Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 14 (7)
Cilt: 14  Sayı: 7 - Kasım 2014
Özetleri Göster | << Geri
EDITORIAL
1.
Local Meeting of the editorial board of The Anatolian Journal of Cardiology in Ankara, Associate Editors, and our impact factor
Bilgin Timuralp
doi: 10.5152/akd.2014.01  Sayfalar 573 - 574
Makale Özeti | Tam Metin PDF

INVITED EDITORIAL
2.
Perspectives from The European Society of Cardiology Congress 2014
Lale Tokgözoğlu
doi: 10.5152/akd.2014.05  Sayfa 575
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
3.
Hipertansif sıçanlarda kafeik asit fenetil esterin izoproterenol-indüklü miyokardiyal hasar üzerine etkisi
The effect of caffeic acid phenethyl ester on isoproterenol-induced myocardial injury in hypertensive rats
Selçuk İlhan, Nigar Yılmaz, Emel Nacar, Sedat Motor, Süleyman Oktar, Engin Şahna
PMID: 25036319  doi: 10.5152/akd.2014.4825  Sayfalar 576 - 582

EDITORIAL COMMENT
4.
Antioksidan etki sebebiyle miyokardiyal hasar üzerine kafeik asit fenetil esterin koruyucu etkisi
Protective effect of caffeic acid phenethyl ester on myocardial injury due to anti-oxidant action
Defeng Pan, Dongye Li
PMID: 25163095  doi: 10.5152/akd.2014.124317  Sayfalar 583 - 584
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
5.
Triküspit E dalgası başlangıcı ve anüler Ea dalgası (T E-Ea) arasındaki zaman aralığı kalp yetersizliği hastalarda sağ atriyum basıncını belirler
The time interval between the onset of tricuspid E wave and annular Ea wave (TE-Ea) can predict right atrial pressure in patients with heart failure
Nasim Naderi, Ahmad Amin, Zahra Ojaghi Haghighi, Maryam Esmaeilzadeh, Hooman Bakhshandeh, Sepideh Taghavi, Majid Maleki
PMID: 25036320  doi: 10.5152/akd.2014.5025  Sayfalar 585 - 590

6.
ST segment yükselmeli miyokart enfarktüsünde primer perkütan koroner girişimin akut dönemde sol ventrikül dissenkronisi üzerine etkisi
Acute effect of primary percutaneous coronary intervention on left ventricular dyssynchrony in ST-segment elevation myocardial infarction
Sinan İnci, Şule Karakelleoğlu, M. Hakan Taş, Şakir Arslan, Fuat Gündoğdu, Eftal Murat Bakırcı, Hüsnü Değirmenci, Hüseyin Şenocak
PMID: 25036321  doi: 10.5152/akd.2014.5007  Sayfalar 591 - 598

7.
Akut miyokart enfarktüsü sonrası C-reaktif protein ve semptomların başlangıcı üzerinden geçen sürenin ilişkisi: Gözlemsel bir çalışma
The relationship between C-reactive protein and the lapse of time since the onset of the symptoms after acute myocardial infarction: an prospective-observational study
İlker Gül, Ahmet Çağrı Aykan, Tayyar Gökdeniz, Faruk Boyacı, Ezgi Kalaycıoğlu, Engin Hatem, Murat Bilgin, Şükrü Çelik
PMID: 25036322  doi: 10.5152/akd.2014.5062  Sayfalar 599 - 605

8.
Kalp-ayak bileği vasküler indeksi perkütan koroner anjiyografi ve işlem sonrası gelişen sessiz nöronal hasarın önemli bir belirteci olabilir: Bir prospektif gözlemsel tanısal doğruluk çalışması
Cardio-ankle vascular index may be an important marker of silent neuronal injury after percutaneous coronary angiography and intervention: a prospective observational study on diagnostic accuracy
Ahmet Çağrı Aykan, Tayyar Gökdeniz, Hüseyin Bektaş, Faruk Boyacı, İlker Gül, Ezgi Kalaycıoğlu, Engin Hatem, Turhan Turan
PMID: 25036323  doi: 10.5152/akd.2014.5011  Sayfalar 606 - 611

9.
Huzursuz bacak sendromu ile yavaş koroner akım arasındaki ilişki
Association between restless leg syndrom and slow coronary flow
İsmail Erden, Emine Çakcak Erden, Hacer Durmuş, Hakan Tıbıllı, Mustafa Tabakçı, Mehmet Emin Kalkan, Yasin Türker, Mustafa Akçakoyun
PMID: 25036324  doi: 10.5152/akd.2014.5068  Sayfalar 612 - 616

