Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 14 (2)
Cilt: 14  Sayı: 2 - Mart 2014
Özetleri Göster | << Geri
EDITORIAL
1.
The state of mind in the Anatolian Journal of Cardiology
Bilgin Timuralp
PMID: 24877168  doi: 10.5152/akd.2014.125152014  Sayfa 105
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
2.
Çıkan aort  dilatasyonu olan hastalarda artmış serum gama glutamil transferaz düzeyi
Elevated serum gamma-glutamyltransferase levels in patients with dilated ascending aorta
Bülent Demir, İlker Murat Çağlar, Hande Oktay Türeli, Cem Özde, Gönül Açıksarı, Serkan Çiftçi, İsmail Üngan, Esra Demir, Osman Karakaya, Sibel Özyazgan
PMID: 24449621  doi: 10.5152/akd.2014.4646  Sayfalar 106 - 114

3.
Serum paraoksonaz düzeyi ile epikardiyal yağ dokusu kalınlığı arasında ilişki var mıdır?
Is there a relationship between serum paraoxonase level and epicardial fat tissue thickness?
Ahmet Göktuğ Ertem, Ali Erayman, Tolga Han Efe, Bilge Duran Karaduman, Halil İbrahim Aydın, Mehmet Bilge
PMID: 24449622  doi: 10.5152/akd.2014.4742  Sayfalar 115 - 120

4.
Ergotamin türevi dopamin agonisti kullanan Parkinson hastalarında kapak ve biventriküler işlevlerin değerlendirilmesi: Gözlemsel bir çalışma
Evaluation of the valvular and biventricular functions in Parkinson patients using ergotamine-derived dopamine agonist: an observational study
Necla Özer, Hikmet Yorgun, Uğur Canpolat, Bülent Elibol
PMID: 24449623  doi: 10.5152/akd.2014.4834  Sayfalar 121 - 127

5.
Aşikâr diyabeti olmayan hastalarda metabolik sendrom varlığı ve ciddiyetinin sol atriyum mekanikleri ile ilişkisi: Gözlemsel bir deformasyon görüntüleme çalışması
Relation of presence and severity of metabolic syndrome with left atrial mechanics in patients without overt diabetes: a deformation imaging study
Mustafa Kurt, İbrahim Halil Tanboğa, Eyüp Büyükkaya, Mehmet Fatih Karakaş, Adnan Burak Akçay, Nihat Şen, Emine Bilen
PMID: 24449624  doi: 10.5152/akd.2014.4686  Sayfalar 128 - 133

6.
Akut koroner sendromlu hastalarda klopidogrel direncini öngörmede ortalama trombosit hacminin tanısal değeri
Diagnostic accuracy of mean platelet volume in prediction of clopidogrel resistance in patients with acute coronary syndrome
Hazel Uzel, Ebru Özpelit, Özer Badak, Bahri Akdeniz, Nezihi Barış, Fatih Aytemiz, Özhan Göldeli
PMID: 24449625  doi: 10.5152/akd.2014.4433  Sayfalar 134 - 139

7.
Transradiyal ve transfemoral koroner kateterizasyonda ağrı seviyelerinin karşılaştırılması: Prospektif ve randomize bir çalışma
Comparision of pain levels of transradial versus transfemoral coronary catheterization: a prospective and randomized study
Erdal Aktürk, Ertuğrul Kurtoğlu, Necip Ermiş, Nusret Açıkgöz, Jülide Yağmur, Mehmet Sait Altuntaş, Hasan Pekdemir, Ramazan Özdemir
PMID: 24449626  doi: 10.5152/akd.2014.4607  Sayfalar 140 - 146

EDITORIAL COMMENT
8.
Transradial approach: Do we have gain without excessive pain?
Tariq Farman
PMID: 24449627  doi: 10.5152/akd.2014.112014  Sayfalar 147 - 148
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Time for pain: today or tomorrow?
Alessandro Sciahbasi
doi: 10.5152/akd.2014.222014  Sayfa 149
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Time for pain: today or tomorrow?
Alessandro Sciahbasi
doi: 10.5152/akd.2014.222014  Sayfa 149
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
11.
Çok kesitli bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile koroner arter hastalığı tanısı alan uçucuların klinik özellikleri
Clinical features of aviators with coronary artery disease diagnosed by multislice CT angiography
Muhammed Erdal, Mustafa Aparcı, Zafer Işılak, Uğur Bozlar, Zekeriya Arslan, Murat Ünlü
PMID: 24449629  doi: 10.5152/akd.2014.4739  Sayfalar 150 - 154

