Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 15 (2)
Cilt: 15  Sayı: 2 - Şubat 2015
Özetleri Göster | << Geri
EDITORIAL
1.
The Anatolian Journal of Cardiology and Social Policy Interaction
Bilgin Timuralp
PMID: 25697949  PMCID: PMC5337021  doi: 10.5152/akd.2015.02  Sayfa 93
Makale Özeti | Tam Metin PDF

HOT TOPIC
2.
What we have learned from the ESC position paper on arrhythmias in acute coronary syndromes
Bülent Görenek, Gulmira Kudaiberdieva, Gregory Lip
PMID: 25697950  PMCID: PMC5337022  doi: 10.5152/akd.2015.6206  Sayfalar 94 - 96
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
3.
Fiziksel olarak aktif olan genç erkeklerde plazma NTproCNP düzeyinde anaerobik egzersiz sonrası değişim
The alteration of NTproCNP plasma levels following anaerobic exercise in physically active young men
Hilal Akseki Temür, Selma Arzu Vardar, Muzaffer Demir, Orkide Palabıyık, Aziz Karaca, Zuhal Guksu, Arif Ortanca, Necdet Süt
PMID: 25252292  PMCID: PMC5337023  doi: 10.5152/akd.2014.5204  Sayfalar 97 - 102

4.
SIRT1 A>G polimorfizmi, resveratrol, egzersiz, yaş ve işin kardiyovasküler hastalığı taşıyan Türk popülasyonundaki etkisi
The effect of the SIRT1 2827 A>G polymorphism, resveratrol, exercise, age and occupation in Turkish population with cardiovascular disease
Müzeyyen İzmirli, Ömer Göktekin, Ahmet Bacaksız, Ömer Uysal, Ülkan Kılıç
PMID: 25252293  PMCID: PMC5336992  doi: 10.5152/akd.2014.5214  Sayfalar 103 - 106

5.
Hipertansiyon tanısı yeni konulmuş hastalarda ortalama trombosit volümü ile sabah kan basıncı dalgalanması arasındaki ilişki
Relationship between mean platelet volume and morning blood pressure surge in newly diagnosed hypertensive patients
Hakan Uçar, Mustafa Gür, Mehmet Yavuz Gözükara, Ali Kıvrak, Zekeriya Kolcu, Selehattin Akyol, Onur Kaypaklı, Zafer Elbasan, Durmuş Yıldıray Şahin, Caner Türkoğlu, Taner Şeker, Murat Çaylı
PMID: 25252294  PMCID: PMC5336993  doi: 10.5152/akd.2014.5196  Sayfalar 107 - 112

EDITORIAL COMMENT
6.
Mean platelet size: Looking at the chicken or the egg?
Marcus D. Lancé
PMID: 25625442  PMCID: PMC5336994  doi: 10.5152/akd.2015.14289  Sayfalar 113 - 114
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
7.
Pulmoner ven izolasyonu sonrası atriyal fibrilasyonun tekrarını tahmin etmek için doku Doppler görüntülemeyle sol atriyal desenkroni süresinin ölçülmesi
Left atrial dyssynchrony time measured by tissue Doppler imaging to predict atrial fibrillation recurrences after pulmonary vein isolation
Ahmed Salah, Hui Yang, Liang Tang, Xuping Li, Qiming Liu, Shenghua Zhou
PMID: 25252295  PMCID: PMC5336995  doi: 10.5152/akd.2014.5217  Sayfalar 115 - 122

EDITORIAL COMMENT
8.
Left atrial dyssynchrony time measured by tissue Doppler imaging to predict atrial fibrillation recurrences after pulmonary vein isolation: Is this a mirage or the panacea?
Narendra Kumar, Pietro Bonizzi, Masih Mafi Rad, Theo Lankveld
PMID: 25625443  PMCID: PMC5336996  doi: 10.5152/akd.2015.14399  Sayfalar 123 - 124
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
9.
Selektif perkütan koroner girişim öncesi, tek oral doz nikorandilin, kardiyoprotektif etkileri
Cardioprotective effects of single oral dose of nicorandil before selective percutaneous coronary intervention
Jing Yang, Jidong Zhang, Wei Cui, Fan Liu, Ruiqin Xie, Xiaohong Yang, Guoqiang Gu, Hongmei Zheng, Jingchao Lu, Xiuchun Yang, Guangming Zhang, Qian Wang, Xue Geng
PMID: 25252296  PMCID: PMC5336997  doi: 10.5152/akd.2014.5207  Sayfalar 125 - 131

