Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 14 (6)
Cilt: 14  Sayı: 6 - Eylül 2014
Özetleri Göster | << Geri
EDITORIAL
1.
Evaluation of some original articles in this issue and the duels of authors and referees
Bilgin Timuralp
PMID: 25233493  doi: 10.5152/akd.2014.1596348  Sayfalar 489 - 490
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
2.
Klasik stent restenozu belirteçleri yanında plazma asimetrik dimetilarjinin de yeni bir belirteç olabilir mi?
Could plasma asymmetric dimethylarginine level be a novel predictor beyond the classic predictors of stent restenosis?
Uğur Abbas Bal, Aylin Yıldırır, Alp Aydınalp, Gamze Kaynar, Süleyman Kanyılmaz, Koza Murat, İbrahim Haldun Müderrisoğlu
PMID: 25233494  doi: 10.5152/akd.2014.4922  Sayfalar 491 - 497

3.
Farklı hipertansiyon modellerinde oksidatif stres belirteçleri ile görsel uyarılmış potansiyeller arasındaki ilişki
The relationship between oxidative stress markers and visual evoked potentials in different hypertension models
Ayşe Yeşim Göçmen, Asuman Çelikbilek, Gülay Hacıoğlu, Nermin Tanık, Ayşel Ağar, Piraye Yargıcoğlu, Saadet Gümüşlü
PMID: 25233495  doi: 10.5152/akd.2014.4923  Sayfalar 498 - 504

4.
Koroner anjiyografi yapılan akut koroner sendromlu hastalarda BNP ve mikroalbuminüri düzeyleri ile kontrast nefropati gelişimi arasındaki ilişki
Relationship between brain natriuretic peptide, microalbuminuria, and contrast-induced nephropathy in patients with acute coronary syndrome
Esra Yıldız, Murat Köse, Gülden Yürüyen, Timur Selçuk Akpınar, Samim Emet, Enver Erdem, Tufan Tükek
PMID: 25233496  doi: 10.5152/akd.2014.4931  Sayfalar 505 - 510

5.
Koroner arter hastalığı ile Omentin Val109Asp polimorfizmi arasındaki ilişki
Association of omentin Val109Asp polymorphism with coronary artery disease
Ümit Yörük, Kürşat Oğuz Yaykaşlı, Hakan Özhan, Ramazan Memişoğulları, Ahmet Karabacak, Serkan Bulur, Yusuf Aslantaş, Cengiz Başar, Ertuğrul Kaya
PMID: 24370683  doi: 10.5152/akd.2013.4932  Sayfalar 511 - 514

6.
ST yükselmesi olmayan miyokart enfarktüslü hastalarda serum hepsidin düzeylerinin değerlendirilmesi
Assessment of serum hepcidin levels in patients with non-ST elevation myocardial infarction
Burak Altun, Mehzat Altun, Gürkan Acar, Metin Kılınç, Hakan Taşolar, Ahmet Küçük, Ahmet Temiz, Emine Gazi, Bahadır Kırılmaz
PMID: 25233497  doi: 10.5152/akd.2014.4947  Sayfalar 515 - 518

7.
Acil servise akut dispne ile başvuran hastalarda N-terminal natriüretik peptid düzeylerine böbrek yetmezliğinin etkisi
Effect of renal failure on N-terminal Pro-Brain natriuretic peptide in patients admitted to emergency department with acute dyspnea
Ayfer Çolak, Serap Çuhadar, Burcu Gölcük, Yalçın Gölcük, Öner Özdoğan, Işıl Çoker
PMID: 25233498  doi: 10.5152/akd.2014.4944  Sayfalar 519 - 524

8.
İrritabl barsak sendromunun karotis intima-mediya kalınlığı, nabız dalga hızı ve kalp hızı değişkenliğine etkisi
The effect of irritable bowel syndrome on carotid intima-media thickness, pulse wave velocity, and heart rate variability
Murtaza Emre Durakoğlugil, Aytun Çanga, Sinan Altan Kocaman, Remzi Adnan Akdoğan, Tuğba Durakoğlugil, Elif Ergül, Halil Rakıcı, Gökhan İlhan, Mehmet Bostan
PMID: 25233499  doi: 10.5152/akd.2014.4952  Sayfalar 525 - 530

9.
Konjenital kalp hastalıklı çocuklarda serum matriks metalloproteinaz ve metalloproteinaz doku inhibitörleri düzeyleri ve kardiyak fonksiyonlarla ilişkisi
Circulating matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of metalloproteinases levels in pediatric patients with congenital heart disease: Relationship to cardiac functions
Zübeyir Kılıç, Birsen Uçar, Gökmen Özdemir, Ömer Çolak, Cengiz Bal, Türkan Ertuğrul
PMID: 25233500  doi: 10.5152/akd.2014.4950  Sayfalar 531 - 541

10.
Prostetik hemodiyaliz damar yolu için otojen safen ven ile PTFE greftin uzun dönem açıklığının karşılaştırılması
Long-term patency of autogenous saphenous veins vs. PTFE interposition graft for prosthetic hemodialysis access
Alper Uzun, Adem İlkay Diken, Adnan Yalçınkaya, Onur Hanedan, Ömer Faruk Çiçek, Gökhan Lafçı, Garip Altıntaş, Kerim Çağlı
PMID: 25233501  doi: 10.5152/akd.2014.4910  Sayfalar 542 - 546

