Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 15 (3)
Cilt: 15  Sayı: 3 - Mart 2015
Özetleri Göster | << Geri
META ANALYSIS
1.
ST elevasyonlu miyokart enfarktüsünde trombüs aspirasyonu: 16 randomize çalışmanın meta-analizi
Thrombus aspiration in patients with ST elevation myocardial infarction: Meta-analysis of 16 randomized trials
İbrahim Halil Tanboğa, Selim Topçu, Enbiya Aksakal, Mustafa Kurt, Ahmet Kaya, Vecih Oduncu, Serdar Sevimli
PMID: 25880174  PMCID: PMC5337052  doi: 10.5152/akd.2015.6114  Sayfalar 175 - 187

2.
Ventrikül repolarizasyonda kardiyak resinkronizasyon tedavisinin etkisi: Bir meta-analiz
Effect of cardiac resynchronization therapy on ventricular repolarization: A meta-analysis
Xu Duan, Wei Gao
PMID: 25333977  PMCID: PMC5337053  doi: 10.5152/akd.2014.5255  Sayfalar 188 - 195

ORIGINAL INVESTIGATION
3.
Türk popülasyonunda 9p21 kromozomundaki genetik varyasyonlar ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Evaluation of association between common genetic variants on chromosome 9p21 and coronary artery disease in Turkish population
Hüseyin Altuğ Çakmak, Burcu Bayoğlu, Eser Durmaz, Günay Can, Bilgehan Karadağ, Müjgan Cengiz, Vural Ali, Hüsniye Yüksel
PMID: 25333979  PMCID: PMC5337054  doi: 10.5152/akd.2014.5285  Sayfalar 196 - 203

4.
Kardiyak resenkronizasyon tedavisinde, cevapsızlığın belirlenmesinde rutin 12 elektrodlu EKG’deki, fragmente QRS kompleksinin rolü
The role of the fragmented QRS complexes on a routine 12-lead ECG in predicting non-responsiveness to cardiac resynchronization therapy
Mohammad Assadian Rad, Narges Tabarzan Baboli, Anoosh Barzigar, Jalal Keirkhah, Soheil Soltanipour, Hamid Reza Bonakdar, Fardin Mirbolouk, Hassan Moladoust
PMID: 25333982  PMCID: PMC5337055  doi: 10.5152/akd.2014.5307  Sayfalar 204 - 208

5.
Sistemik skleroz hastalarında kardiyak tutulumun erken tanısında  fragmente QRS’in önemi
The importance of fragmented QRS in the early detection of cardiac involvement in patients with systemic sclerosis
Nermin Bayar, Hasan Fatih Çay, Zehra Erkal, İlhan Sezer, Şakir Arslan, Göksel Çağırcı, Serkan Çay, İsa Öner Yüksel, Erkan Köklü
PMID: 25333976  PMCID: PMC5337056  doi: 10.5152/akd.2014.5191  Sayfalar 209 - 212

6.
Kalp nedenli olduğundan şüphe edilen ve açıklanamayan senkoplu bir hastada sonucun kestirilmesi
Predicting the outcome in patients with unexplained syncope and suspected cardiac cause: role of electrophysiologic studies
Mohammad Assadian Rad, Mohammad Farahani, Zahra Emkanjoo, Hassan Moladoust, Abolfath Alizadeh
PMID: 25333981  PMCID: PMC5337057  doi: 10.5152/akd.2014.5306  Sayfalar 213 - 217

7.
Stabil koroner arter hastalarında zayıf koroner kollateral gelişiminin belirteçleri
Predictors of poor coronary collateral development in patients with stable coronary artery disease: Neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelets
Fatih Akın, Burak Ayça, Ömer Çelik, Cem Şahin
PMID: 25880175  PMCID: PMC5337058  doi: 10.5152/akd.2014.5263  Sayfalar 218 - 223

8.
Epikardiyal adipoz doku kalınlığının akut miyokart enfarktüsü ve koroner perfüzyon ile ilişkisi
Epicardial adipose tissue thickness is associated with myocardial infarction and impaired coronary perfusion
Aslı Tanındı, Sinan Altan Kocaman, Aycan Fahri Erkan, Murat Uğurlu, Aslıhan Alhan, Hasan Fehmi Töre
PMID: 24981296  PMCID: PMC5337059  doi: 10.5152/akd.2014.5277  Sayfalar 224 - 231

9.
Kontrast nefropati konusunda bir klinik çalışma: Risk faktörleri ve beta blokerlerin yeri
A clinical study about contrast nephropathy: risk factors and the role of beta blockers
Çağdaş Akgüllü, Ufuk Eryılmaz, Hasan Güngör, Ahmet Huyut, Cemil Zencir, Tolga Hekim
PMID: 25333980  PMCID: PMC5337060  doi: 10.5152/akd.2014.5304  Sayfalar 232 - 240

EDITORIAL COMMENT
10.
Contrast nephropathy: Risk factors and the role of beta blockers
Rodney G. Bowden
PMID: 25880176  PMCID: PMC5337061  doi: 10.5152/akd.2015.14769  Sayfa 241
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
11.
Çocuklarda ADO-I ile transvenöz PDA kapatılmasında femoral arter yolu gerekli mi?
Do we need a femoral artery route for transvenous PDA closure in children with ADO-I?
Ali Baykan, Nazmi Narin, Abdullah Özyurt, Mustafa Argun, Özge Pamukçu, Sertaç H. Onan, Sadettin Sezer, Zeynep Baykan, Kazım Üzüm
PMID: 25333978  PMCID: PMC5337062  doi: 10.5152/akd.2014.5269  Sayfalar 242 - 247

