Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Bölgesel miyokart dinamiklerinin niceliği akut stres kardiyomiyopati ayrıcı tanısına katkı sağlayabilir mi? [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2012; 12(1): 71-74 | DOI: 10.5152/akd.2012.015  

Bölgesel miyokart dinamiklerinin niceliği akut stres kardiyomiyopati ayrıcı tanısına katkı sağlayabilir mi?

Fatih Yalçın1, Nagehan Küçükler2, Theodore P. Abraham3, Mario J. Garcia4
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey
2Department of Nuclear Medicine, Faculty of Medicine, Başkent University, Adana, Turkey
3Department of Cardiology, Johns Hopkins University School of Medicine, Cardiovascular Imaging Center, Baltimore
4Department of Cardiology, Montefiore-Einstein Heart Center, New York-USA

Akut stresle tetiklenen kardiyomiyopatide aşırı sempatik stimülasyon, hipertansiyona benzer mikrovasküler disfonksiyon vardır. Sol ventrikül (SV) bazal septal bölgesel belirginleşme ve stresin indüklediği SV hiperkontraktilitesi hem akut hem de kronik stres-ilişkili durumların belirli özellikleri- dir. Yeni görüntüleme metotları göstermiştir ki, stresin tetiklediği kavite dilatasyonu ve miyokardiyal anormallikler mikrovasküler dolaşım bozuklu- ğu ile sonuçlanan altta yatan aşırı sempatik yüklenmeye bağlı önceki aşırı hipertansif epizotların yansıması olabilir. Artmış ardyük epizotlarına bağlı hipertansiyon aracılı kronik stres, strese bağlı aşırı hipertansiyonu olan hastalarda körelmiş SV miyokardiyal duvar hareket kabiliyeti için ana neden olabilir. Burada miyokardiyal dinamiklerin ve stresle tetiklenen aşırı hipertansiyon epizotlarının karşılıklı ilişkisini tartıştık. Ek olarak, hiper- tansif kalp hastalığında SV bölgesel dinamiklerinin tanımı için daha önce kullanılmış olan kantitatif ekokardiyografik yöntemler olası akut stresle tetiklenen kardiyomiyopati vakalarının ayırıcı tanısında bir seçenek olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut stresle tetiklenen kardiyomiyopati, hipertansiyon, sol ventrikül hipertrofisi, doku Doppler görüntüleme


Can quantitative regional myocardial dynamics contribute to the differential diagnosis of acute stress cardiomyopathy?

Fatih Yalçın1, Nagehan Küçükler2, Theodore P. Abraham3, Mario J. Garcia4
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey
2Department of Nuclear Medicine, Faculty of Medicine, Başkent University, Adana, Turkey
3Department of Cardiology, Johns Hopkins University School of Medicine, Cardiovascular Imaging Center, Baltimore
4Department of Cardiology, Montefiore-Einstein Heart Center, New York-USA

Acute stress-induced cardiomyopathy has excessive sympathetic stimulation, microvascular dysfunction similar to hypertension. Regional prominence of left ventricular (LV) septal base and stress-induced LV hypercontractility are the particular features of both acute and chronic stress-related conditions. Novel imaging methods have shown that stress-induced cavity dilation and myocardial wall abnormalities can be a reflection of underlying previous exaggerated hypertensive episodes due to sympathetic overdrive, which results in microvascular dysfunction. Hypertension-mediated chronic stress due to increased after load episodes is possibly the main reason for blunted LV myocardial wall motion capability in patients with stress-related exaggerated hypertension. In this short report, we discussed the interrelation of myocardial dynamics and stress-induced exaggerated hypertension episodes. In addition, quantitative echocardiographic methods which previously were used for description of particular features including LV regional dynamics in hypertensive heart disease can be an option in differential diagnosis of potential cases of acute stress-induced cardiomyopathy.

Keywords: Acute stress-induced cardiomyopathy, hypertension, left ventricular hypertrophy, tissue Doppler imaging


Fatih Yalçın, Nagehan Küçükler, Theodore P. Abraham, Mario J. Garcia. Can quantitative regional myocardial dynamics contribute to the differential diagnosis of acute stress cardiomyopathy?. Anatol J Cardiol. 2012; 12(1): 71-74


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.