10.
Beta- talasemi major hastalarında fragmente QRS ile kardiyak demir yükü arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Assessment of the relationship between fragmented QRS and cardiac iron overload in patients with beta-thalassemia major
Nermin Bayar, Erdal Kurtoğlu, Şakir Arslan, Zehra Erkal, Serkan Çay, Göksel Çağırcı, Burak Deveci, Selçuk Küçükseymen
PMID: 25252297  PMCID: PMC5336998  doi: 10.5152/akd.2014.5188  Sayfalar 132 - 136

11.
Alkole bağlı olmayan steatohepatitte subklinik sol ventrikül strain azalması,
Non alcoholic steatohepatitis is associated with subclinical impairment in left ventricular function measured by speckle tracking echocardiography
Ahmet Oğuz Baktır, Bahadır Şarlı, R. Emre Altekin, Ahmet Karaman, Hüseyin Arınç, Hayrettin Sağlam, Yasemin Doğan, Abdulsamet Erden, Hatice Karaman
PMID: 25252298  PMCID: PMC5336999  doi: 10.5152/akd.2014.5212  Sayfalar 137 - 142

12.
Meme kanserli hastalarda Trastuzumab tedavisi sonrası sağ ventrikülün değerlendirilmesi
Echocardiographic signs of right ventricle changes after Trastuzumab treatment in breast cancer patients with erb-2 overexpression
Barış Kılıçaslan, Öner Özdoğan, Gönül Demir Pişkin, Nihan Kahya Eren, Hüseyin Dursun
PMID: 25252299  PMCID: PMC5337000  doi: 10.5152/akd.2014.5220  Sayfalar 143 - 148

EDITORIAL COMMENT
13.
How does trastuzumab treatment affect the right ventricle in females with breast cancer?
Marijana Tadic, Cesare Cuspidi, Branislava Ivanovic
PMID: 25625444  PMCID: PMC5337001  doi: 10.5152/akd.2015.14349  Sayfalar 149 - 150
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
14.
Normal tansiyonlu obez çocuk ve adölesanlarda miyokardiyal deformasyonun iki boyutlu speckle tracking ekokardiyografi ile erken dönemde saptanması
Early detection of myocardial deformation by 2D speckle tracking echocardiography in normotensive obese children and adolescents
Fatih Köksal Binnetoğlu, Şule Yıldırım, Naci Topaloğlu, Mustafa Tekin, Nazan Kaymaz, Hakan Aylanç, Hasan Karakurt
PMID: 25252300  PMCID: PMC5337002  doi: 10.5152/akd.2014.5189  Sayfalar 151 - 157

CASE REPORT
15.
Akut renal enfarktüsünde yeni kuşak oral antikoagülan dabigatran
A novel oral anticoagulant, dabigatran, in acute renal infarction
Cihan Altın, Onur Sakallıoğlu, Esin Gezmiş, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 25625445  PMCID: PMC5337003  doi: 10.5152/akd.2015.5837  Sayfalar 158 - 159

DIAGNOSTIC PUZZLE
16.
A rare cardiac manifestation of Wegener’s granulomatosis
Ali Elitok, Samim Emet, İmran Önür, Ekrem Bilal Karaayvaz, Ömer Ali Sayın, Berrin Umman, Zehra Buğra, Fehmi Mercanoğlu
PMID: 25625441  PMCID: PMC5337004  doi: 10.5152/akd.2014.5820  Sayfa 160
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LETTER TO THE EDITOR
17.
Fragmented QRS and myocardial performance index in nephrotic syndrome
Sim Sai Tin, Viroj Wiwanitkit
PMID: 25625446  PMCID: PMC5337005  doi: 10.5152/akd.2015.5878  Sayfa 161
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Contrast nephropathy in patients with well-preserved renal function
Göknur Tekin, Abdullah Tekin
PMID: 25625447  PMCID: PMC5337007  doi: 10.5152/akd.2015.5965  Sayfalar 161 - 163
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Efor testinde koroner arter hastalığı için ek tanısal bir fırsat: Kalp hızı toparlanma indeksi
Additional diagnostic parameter for coronary artery disease during exercise test: Heart rate recovery
Uğur Nadir Karakulak, Naresh Maharjan, Engin Tutkun, Ömer Hınç Yılmaz
PMID: 25625448  PMCID: PMC5337009  doi: 10.5152/akd.2015.6012  Sayfalar 163 - 164