EDITORIAL COMMENT
12.
Role of clinical features in prediction of coronary artery disease documented by multi-slice CT angiography in aviation
Alon Grossman
PMID: 24449630  doi: 10.5152/akd.2014.332014  Sayfa 155
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
13.
The effects of iodixanol and iopamidol on adhesion molecule serum levels in patients with angina pectoris undergoing coronary angiography: a randomized study
Filiz Akyıldız Akçay, Serdar Bayata, Tuna Semerci, Murat Yeşil, Oğuzhan Toklu, Erdinç Arıkan, Selcen Yakar Tülüce, Mehmet Köseoğlu, İdil Koçağra Yağız
PMID: 24449631  doi: 10.5152/akd.2014.4737  Sayfalar 156 - 161

14.
Takotsubo kardiyomiyopatili hastalarda QT uzaması ve klinik görünümler: Üçüncü basamak iki kardiyovasküler  merkezin deneyimi
The QT prolongation and clinical features in patients with takotsubo cardiomyopathy: Experiences of two tertiary cardiovascular centers
Bong Gun Song, Sang Man Chung, Sung Hea Kim, Hyun Joong Kim, Gu Hyun Kang, Yong Hwan Park
PMID: 24449633  doi: 10.5152/akd.2013.4745  Sayfalar 162 - 169

EDITORIAL COMMENT
15.
Prognostic impact of QT intervals in takotsubo cardiomyopathy: still a long way to trap the octopus
Francesco Rotondi, Fiore Manganelli
PMID: 24449634  doi: 10.5152/akd.2013.12380  Sayfalar 170 - 171
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
16.
Minimal invaziv koroner revaskülarizasyonu sonrası klinik sonuçlar, ağrı duyumu,günlük aktivite
Clinical outcome, pain perception and activities of daily life after minimally invasive coronary artery bypass grafting
Barış Uymaz, Gül Sezer, Pınar Köksal Coşkun, Onurcan Tarcan, Seyhan Özleme, Tayfun Aybek
PMID: 24449632  doi: 10.5152/akd.2014.4570  Sayfalar 172 - 177

REVIEW
17.
Kalp yetersizliği: Sistemler biyolojisi yaklaşımı ve örgü tıbbı kavramları ile açıklanan karmaşık bir klinik süreç
Heart failure: a complex clinical process interpreted by systems biology approach and network medicine
George E. Louridas, Katerina G. Lourida
PMID: 24566513  doi: 10.5152/akd.2014.5091  Sayfalar 178 - 185

18.
Renal denervasyon
Renal denervation
Todd Drexel, Stefan C. Bertog, Laura Vaskelyte, Horst Sievert
PMID: 24566514  doi: 10.5152/akd.2014.5294  Sayfalar 186 - 191

EDUCATION
19.
Dirençli hipertansiyon olgularına yaklaşım
Approach to cases with resistant hypertension
Dilek Torun
PMID: 24566515  doi: 10.5152/akd.2014.5287  Sayfalar 192 - 195

SCIENTIFIC LETTER
20.
Evaluation of pulmonary vascular resistance and vasoreactivity testing with oxygen in children with congenital heart disease and pulmonary arterial hypertension
Ayhan Çevik, Serdar Kula, Rana Olguntürk, Sedef Tunaoğlu, Deniz Oğuz, Berna Saylan, Cihat Şanlı
PMID: 24566516  doi: 10.5152/akd.2014.4393  Sayfalar 196 - 198
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
IL-10R1 (Ser138Gly) functional polymorphism is associated with acute myocardial infarction in Tunisian patients
Latifa Khlifi, Elyes Chabchoub, Afef Letaief, Leila Ben Othmen, Mohamed Ali Smach, Bassem Charfeddine, Ramzi Zemni, Limem Khalifa
PMID: 24566517  doi: 10.5152/akd.2014.4864  Sayfalar 199 - 200
Makale Özeti | Tam Metin PDF