10.
HOPX geni kodlamayan polimorfizmleri ile hipertrofik kardiyomiyopatideki senkop arasındaki ilişki
Association between non-coding polymorphisms of HOPX gene and syncope in hypertrophic cardiomyopathy
Çağrı Güleç, Neslihan Abacı, Fatih Bayrak, Evrim Kömürcü Bayrak, Gökhan Kahveci, Celal Güven, Nihan Erginel Ünaltuna
PMID: 25036325  doi: 10.5152/akd.2014.4972  Sayfalar 617 - 624

11.
Taşikardi ilişkili kardiyomiyopatili çocuklarda radyofrekans ablasyon sonuçlarımız
Results of radiofrequency ablation in children with tachycardia-induced cardiomyopathy
Hayrettin Hakan Aykan, Tevfik Karagöz, Alper Akın, Ahmet İrdem, Sema Özer, Alpay Çeliker
PMID: 25036326  doi: 10.5152/akd.2014.4937  Sayfalar 625 - 630

12.
Obezite koroner arter baypas cerrahisinde halen bir risk faktörüdür
Obesity is still a risk factor in coronary artery bypass surgery
Hasan Alper Gürbüz, Ahmet Barış Durukan, Nevriye Salman, Halil İbrahim Uçar, Cem Yorgancıoğlu
PMID: 25036327  doi: 10.5152/akd.2014.4954  Sayfalar 631 - 637

META ANALYSIS
13.
Kalp cerrahisinde serebral yaralanmanın biyomarkerları
Biomarkers of cerebral injury in cardiac surgery
Shi-Min Yuan
PMID: 25163078  doi: 10.5152/akd.2014.5321  Sayfalar 638 - 645

SCIENTIFIC LETTER
14.
Kawasaki hastalığı olan Türk çocuklarının klinik özelliklerinde farklılık var mıdır?
Is there any difference in clinical features of Turkish children with Kawasaki disease?
Filiz Ekici, Abdullah Kocabaş, İlker Çetin
PMID: 25163079  doi: 10.5152/akd.2014.5629  Sayfalar 646 - 647
Makale Özeti | Tam Metin PDF

