Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 14 (1)
Cilt: 14  Sayı: 1 - Şubat 2014
Özetleri Göster | << Geri
EDITORIAL
1.
To be rejected, citation from Bloomberg, accelerated Editor in Chief Office
Bilgin Timuralp
PMID: 24594877  doi: 10.5152/akd.2014.3332014  Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
2.
Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda üst ve alt ekstremitelerdeki deri kan akımı kontrol mekanizmalarının karşılaştırmalı incelenmesi
Comparative study of the upper and lower limb skin blood flow control mechanisms in patients with essential hypertension
Ferhan Esen, Necmi Ata, Hamza Esen
PMID: 24342927  doi: 10.5152/akd.2013.4632  Sayfalar 3 - 8

3.
Hipertansiyonlu bir toplumda aterosklerozun klinik belirtilerinin bir göstergesi olarak hızlı ultrason skorlaması
Rapid ultrasound score as an indicator of atherosclerosis’ clinical manifestations in a population of hypertensives:
Francesco Natale, Alessandro Ranieri, Alessandro Siciliano, Beniamino Casillo, Chiara Di Lorenzo, Chiara Granato, Chiara Cirillo, Claudia Concilio, Michele Adolfo Tedesco, Paolo Calabrò, Paolo Golino, Maria Giovanna Russo, Raffaele Calabrò
PMID: 24342928  doi: 10.5152/akd.2013.4823  Sayfalar 9 - 15

EDITORIAL COMMENT
4.
Doppler ultrasonography and hypertensive target organ damage
Akihiro Tojo
PMID: 24342002  doi: 10.5152/akd.2013.12677  Sayfalar 16 - 17
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
5.
Türk erişkinlerinde ABCA1 geni R219K varyantının serum trigliserid yüksekliği ile etkileşimi yoluyla koroner kalp hastalığı riskinde cinsiyete özgü ilişkisi
Gender specific association of ABCA1 gene R219K variant in coronary disease risk through interactions with serum triglyceride elevation in Turkish adults
Neslihan Çoban, Altan Onat, Evrim Kömürcü Bayrak, Çağrı Güleç, Günay Can, Nihan Erginel Ünaltuna
PMID: 24084154  doi: 10.5152/akd.2013.234  Sayfalar 18 - 25

6.
Kanda görünürde “düşük” asimetrik dimetilarginin açlık glikozu ile ilişkili olup tip-2 diyabete ilişki eğilimindedir
Apparently “low” serum asymmetric dimethylarginine is associated with fasting glucose and tends toward association with type-2 diabetes
Altan Onat, Bayram Köroğlu, Günay Can, Ahmet Karagöz, Murat Yüksel, Mesut Aydın
PMID: 24342929  doi: 10.5152/akd.2013.5009  Sayfalar 26 - 33

7.
Long-term prognosis of mild functional tricuspid regurgitation after mitral valve replacement
Mete Gürsoy, Vedat Bakuy, Ali Can Hatemi, Gülsüm Bulut, Kadriye Kılıçkesmez, Nurhan İnce, Serdar Küçükoğlu
PMID: 24108760  doi: 10.5152/akd.2013.239  Sayfalar 34 - 39

8.
Miyokardiyal köprülemenin proksimalinde lokalize arter stenozlarının risk faktörleri ve miyokardiyal köprüleme ile ilişkili aterosklerotik stenozun anjiyografik kanıtı
Angiographically evident atherosclerotic stenosis associated with myocardial bridging (MB) and risk factors for the artery stenosis located proximally to MB: an observational study
Heng Hong, Ming-Sheng Wang, Qun Liu, Jing- Cheng Shi, Hai-Ming Ren, Zhi-Min Xu
PMID: 24342930  doi: 10.5152/akd.2013.4702  Sayfalar 40 - 47

9.
The relationship between gamma-glutamyltransferase and coronary collateral circulation in patients with chronic total occlusion
Müslüm Şahin, Serdar Demir, Mehmet Emin Kalkan, Birol Özkan, Gökhan Alıcı, Kamil Cantürk Çakalağaoğlu, Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Sabit Sarıkaya, Murat Biteker, Mehmet Muhsin Türkmen
PMID: 24108757  doi: 10.5152/akd.2013.236  Sayfalar 48 - 54