CASE REPORT
22.
The impact of the pre-procedural hemodynamic assessment in transcatheter aortic valve replacement
Barış Buğan, Samir R. Kapadia, E. Murat Tuzcu
PMID: 24566477  doi: 10.5152/akd.2014.5412  Sayfalar 201 - 202
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Successful use of a cryoablation sheath for closure of problematic atrial septal defect
Müslüm Şahin, Elnur Alizade, Mustafa Akçakoyun, Cevat Kırma
PMID: 24566478  doi: 10.5152/akd.2014.5166  Sayfalar 202 - 203
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
Cardiac arrest and ventricular tachycardia from coronary embolism: an unusual presentation of infective endocarditis
Danai Kitkungvan, Ali E. Denktaş
PMID: 24566479  doi: 10.5152/akd.2014.5183  Sayfalar 204 - 205
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
A rare cause of congestive heart failure after seven years of open heart surgery: Organized intrapericardial hematoma
Yalçın Velibey, Sinan Şahin, Servet Altay, Nijat Bakshaliyev, Eyüp Tusun, Sennur Ünal, Mehmet Eren
PMID: 24566480  doi: 10.5152/akd.2014.5168  Sayfalar 205 - 508
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIAGNOSTIC PUZZLE
26.
Change in electrocardiography after cardiopulmoner resuscitation
Samet Yılmaz, Fırat Özcan, Dursun Aras
PMID: 24566490  doi: 10.5152/akd.2014.4800  Sayfa 209
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LETTER TO THE EDITOR
27.
A case of radial arteriovenous fistula during coronary angiography
Barçın Özcem
PMID: 24566481  doi: 10.5152/akd.2014.5318  Sayfa 210
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
An invitation for rethinking about gamma-glutamyltransferase and its association with coronary collaterals
Yavuzer Koza, Pınar Demir, Lütfü Aşkın, Uğur Aksu
PMID: 24566482  doi: 10.5152/akd.2014.5329  Sayfalar 211 - 212
Makale Özeti | Tam Metin PDF

29.
Right ventricular functions in obstructive nasal polyposis
Ahmed Salah, Shenghua Zhou
PMID: 24566483  doi: 10.5152/akd.2014.5123  Sayfalar 212 - 213
Makale Özeti | Tam Metin PDF

30.
Does bilirubin level have an effect on cardiac parameters?
Cengiz Öztürk, Şevket Balta
PMID: 24566484  doi: 10.5152/akd.2014.5361  Sayfalar 213 - 214
Makale Özeti | Tam Metin PDF

31.
Real-time three dimensional transesophageal echocardiography has an incremental value in delineation of paravalvular leakages
Mehmet Özkan, Mustafa Ozan Gürsoy
PMID: 24566485  doi: 10.5152/akd.2014.5371  Sayfalar 214 - 215
Makale Özeti | Tam Metin PDF

32.
Industry compliant health care provider: accepting defeat
Ayhan Olcay
PMID: 24566486  doi: 10.5152/akd.2014.4442014  Sayfa 216
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIAGNOSTIC PUZZLE - ANSWER
33.
Change in electrocardiography after cardiopulmoner resuscitation
Samet Yılmaz, Fırat Özcan, Dursun Aras
PMID: 24566490  doi: 10.5152/akd.2014.4800  Sayfa 218
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ALMANAC SERIAL
34.
Almanac 2013-stable coronary artery disease
Shahed Islam, Adam Timmis
PMID: 24573066  doi: 10.5152/akd.2014.147482014  Sayfalar 219 - 226
Makale Özeti | Tam Metin PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
35.
Optical coherence tomography imaging of intrastent neointimal bridge caused by semicircumferencial dissection after drug eluting balloon dilatation of instent restenosis of sapheneous venous graft
Zsolt Köszegi, Tibor Szük, Gusztáv Vajda, Frederick Marty, Csaba Jenei
PMID: 24566488  doi: 10.5152/akd.2014.5200  Sayfa E5
Makale Özeti | Tam Metin PDF

36.
Aortic saddle embolism caused by right ventricle thrombus in a 2-year-old girl with Ebstein anomaly and Glenn shunt
Kadir Babaoğlu, Murat Deveci, Şadan Yavuz, Gürkan Altun, Yonca Anık
PMID: 24566489  doi: 10.5152/akd.2014.5211  Sayfalar E5 - E6
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.