Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 14 (8)
Cilt: 14  Sayı: 8 - Aralık 2014
Özetleri Göster | << Geri
EDITORIAL
1.
A new page to the Anatolian Journal of Cardiology
Bilgin Timuralp
PMID: 25549602  doi: 10.5152/akd.2014.20202020  Sayfalar 667 - 668
Makale Özeti | Tam Metin PDF

HOT TOPIC
2.
How will 2014 European Society of Cardiology Congress influence our daily practice?
M. Birhan Yılmaz
PMID: 25549603  doi: 10.5152/akd.2014.0101010  Sayfalar 669 - 673

ORIGINAL INVESTIGATION
3.
Sol atriyum ve pulmoner ven açılma deliklerinin anatomik özellikleri
Anatomic characteristics of left atrium and openings of pulmonary veins
Z. Aslı Aktan İkiz, Hülya Üçerler, Tomris Özgür
PMID: 25188756  doi: 10.5152/akd.2014.4968  Sayfalar 674 - 678

4.
Sıçanlarda deneysel diyabet ile oluşan aorta hasarında aminoguanidinin iyileştirici etkisi ve ?-sma değerlendirilmesi
Ameliorative effects of aminoguanidine on rat aorta in Streptozotocin-induced diabetes and evaluation of ?-SMA expression
Hülya Elbe, Nigar Vardı, Doğan Orman, Elif Taşlıdere, Azibe Yıldız
PMID: 25188757  doi: 10.5152/akd.2014.5047  Sayfalar 679 - 684

5.
Düşük doz amlodipin ile kontrol edilemeyen hipertansiyonda, losartan ve hidroklorotiyazidin sabit doz kombinasyonu, endotel fonksiyonunu iyileştirir; randomize bir çalışma
Fixed-dose combination of losartan and hydrochlorothiazide significantly improves endothelial function in uncontrolled hypertension by low-dose amlodipine: A randomized study
Bonpei Takase, Masayoshi Nagata
PMID: 25341478  doi: 10.5152/akd.2014.5049  Sayfalar 685 - 691

6.
Hipertansif hastalarda sekiz maddeli Morisky ilaca uyum ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği
Reliability and validity of the Turkish form of the eight-item Morisky medication adherence scale in hypertensive patients
Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar, Sebahat Gözüm, Cantürk Çapık, Donald E. Morisky
PMID: 25188758  doi: 10.5152/akd.2014.4982  Sayfalar 692 - 700

7.
Antihipertansif tedavinin kardiyovasküler otonom kontrole etkileri
Effects of antihypertensive treatment on cardiovascular autonomic control: a prospective study
Anton R. Kiselev, Vladimir I. Gridnev, Mikhail D. Prokhorov, Anatoly S. Karavaev, Olga M. Posnenkova, Vladimir I. Ponomarenko, Boris P. Bezruchko
PMID: 25188759  doi: 10.5152/akd.2014.5107  Sayfalar 701 - 710

8.
Evde kan basıncı ölçümü, subklinik hedef organ hasarının belirleyicisidir
Home blood pressure is the predictor of subclinical target organ damage like ambulatory blood pressure monitoring in untreated hypertensive patients
Ae-Young Her, Yong Hoon Kim, Se-Joong Rim, Jong-Youn Kim, Eui-Young Choi, Pil-Ki Min, Byoung-Kwon Lee, Bum-Kee Hong, Hyuck Moon Kwon
PMID: 25188760  doi: 10.5152/akd.2014.5119  Sayfalar 711 - 718

9.
Hipertrofik kardiyomiyopatili hastalarda sol atriyum fazik fonksiyonları ile N-terminal pro-B-tip natriüretik peptit düzeyleri ve semptomatik durum arasındaki ilişki
The left atrial phasic functions and the relationship with plasma N-terminal pro-B-type natriuretic peptide levels and symptomatic states in patients with hypertrophic cardiomyopathy
Kamil Tülüce, Selcen Yakar Tülüce, Oğuz Yavuzgil, Elnur İsayev, Murat Bilgin, Filiz Akyıldız Akçay, Sanem Nalbantgil, Filiz Özerkan
PMID: 25188761  doi: 10.5152/akd.2014.5101  Sayfalar 719 - 727

10.
Trombolitik tedavi verilen akut miyokart enfarktüslü hastalarda başvuru sırasındaki ortalama trombosit hacmi ile ST-segment rezolüsyonu arasındaki ilişki
Association between admission mean platelet volume and ST segment resolution after thrombolytic therapy for acute myocardial infarction
Özgür Kırbaş, Özge Kurmuş, Cemal Köseoğlu, Bilge Duran Karaduman, Ayşe Saatçi Yaşar, Recai Alemdar, Sina Ali, Mehmet Bilge
PMID: 25188762  doi: 10.5152/akd.2014.5078  Sayfalar 728 - 732