20.
ST elevasyonu olmayan miyokart enfarktüsü hastalarında serum hepsidin düzeylerinin tayini
Assessment of serum hepcidin levels in patients with non-ST elevation myocardial infarction
Kaan Okyay, Aylin Yıldırır
PMID: 25625449  PMCID: PMC5337011  doi: 10.5152/akd.2015.5983  Sayfalar 164 - 165

21.
Transcatheter closure of antegrade pulmonary blood flow with Amplatzer septal occluder after Fontan operation
Alper Güzeltaş, İbrahim Cansaran Tanıdır, Murat Saygı
PMID: 25625450  PMCID: PMC5337013  doi: 10.5152/akd.2015.6045  Sayfalar 165 - 166
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Bazilik ven transpozisyonu ilk tercih olmalıdır
Basilic vein transposition should be the first option
Şahin İşcan, Habib Çakır
PMID: 25625451  PMCID: PMC5337015  doi: 10.5152/akd.2015.5997  Sayfalar 166 - 167

23.
Uzun dönem MDMA (Ecstasy) ve tiner suistimali sonucu gelişen subakut miyokart enfarktüsü
Subacute myocardial infarction due to long-term paint thinner and ecstasy abuse
Ahmet Sarıçopur, Dursun oğlu, Musa Şanlıalp, Saadet Avunduk, Emrah Kaya
PMID: 25625452  PMCID: PMC5337017  doi: 10.5152/akd.2015.5975  Sayfalar 167 - 168

24.
İsotretinoinin bilinmeyen bir yan etkisi: Atriyal taşikardi ile birlikte görülen perikardiyal efüzyon
An unknown side effect of isotretinoin: Pericardial effusion with atrial tachycardia
Ekrem Güler, Gamze Babur Güler, Cahit Yavuz, Filiz Kızılırmak
PMID: 25625453  PMCID: PMC5337018  doi: 10.5152/akd.2015.5790  Sayfalar 168 - 169

DIAGNOSTIC PUZZLE - ANSWER
25.
A rare cardiac manifestation of Wegener’s granulomatosis
Ali Elitok, Samim Emet, İmran Önür, Ekrem Bilal Karaayvaz, Ömer Ali Sayın, Berrin Umman, Zehra Buğra, Fehmi Mercanoğlu
PMID: 25625441  PMCID: PMC5337019  doi: 10.5152/akd.2014.5820  Sayfalar 170 - 171
Makale Özeti | Tam Metin PDF

MISCELLANEOUS
26.
Turkey’s recent collaborative and genuine contributors to medicine
Altan Onat
PMID: 25625454  PMCID: PMC5337020  doi: 10.5152/akd.2015.5977  Sayfalar 172 - 174
Makale Özeti | Tam Metin PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
27.
An intramyocardial ‘cyst-like’ mass: Complementary role of multimodality imaging
Yalçın Velibey, Ayşegül Sünbül, Servet Altay, Mehmet Eren
PMID: 25625440  PMCID: PMC5337024  doi: 10.5152/akd.2014.5933  Sayfalar E4 - E5
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
Multimodality imaging of isolated bicuspid pulmonary valve leading to pulmonary stenosis
Cengiz Öztürk, Sait Demirkol, Mustafa Aparcı, Sebahattin Sarı, Uğur Bozlar, Turgay Çelik, Atila İyisoy
PMID: 25625455  PMCID: PMC5337025  doi: 10.5152/akd.2015.5929  Sayfa E5
Makale Özeti | Tam Metin PDF

29.
Coronary-cameral fistula in an asymptomatic adult patient
Bahadır Şarlı, Eyüp Özkan, Melih Demirbaş, Mehmet Uğurlu
PMCID: PMC5337026  doi: 10.5152/akd.2015.5636  Sayfalar E5 - E6
Makale Özeti | Tam Metin PDF

30.
Hybrid stenting of restrictive atrial septum in an infant with hypoplastic left heart syndrome after hybrid stage 1 palliation
Alper Güzeltaş, İbrahim Cansaran Tanıdır, Taner Kasar, Sertaç Haydin, Ender Ödemiş
PMID: 25625457  PMCID: PMC5337027  doi: 10.5152/akd.2015.5881  Sayfalar E6 - E7
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.