PUBLICATION ETHICS
11.
Manuscript withdrawal and its possible consequences
F. Suna Kıraç
PMID: 25233502  doi: 10.5152/akd.2014.1596349  Sayfalar 547 - 548
Makale Özeti | Tam Metin PDF

CASE REPORT
12.
Left atrial spontaneous echo contrast and thrombus formation at septal puncture during percutaneous mitral valve repair with the MitraClip system of severe mitral regurgitation: a report of two cases
Mehmet Bilge, Ayşe Saatcı Yaşar, Sina Ali, Recai Alemdar
PMID: 24889775  doi: 10.5152/akd.2014.5355  Sayfalar 549 - 550
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Cryoablation of an anteroseptal accessory pathway through the jugular and subclavian veins in a patient with interruption of the inferior vena cava and azygos continuation
Basri Amasyalı, Taner Şen, Ayhan Kılıç
PMID: 25233503  doi: 10.5152/akd.2014.5512  Sayfalar 550 - 553
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
A rare cause of circulatory shock
Cihan Altın, Arzu İzmir, Sevda Osmanoğlu, Esin Gezmiş, Afşin Sağduyu
PMID: 25233504  doi: 10.5152/akd.2014.5581  Sayfalar 553 - 554
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Successful elimination of a Mahaim pathway using an 8 mm tip cryoablation catheter in a child
Neslihan Kıplapınar, Celal Akdeniz, Yakup Ergül, Volkan Tuzcu
PMID: 25233505  doi: 10.5152/akd.2014.5291  Sayfalar 554 - 556
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Near zero fluoroscopy radiation exposure during successful catheter ablation of atrial tachycardia from the non-coronary aortic cusp using 3-dimentional electroanatomic mapping system
Ekrem Güler, Oğuz Karaca, Filiz Kızılırmak, Gamze Babür Güler, Fethi Kılıçaslan
PMID: 25233506  doi: 10.5152/akd.2014.5507  Sayfalar 556 - 557
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LETTER TO THE EDITOR
17.
Unusual evolution of bulb-shaped echoluscent-structured nonobstructive prosthetic valve thrombosis under thrombolytic therapy
Mustafa Ozan Gürsoy, Mehmet Özkan
PMID: 25233507  doi: 10.5152/akd.2014.5670  Sayfalar 558 - 559
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Fibrinolytic therapy in prosthetic valve thrombosis
Fidel Manuel Caceres-Loriga
PMID: 25233508  doi: 10.5152/akd.2014.5632  Sayfalar 559 - 560
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Relation between ABO blood groups and coronary lesion complexity in stable coronary artery disease
Ahmet Göktuğ Ertem, Cemal Köseoğlu, Cenk Sarı, Telat Keleş, Tahir Durmaz, Engin Bozkurt
PMID: 25233509  doi: 10.5152/akd.2014.5603  Sayfalar 560 - 561
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Relation of ABO blood groups to coronary lesion complexity in patients with stable coronary artery disease
Damir Fabijanic, Vedran Carevic, Svjetlana Karabuva, Mislav Radic
PMID: 25233510  doi: 10.5152/akd.2014.5488  Sayfalar 561 - 562
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Strict patient selection for renal sympathetic denervation may yield to more favorable results
Ahmet Karabulut
PMID: 25233511  doi: 10.5152/akd.2014.5638  Sayfalar 562 - 564
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Internal mammary artery as a graft in obese patients
Yüksel Beşir, Orhan Gökalp, Börteçin Eygi, Ali Gürbüz
PMID: 25233512  doi: 10.5152/akd.2014.5651  Sayfa 564
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Transcatheter closure of antegrade pulmonary blood flow with Amplatzer muscular VSD occluder after Fontan operation
Tevfik Karagöz, Mustafa Gülgün, Metin Demircin, Hayrettin Hakan Aykan, Alper Akın
PMID: 25233513  doi: 10.5152/akd.2014.5560  Sayfa 565
Makale Özeti | Tam Metin PDF

MISCELLANEOUS
24.
The impressions on the 11th International Scientific Summer School 2014 in Enez, Turkey
Alpay Arıbaş, Aleksei Savelev
PMID: 25233514  doi: 10.5152/akd.2014.41526378  Sayfalar 566 - 569
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
Thinking outside the bowl: The recruitment of systemic-to-pulmonary collaterals in chronic and severe pulmonary hypertension as an adaptive mechanism
Cihangir Kaymaz
PMID: 25233515  doi: 10.5152/akd.2014.524625  Sayfalar 570 - 572
Makale Özeti | Tam Metin PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
26.
Successful radiofrequency catheter ablation of two distinct ventricular tachycardias in a patient with three idiopathic left ventricular saccular aneurysms
Basri Amasyalı, Ersel Onrat
PMID: 25233516  doi: 10.5152/akd.2014.5575  Sayfa E16
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.