EDITORIAL COMMENT
11.
Ortalama trombosit hacmi ve bozulmuş miyokardiyal reperfüzyon: Risk faktörü mü ya da masum seyirci mi?
Mean platelet volume and impaired myocardial reperfusion: Risk factor or innocent bystander?
Óscar Fabregat-Andrés
PMID: 25341479  doi: 10.5152/akd.2014.13766124  Sayfalar 733 - 734
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
12.
Arteriyel düzeltme operasyonu sonrası büyük arter transpozisyonlu çocuklarda orta dönemde kardiyak otonom fonksiyonların değerlendirilmesi
Mid-term assessment of cardiac autonomic functions in children with transposition of the great arteries after arterial switch operation
Önder Doksöz, Taliha Öner, Barış Güven, Utku Karaarslan, Rahmi Özdemir, Yılmaz Yozgat, Timur Meşe, Vedide Tavlı, Faik Fevzi Okur, Emin Alp Alayunt
PMID: 25188763  doi: 10.5152/akd.2014.5124  Sayfalar 735 - 740

REVIEW
13.
Kadınlarda koroner arter hastalığı teşhisinde noninvaziv kardiyak görüntüleme
Noninvasive cardiac imaging for the diagnosis of coronary artery disease in women
Uğur Canpolat, Necla Özer
PMID: 25341480  doi: 10.5152/akd.2014.5406  Sayfalar 741 - 746

CASE REPORT
14.
İmplante olmuş bir koroner stentin beklenmedik bir şekilde geri gelmesi
Unexpected retraction of an implanted coronary stent
Burak Ayça, Ertuğrul Okuyan, İrfan Şahin, Süleyman Yıldız, Hakan Dinçkal
PMID: 25341481  doi: 10.5152/akd.2014.5609  Sayfalar 747 - 748
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Yeni kuşak oral antikoagülan kullanımında karşılaşılan ikilem
A clinical dilemma about a new oral anticoagulant treatment
Cihan Altın, Övgü Anıl Öztürkeri, Esin Gezmiş, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 25341482  doi: 10.5152/akd.2014.5652  Sayfalar 748 - 749
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Primer su çiçeği enfeksiyonu ile ilişkili oldukça nadir bir komplikasyon: Kardiyak tamponad
An extremely rare complication associated with primary varicella zoster virus infection: Cardiac tamponade
Meki Bilici, Murat Muhtar Yılmazer, Fikri Demir, Ahmet Çalışkan, Fatma Bozkurt, Abdülmenap Güzel, Sertaç Hanedan Onan
PMID: 25341483  doi: 10.5152/akd.2014.5621  Sayfalar 750 - 751
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIAGNOSTIC PUZZLE
17.
Akut miyokart enfarktüsü ve kardiyojenik şok ile kateter laboratuvarına alınan hastada çoklu  damar hastalığı
Multivessel disease in a patient taken to the catheter laboratory with acute myocardial infarction and cardiogenic shock
Kamil Gülşen, Levent Cerit, Barçın Özcem, Cenk Conkbayır, Barış Ökçün
PMID: 25341488  doi: 10.5152/akd.2014.5659  Sayfa 752
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LETTER TO THE EDITOR
18.
İnternal torasik arter greftin akımının değerlendirilmesinde koroner çalma sendromunun varlığının önemi
Importance of coronary steal syndrome in the assessment of internal thoracic artery flow
Orhan Gökalp, Yüksel Beşir, Börtecin Eygi, Ali Gürbüz
PMID: 25341484  doi: 10.5152/akd.2014.5687  Sayfa 753
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Diagnostic accuracy of Doppler ultrasonography for assessment of internal thoracic artery graft patency
Beuy Joob, Viroj Wiwanitkit
PMID: 25341485  doi: 10.5152/akd.2014.5742  Sayfalar 753 - 754
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Kalp hızı değişkenliği ve Ramazan orucu
Heart rate variability and Ramadan fasting
Kenan Erdem
PMID: 25341486  doi: 10.5152/akd.2014.5744  Sayfalar 754 - 755
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIAGNOSTIC PUZZLE - ANSWER
21.
Akut miyokart enfarktüsü ve kardiyojenik şok ile kateter laboratuvarına alınan hastada çoklu  damar hastalığı
Multivessel disease in a patient taken to the catheter laboratory with acute myocardial infarction and cardiogenic shock
Kamil Gülşen, Levent Cerit, Barçın Özcem, Cenk Conkbayır, Barış Ökçün
PMID: 25341488  doi: 10.5152/akd.2014.5659  Sayfa 756
Makale Özeti | Tam Metin PDF

AUTHOR INDEX
22.
Author Index

Sayfalar 757 - 761
Makale Özeti | Tam Metin PDF

SUBJECT INDEX
23.
Subject Index

Sayfalar 762 - 763
Makale Özeti | Tam Metin PDF

REFEREE INDEX
24.
Elite Reviewer Index

Sayfalar 764 - 765
Makale Özeti | Tam Metin PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
25.
Sol ana koroner artere metalik protez aort kapak dehissensinin basısına bağlı ani kardiyak ölüm
Mechanical prosthetic aortic valve dehiscence presenting as sudden cardiac death due to extrinsic compression of the left main coronary artery
Erkan Köklü, Şakir Arslan, İsa Öner Yüksel, Nermin Bayar, Çağın Mustafa Üreyen
PMID: 25341487  doi: 10.5152/akd.2014.5734  Sayfa E21
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.