Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 12 (4)
Cilt: 12  Sayı: 4 - Haziran 2012
Özetleri Göster | << Geri
EDITORIAL
1.
Küba-İran ekseni, İsim hakkı,
Cuba-Iran axis, Copyright,
Bilgin Timuralp
PMID: 22498875  doi: 10.5152/akd.2012.118  Sayfalar 287 - 288
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
2.
Kısa boy mortalite ve insidan koroner kalp hastalığı riskinin yalnızca kadınlarda bağımsız bir belirtecidir: Yapısal ilişki mi?
Short stature is an independent risk marker for mortality and incident coronary heart disease only in women: a structural relationship?
Altan Onat, Ender Ödemiş, Günay Can, Gökhan Çiçek, Sani Murat
PMID: 22466360  doi: 10.5152/akd.2012.091  Sayfalar 289 - 297

3.
Elevated pentraxin-3 levels are related to blood pressure levels in hypertensive patients: an observational study
Adem Parlak, Ümit Aydoğan, Atila İyisoy, Mehmet Aytuğ Dikililer, Altuğ Kut, Erdinç Çakır, Kenan Sağlam
PMID: 22466361  doi: 10.5152/akd.2012.092  Sayfalar 298 - 304

EDITORIAL COMMENT
4.
Inflammation and hypertension: new clinical information on pentraxin- 3
Yuichiro Yano, Kinta Hatakeyama
PMID: 22466362  doi: 10.5152/akd.2012.093  Sayfalar 305 - 306
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
5.
Serum paraoksonaz-1 aktivitesinin izole koroner arter ektazisi ile ilişkisi: Gözlemsel bir çalışma
The relation of serum paraoxonase-1 activity with isolated coronary artery ectasia: an observational study
İbrahim Halil Altıparmak, Zekeriya Kaya, Hatice Sezen, Mehmet Salih Aydın, Recep Demirbağ, Nurten Aksoy
PMID: 22466363  doi: 10.5152/akd.2012.094  Sayfalar 307 - 312

6.
İzole koroner arter ektazili hastalarda karotis-femoral nabız-dalga hızı: Gözlemsel bir çalışma
Carotid-femoral pulse wave velocity in patients with isolated coronary artery ectasia: an observational study
Abdulkadir Kırış, Mehmet Bostan, Levent Korkmaz, Mustafa Tarık Ağaç, Zeydin Acar, Şahin Kaplan, Şükrü Çelik
PMID: 22466364  doi: 10.5152/akd.2012.095  Sayfalar 313 - 319

7.
Obstrüktif uyku apneli hastalarda subklinik sol ventrikül sistolik disfonksiyonunun otomatik fonksiyonel görüntüleme yöntemiyle değerlendirilmesi: Gözlemsel bir çalışma
Evaluation of subclinical left ventricular systolic dysfunction in patients with obstructive sleep apnea by automated function imaging method; an observational study
Refik Emre Altekin, Atakan Yanıkoğlu, Mustafa Serkan Karakaş, Deniz Özel, Aytül Belgi Yıldırım, Mehmet Kabukçu
PMID: 22466365  doi: 10.5152/akd.2012.096  Sayfalar 320 - 330

8.
Heart rate variability analysis of single-channel electrocardiogram can help to differentiate high-risk patients with obstructive sleep apnea syndrome - a study on diagnostic accuracy
Levent Karasulu, Levent Dalar, Sinem Sökücü, Sedat Altın
PMID: 22484710  doi: 10.5152/akd.2012.097  Sayfalar 331 - 338

9.
Juvenil idiyopatik artritli çocuklarda sol ventrikül fonksiyonlarının doku Doppler, gerilme ve gerilme hızı ekokardiyografi ile değerlendirilmesi: Gözlemsel bir çalışma
Assessment of left ventricular functions with tissue Doppler, strain and strain rate echocardiography in children with juvenile idiopathic arthritis: An observational study
Osman Yılmaz, Özben Ceylan, Utku Arman Örün, Senem Özgür, Selmin Karademir, Vehbi Doğan
PMID: 22484711  doi: 10.5152/akd.2012.098  Sayfalar 339 - 346

10.
Fontan sirkülasyonu yapılmış fizyolojik univentriküler kalplerde postoperatif aritmi için risk faktörleri
Risk factors for postoperative arrhythmia in patients with physiologic univentricular hearts undergoing Fontan procedure
Mehmet Çelik, Bülent Sarıtaş, Tolga Tatar, Murat Özkan, Tankut Akay, Sait Aşlamacı
PMID: 22484712  doi: 10.5152/akd.2012.099  Sayfalar 347 - 351

11.
The quality of life after cardiac surgery in octogenarians and evaluation of its early and mid-term results
İbrahim Kara, Yasin Ay, Cengiz Köksal, Cemalettin Aydın, Mehmet Yanartaş, Tekin Yıldırım
PMID: 22484713  doi: 10.5152/akd.2012.100  Sayfalar 352 - 358

SCIENTIFIC LETTER
12.
First virtual interactive symposium with synchronous distance education techniques
Serdar Kula, Velit Halit, Levent Oktar
PMID: 22484714  doi: 10.5152/akd.2012.101  Sayfalar 359 - 360
Makale Özeti | Tam Metin PDF