10.
Stabil koroner arter hastalığı olanlarda ABO kan grubu ile koroner lezyon kompleksitesinin ilişkisi: Gözlemsel bir çalışma
Relation of ABO blood groups to coronary lesion complexity in patients with stable coronary artery disease: an observational study
Ahmet Kaya, İbrahim Halil Tanboğa, Mustafa Kurt, Turgay Işık, Yasemin Kaya, Zeki Yüksel Günaydın, Enbiya Aksakal
PMID: 24342931  doi: 10.5152/akd.2013.4728  Sayfalar 55 - 60

11.
Mitral kapak replasmanı sonrası paravalvüler kaçak lokalizasyonu ile reoperasyon zamanı arasındaki ilişki: Gözlemsel bir çalışma
The relation between location of paravalvular leakage and time to reoperation after mitral valve replacement
Mehmet Yanartaş, Serdar Demir, Ayşe Baysal, Ali Fedakar, Elnur Alizade, Müslüm Şahin, Serpil Taş, Hasan Sunar
PMID: 24064107  doi: 10.5152/akd.2013.225  Sayfalar 61 - 67

12.
Koroner baypass cerrahisi hastalarında postoperatif atriyal fibrilasyon gelişimini tahmin etmede aort topuz genişliğinin değeri
Predictive value of aortic knob width for postoperative atrial fibrillation in coronary artery bypass surgery
Kemalettin Erdem, Serkan Öztürk, Selim Ayhan, Onursal Buğra, Orhan Bozoğlan, Ümit Yaşar Tekelioğlu, Mehmet Yazıcı, Bahadır Dağlar
PMID: 23996805  doi: 10.5152/akd.2013.195  Sayfalar 68 - 72

REVIEW
13.
Akut stres kardiyomiyopatisinde yeniden şekillenmenin tam geriye dönüşümü. Stres altında korunmuş doku kontraktilitesi yeniden şekillenmenin geriye dönüşümü ile ilgili midir?
Complete reverse remodeling in acute stress cardiomyopathy. Is preserved tissue contractility under stress related to reverse remodeling
Fatih Yalçın, Hülya Yalçın, Nagehan Küçükler, Theodore P. Abraham
PMID: 24342003  doi: 10.5152/akd.2013.4851  Sayfalar 73 - 75

ORIGINAL INVESTIGATION
14.
Güncel veriler ışığında kardiyak cihaz enfeksiyonlarına yaklaşım
Management of cardiac device infections according to current data
Habibe Kafes, Yeşim Güray, Esra Gücük İpek
PMID: 24342004  doi: 10.5152/akd.2013.4843  Sayfalar 76 - 81

SCIENTIFIC LETTER
15.
Rhythm and conduction abnormalities after transcatheter closure of VSDs: A single-center experience
Sevcan Erdem, Nazan Özbarlas, Alev Kızıltaş, Abdi Bozkurt, Osman Küçükosmanoğlu
PMID: 24342005  doi: 10.5152/akd.2013.4538  Sayfalar 82 - 84
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Mean platelet volume and platelet count: overlooked markers of high on-treatment platelet reactivity and worse outcome in patients with acute coronary syndrome
Martin Jakl, Robert Sevcik, Jiri Ceral, Ilona Fatorova, Jan M. Horacek, Jan Vojacek
PMID: 24342006  doi: 10.5152/akd.2013.4803  Sayfalar 85 - 86
Makale Özeti | Tam Metin PDF

