yaşı daha erken, daha belirgin semptomlar ve kalan hastalardan daha sık diğer bozukluklar (atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt, Marfan sendromu, Ehlers-Danlos sendromu) vardı; ancak, bazı majör komplikasyonlar (felç, ölüm, cer- rahi müdahale) söz konusu olduğu halde önemli farklılıklar yoktu. Sonuç: Mitral kapak prolapsının klasik formu, morbid komplikasyonlarla daha sık ilişkili idi ve bu grup hastalarda daha sık takip kontrolü faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Mitral kapak prolapsı, prognoz, tedavi, takip


Classic and non-classic forms of mitral valve prolapse

Georgios I. Tagarakis1, Ioannis Karantzis2, Fani Tsolaki1, Georgios E. Stylianakis2, Marios E. Daskalopoulos1, Nikolaos B. Tsilimingas1
1Department of Cardiovascular and Thoracic Surgery, University Hospital of Thessaly, Larissa
2Department of Cardiology, General Hospital of Kozani, Kozani city-Greece

Objective: To investigate the significance of the established distinction between classic and non-classic forms of mitral valve prolapsed (MVP). Methods: We included in this prospective study all patients examined in our preventive cardiology outpatient clinics during the biannual period October 2004-October 2006. We examined in total 10.818 patients, 238 of whom (2.2%) were diagnosed for MVP. We noted relevant demograph- ic and clinical data (gender, age of diagnosis, symptoms, need for hospitalization) and performed statistical comparisons between patients with the classic and those with the non-classic form. Follow-up controls were performed three years afterwards. Results: Patients with the classic form had an earlier age of first diagnosis, more prominent symptoms, and more frequently diagnosis for other disorders (atrial septal defect, ventricular septal defect, Marfan syndrome, Ehlers-Danlos syndrome) than the rest of the patients; however, there were no significant differences as far as certain major complications (stroke, death, submission to surgery) were concerned. Conclusion: The classic form of mitral valve prolapse is more tightly associated with morbid complications, and a more frequent follow-up control in this group of patients may be useful.

Keywords: Mitral valve prolapse, prognosis, treatment, follow-up


Georgios I. Tagarakis, Ioannis Karantzis, Fani Tsolaki, Georgios E. Stylianakis, Marios E. Daskalopoulos, Nikolaos B. Tsilimingas. Classic and non-classic forms of mitral valve prolapse. Anatol J Cardiol. 2012; 12(1): 2-4


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.