CASE REPORT
15.
Hangisi ilk? Akut iskemik stroğa bağlı Takotsubo sendromu mu yoksa Takotsubo sendromuna bağlı akut iskemik strok mu? Bir olgu sunumu
Which is first? Whether Takotsubo cardiomyopathy was complicated with acute stroke or acute stroke caused Takotsubo cardiomyopathy? A case report
Ali Rıza Akyüz, Levent Korkmaz, Turhan Turan, Ayhan Varlıbaş
PMID: 25163080  doi: 10.5152/akd.2014.5497  Sayfalar 648 - 649
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Kompleks atriyal septal defekti perkütan kapatıma vermek ifade edildi-Üç boyutlu ekokardiyografi ve manyetik rezonans görüntülemeye ihtiyacımız var mı?
Complex atrial septal defect referred for percutaneous closure-do we need three-dimensional echocardiography and magnetic resonance imaging?
Karolina Kupczynska, Tomasz Jezewski, Bartlomiej Wozniakowski, Jaroslaw D. Kasprzak, Piotr Lipiec
PMID: 25163081  doi: 10.5152/akd.2014.5246  Sayfalar 649 - 651
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Perkütan girişim her zaman prostetik paravalvüler kaçak problemini çözmez
Percutaneous intervention is not always problem-solving in prosthetic paravalvular leakage
Mohammad Hossein Mandegar, Bahieh Moradi, Farideh Roshanali, Hossein Nazari Hayano
PMID: 25163082  doi: 10.5152/akd.2014.5509  Sayfalar 651 - 652
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Gebelikle ilişkili erken miyokart enfarktüsü gelişimine katkıda bulunan bir faktör olarak Herediter Trombofili (Faktör-V R2 mutasyonu)
Hereditary thrombophilia (factor V R2-mutation) as a contributing factor in premature myocardial infarction associated with pregnancy
Meral Kayıkçıoğlu, Oğuz Yavuzgil, Zuhal Eroğlu, Hüseyin Onay, Mete Ergenoğlu, Levent Can
PMID: 25163083  doi: 10.5152/akd.2014.5506  Sayfalar 652 - 654
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Metastatik renal hücreli karsinomlu hastada sunitinib tedavisi sonrası gelişen kardiyak tamponat
Cardiac tamponade in a patient treated by sunitinib for metastatic renal cell carcinoma
İbrahim Yıldız, Umut Varol, Fatma Şen, Leyla Kılıç
PMID: 25163084  doi: 10.5152/akd.2014.5397  Sayfalar 654 - 656
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIAGNOSTIC PUZZLE
20.
Göğüsteki hayalet
The phantom of the chest
Uğur Nadir Karakulak, Naresh Maharjan, Elifcan Aladağ, Banu Evranos
PMID: 25163094  doi: 10.5152/akd.2014.5606  Sayfa 657
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LETTER TO THE EDITOR
21.
Radiyal arterin toplanması için harmonik nester iyi midir?
Is harmonic scalpel good for radial artery harvesting?
Ganglan Fu, Meng Wang
PMID: 25163085  doi: 10.5152/akd.2014.5480  Sayfa 658
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Ailevi Akdeniz ateşi hastalarında ortalama trombosit hacmi değerlendirmesinde ilgili faktörler dikkate alınmalı
Related factors should be considered in evaluation of mean platelet volume in patients with familial Mediterranean fever
Ercan Varol, Mehmet Özaydın
PMID: 25163087  doi: 10.5152/akd.2014.5650  Sayfalar 659 - 660
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Axitinib ile indüklenmiş akut miyokart enfarktüsü
Acute myocardial infarction induced by axitinib
Emre Gürel, Zeki Yüksel Günaydın, Müge Karaoğlanoğlu, Tuncay Kırış
PMID: 25163088  doi: 10.5152/akd.2014.5713  Sayfa 661
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
Uzun uçak yolculuğu sonrası patent foramen ovaleye bağı oluşan omental enfarkt: ekonomi sınıf sendromunun varyantı
Omental infarction due to a patent foramen ovale after a long flight: a variant of economy class syndrome
Fatih Yaşar, Özcan Özdemir, Mahmut Kebapcı, Ömer Göktekin, Enver İhtiyar, Necmi Ata
PMID: 25163090  doi: 10.5152/akd.2014.5620  Sayfa 662
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIAGNOSTIC PUZZLE - ANSWER
25.
Göğüsteki hayalet
The phantom of the chest
Uğur Nadir Karakulak, Naresh Maharjan, Elifcan Aladağ, Banu Evranos
PMID: 25163094  doi: 10.5152/akd.2014.5606  Sayfa 663
Makale Özeti | Tam Metin PDF

MISCELLANEOUS
26.
New ESC position paper chaired by a Turkish Cardiologist, Prof. Bülent Görenek
Bülent Görenek
PMID: 25413284  doi: 10.5152/akd.2014.02  Sayfa 664
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
Farewell to Teoman, from a brother
Altan Onat
PMID: 25413285  doi: 10.5152/akd.2014.03  Sayfa 665
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
Role model-exemplary educator, unique social worker
Bilgin Timuralp, Cemal Cingi
PMID: 25413286  doi: 10.5152/akd.2014.04  Sayfa 666
Makale Özeti | Tam Metin PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
29.
Koroner iskemiye neden olan intrakardiyak kist ve müsküler köprü birlikteliği
The association of intracardiac hydatid cyst and muscle bridge cause electrocardiographic abnormality detected by multimodality imaging
Cengiz Öztürk, Ali Osman Yıldırım, Murat Ünlü, Mustafa Aparcı, Sait Demirkol, Sabahattin Sarı, Turgay Çelik, Atila İyisoy
PMID: 25163091  doi: 10.5152/akd.2014.5664  Sayfalar E17 - E18
Makale Özeti | Tam Metin PDF

30.
Aort kapak replasmanı sonrası aort ile sol ventrikül arasındaki multilobüle kistik bağlantı: Aorta ikinci bir yol
A multilobuled cystic communication between aorta and left ventricle after aortic valve replacement: a second way to aorta
Zeki Yüksel Günaydın, Yusuf Emre Gürel, Ahmet Kaya
PMID: 25163092  doi: 10.5152/akd.2014.5678  Sayfalar E18 - E19
Makale Özeti | Tam Metin PDF

31.
Ekokardiyografi ve çok kesitli BT kullanarak sol sirkumfleks koroner arter ve sağ ventrikül arasındaki koroner arter fistülün görüntülenmesi
Demonstration of coronary artery fistula between the left circumflex coronary artery and right ventricule using echocardiography and multidetector CT
Yanguang Shen, Rongjuan Li, Zhanming Fan, Nan Zhang
PMID: 25163093  doi: 10.5152/akd.2014.5667  Sayfalar E19 - E20
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.