CASE REPORT
17.
Emergent ECLS for life-threatening severe cardiac dysfunction as presentation of H1N1-flu
Massimo Bonacchi, Marco Ciapetti, Gabriella Di Lascio, Guy Harmelin, Guido Sani, Adriano Peris
PMID: 24382497  doi: 10.5152/akd.2013.5139  Sayfalar 87 - 90
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Spontaneously regressed congenital idiopathic dilatation of the right atrium in the newborn
Abdullah Özyurt, Ali Baykan, Mustafa Argun, Özge Pamukçu, Ertuğrul Mavili, Nazmi Narin
PMID: 24382498  doi: 10.5152/akd.2013.5086  Sayfalar 90 - 92
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
A child with L-2 hydroxyglutaric aciduria presenting with dilated cardiomyopathy: Coincidence or a new syndrome?
Sedat Işıkay, Serdar Ceylaner, Mehmet Karacan
PMID: 24382499  doi: 10.5152/akd.2013.5079  Sayfalar 92 - 93
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIAGNOSTIC PUZZLE
20.
Unusual complication of coronary angiography with retroperitoneal hemorrhage
Samet Yılmaz
PMID: 24382508  doi: 10.5152/akd.2013.4732  Sayfa 94
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
A mass compressing the left atrium
Sait Demirkol
PMID: 24382509  doi: 10.5152/akd.2013.4792  Sayfa 95
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LETTER TO THE EDITOR
22.
Is there a role of MMA T wave alternans test for risk assessment in Brugada syndrome?
Richard L. Verrier
PMID: 24382500  doi: 10.5152/akd.2013.201315  Sayfalar 96 - 97
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
YKL-40 levels in patients with coronary artery ectasia
Şevket Balta, Sait Demirkol, Uğur Küçük, Mustafa Demir, Zekeriya Arslan, Murat Ünlü
PMID: 24382501  doi: 10.5152/akd.2013.5177  Sayfalar 97 - 98
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
YKL-40 as new cardiac biomarker
Viroj Wiwanitkit
PMID: 24382502  doi: 10.5152/akd.2013.5209  Sayfalar 98 - 99
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
The relationship between neutrophil-to-lymphocyte ratio and coronary artery disease
Yavuzer Koza, Muhammed Hakan Taş, Ziya Şimşek, Esma Selva Ateş
PMID: 24382503  doi: 10.5152/akd.2013.5213  Sayfalar 99 - 101
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
Variety of critical congenital heart diseases and referral centers followed up in neonatal intensive care unit: regional report
Melek Akar, Bedri Aldudak, Çiğdem Seher Kasapkara, Heybet Tüzün, Sertaç Hanedan Onan, Berat Kanar, Veysiye Hülya Uzel
doi: 10.5152/akd.2013.5170  Sayfalar 101 - 102
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIAGNOSTIC PUZZLE - ANSWER
27.
Unusual complication of coronary angiography with retro peritoneal hemorrhage (Answer)
Samet Yılmaz, Birsen Gülkan, Mustafa Mücahit Balcı, Sinan Aydoğdu
doi: 10.5152/akd.2013.4732  Sayfa 103
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
A mass compressing the left atrium (Answer)
Sait Demirkol, Samed li, Şevket Balta, Uğur Bozlar
PMID: 24382509  doi: 10.5152/akd.2013.4792  Sayfa 104
Makale Özeti | Tam Metin PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
29.
Heterotaxy syndrome associated with left ventricular non-compaction
Murat Yalçın, Murat Atalay, Zafer Işılak, Muzaffer Sağlam, Ejder Kardeşoğlu
PMID: 24382505  doi: 10.5152/akd.2013.4987  Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

30.
Three-dimensional echocardiographic assessment of biatrial giant thrombi complicated with peripheral and pulmonary embolism
Barış Güngör, Fatma Özpamuk Karadeniz, Hale Yılmaz, Osman Bolca
PMID: 24382506  doi: 10.5152/akd.2013.4992  Sayfalar E1 - E3
Makale Özeti | Tam Metin PDF

31.
Real-time monitoring of the giant right atrial thrombus prolapsing into the right ventricle and the deterioration of the thrombus with thrombolytic treatment by transthoracic echocardiography
Yalçın Velibey, Ali Rıza Erbay, Suna Kavurgacı
PMID: 24382507  doi: 10.5152/akd.2013.5137  Sayfa E3
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.