CASE REPORT
13.
Biventricular noncompaction and mitral cleft
Zafer Işılak, Serkan Çay, Ömer Yiğiner, Mehmet Uzun
PMID: 22498859  doi: 10.5152/akd.2012.102  Sayfalar 361 - 362

14.
A rare coexistence: Atrioventricular nodal reentry tachycardia and Mahaim accessory pathway mediated atrioventricular tachycardia
Taner Şen, Ümit Güray, Serkan Topaloğlu, Dursun Aras
PMID: 22498860  doi: 10.5152/akd.2012.103  Sayfalar 362 - 363
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Closure of nonrestrictive aortopulmonary window in an infant by the transcatheter approach
Ender Ödemiş, Alper Güzeltaş, Meki Bilici, Erkut Öztürk
PMID: 22498861  doi: 10.5152/akd.2012.104  Sayfa 364
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
An unusual clinical state: atrial fibrillation due to mad-honey intoxication
Asım Kalkan, Mustafa Gökçe, Mehmet Erdem Memetoğlu
PMID: 22498862  doi: 10.5152/akd.2012.105  Sayfalar 365 - 366
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Familial arterial tortuosity syndrome
Murat Çiftel, Fırat Kardelen, Ayşe Şimşek, Özlem Turan
PMID: 22498863  doi: 10.5152/akd.2012.106  Sayfalar 366 - 367
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Cardiac hydatid cyst: a comment/ Cardiac hydatid cyst case recovered with medical treatment
Viroj Wiwanitkit
PMID: 22498864  doi: 10.5152/akd.2012.107  Sayfa 368
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LETTER TO THE EDITOR
19.
The importance of Himalayan P-wave in differentiation of cardiomyopathies
Uğur Canpolat, Muhammed Dural, Kudret Aytemir, Lale Tokgözoğlu
PMID: 22498865  doi: 10.5152/akd.2012.108  Sayfalar 368 - 369
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Sex proportion of offspring in mothers with cardiac disease
Azin Alizadehasl, Rasoul Azarfarin, Anita Sadeghpour, Majid Maleki
PMID: 22498866  doi: 10.5152/akd.2012.109  Sayfalar 369 - 370
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Comparison of blood lipid levels of people of Armenian and non-Armenian origin living in Istanbul, Turkey
Şebnem Tamay Coşkun, Özgür Tanrıverdi, Abdulbaki Kumbasar, Abdulkadir Ergen
PMID: 22498867  doi: 10.5152/akd.2012.110  Sayfa 370
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Anesthesia for percutaneous transcatheter closure of atrial septal defects in adults
Heves Karagöz, Aysun Ankay Yılbaş, Banu Ayhan, Ergün Barış Kaya, Meral Kanbak
PMID: 22498868  doi: 10.5152/akd.2012.111  Sayfa 371
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Simultaneous percutaneous peripheral arterial intervention and transfemoral transcatheter aortic valve implantation in bilateral iliac artery occlusive disease
Mehmet Gül, Özgür Akgül, Mehmet Ertürk, Aydın Yıldırım
PMID: 22498869  doi: 10.5152/akd.2012.112  Sayfalar 371 - 373
Makale Özeti | Tam Metin PDF

MISCELLANEOUS
24.
Ord. Prof. Dr. Cemil Topuzlu (1866-1958)
Ord. Prof. Dr. Cemil Topuzlu (1866-1958)
Cemalettin Topuzlu
PMID: 22498876  doi: 10.5152/akd.2012.119  Sayfa 374
Makale Özeti | Tam Metin PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
25.
A case of left circumflex artery supplying the left ventricular apex
Mustafa Yıldız, Gönenç Kocabay, Mehmet Özkan
PMID: 22498870  doi: 10.5152/akd.2012.113  Sayfa E16
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
Left main coronary artery-to- pulmonary artery fistula and concomitant severe coronary artery disease
Muhammet Raşit Sayın, Mehmet Ali Çetiner, Turgut Karabağ, Sait Mesut Doğan, Mustafa Aydın
PMID: 22498871  doi: 10.5152/akd.2012.114  Sayfalar E16 - E17
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
Pericardial cyst: a rare cause of recurrent palpitation episodes
Uğur Canpolat, Kudret Aytemir
PMID: 22498872  doi: 10.5152/akd.2012.115  Sayfalar E17 - E18
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
Transected common hepatic artery and treatment
Sean D. Kalagher, Onur Sıldıroğlu, Ülkü Cenk Turba
PMID: 22498873  doi: 10.5152/akd.2012.116  Sayfalar E18 - E19
Makale Özeti | Tam Metin PDF

29.
Long-term adverse effect of Kawasaki syndrome: Two- vessel coronary artery by pass surgery for coronary artery aneurysm in a 16-year old male patient
Servet Altay, Hüseyin Altuğ Çakmak, Hatice Betül Erer, Mehmet Eren
PMID: 22498874  doi: 10.5152/akd.2012.117  Sayfalar E19 - E20
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.