EDITORIAL COMMENT
12.
Do we need a femoral artery route for transvenous PDA closure in children with ADO I?
Basil (Vasileios) Thanopoulos
PMID: 25880177  PMCID: PMC5337063  doi: 10.5152/akd.2015.14638  Sayfa 248
Makale Özeti | Tam Metin PDF

REVIEW
13.
Pulmoner arteriyel hipertansiyonda altı dakika yürüme testi
Six-minute walk test in pulmonary arterial hypertension
Rengin Demir, Mehmet Serdar Küçükoğlu
PMID: 25880178  PMCID: PMC5337064  doi: 10.5152/akd.2015.5834  Sayfalar 249 - 254

EDUCATION
14.
QT interval varyasyonları ve mortalite riski: Herhangi bir ilişki var mıdır?
QT interval variations and mortality risk: Is there any relationship?
Ciprian Rezuş, Victor Dan Moga, Anca Ouatu, Mariana Floria
PMID: 25880179  PMCID: PMC5337065  doi: 10.5152/akd.2015.5875  Sayfalar 255 - 258

CASE REPORT
15.
Pediyatrik hastada anteroseptal aksesuvar yolun non-koroner aortik kasp yolu ile ablasyonu
Catheter ablation of the anteroseptal accessory pathway from the non-coronary aortic cusp in a pediatric patient
İbrahim Cansaran Tanıdır, İsa Özyılmaz, Serkan Ünsal, Alper Güzeltaş, Yakup Ergül
PMID: 25880180  PMCID: PMC5337066  doi: 10.5152/akd.2015.5937  Sayfalar 259 - 260

LETTER TO THE EDITOR
16.
Kalbin elektriksel dispersiyonunu değerlendirmek için tamamlayıcı bir indeks: Transmural repolarizasyon dispersiyonu
A complementary index for quantification of cardiac electrical dispersion: Transmural dispersion of repolarization
Ömer Yiğiner, Alptuğ Tokatlı, Namık Özmen, Mehmet Doğan
PMID: 25880181  PMCID: PMC5337067  doi: 10.5152/akd.2015.6057  Sayfalar 261 - 262

17.
Kalp hızı değişkenliği cinsiyet, kan basıncı ve insülin direncinden etkilenebilir
Heart rate variability can be affected by gender, blood pressure, and insulin resistance
Mustafa Gülgün, Muzaffer Kürşat Fidancı
PMID: 25880182  PMCID: PMC5337069  doi: 10.5152/akd.2015.6109  Sayfalar 262 - 263

18.
Prostetik hemodiyaliz damar yolu için otojen safen ven ile PTFE greftin uzun dönem açıklığının karşılaştırılması
Long-term patency of autogenous saphenous veins vs. PTFE interposition graft for prosthetic hemodialysis access
Barçın Özcem, Kamil Gülşen, Levent Cerit, Cenk Conkbayır
PMID: 25880183  PMCID: PMC5337071  doi: 10.5152/akd.2015.6068  Sayfalar 263 - 264

19.
Cardiac enzyme (troponin levels) elevation in cardiac myxomas: Is it real?
Azin Alizadehasl, Anita Sadeghpour, Mohsen Neshati Pir Borj
PMID: 25880184  PMCID: PMC5337073  doi: 10.5152/akd.2015.5871  Sayfa 264
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
The preanalytical and analytical factors responsible for false-positive cardiac troponins
Kaan Okyay, Aylin Yıldırır
PMID: 25880185  PMCID: PMC5337074  doi: 10.5152/akd.2015.6006  Sayfalar 264 - 265
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Bonzai kullanımı sonrası akut anteriyor miyokart enfarktüsü
Acute anterior myocardial infarction after “Bonzai” use
Samet Yılmaz, Sefa Ünal, Mevlüt Serdar Kuyumcu, Kevser Gülcihan Balcı, Mustafa Mücahit Balcı
PMID: 25880186  PMCID: PMC5337075  doi: 10.5152/akd.2015.5994  Sayfalar 265 - 266

MISCELLANEOUS
22.
Highlights from EuroEcho-Imaging 2014
Cihan Altın, Leyla Elif Sade
PMID: 25880187  PMCID: PMC5337076  doi: 10.5152/akd.2015.0101  Sayfalar 267 - 268
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Conference report: The symposium of sudden cardiac arrest survival
Mutlu Vural, Başar Cander, Mehmet Birhan Yılmaz, Nevzat Alkan, Pervin Tunç, Gülay Yedekçi
PMID: 25880188  PMCID: PMC5337077  doi: 10.5152/akd.2015.11111  Sayfalar 269 - 270
Makale Özeti | Tam Metin PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
24.
Multiple coronary artery fistulae presenting with ST-elevation myocardial infarction
Ufuk Gürkan, Emre Aruğaslan, Mustafa Adem Tatlısu, Osman Bolca
PMID: 25880189  PMCID: PMC5337078  doi: 10.5152/akd.2015.5951  Sayfa E8
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
Thebesian valve: the cause of unsuccessful retrograde coronary sinus cannulation
Mateusz K. Holda, Mateusz Koziej, Wieslawa Klimek-Piotrowska
PMID: 25880190  PMCID: PMC5337079  doi: 10.5152/akd.2015.5952  Sayfalar E8 - E9
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
Echocardiographic diagnosis of an asymptomatic giant right atrial appendage aneurysm
Hong Qian, Ying Peng, Eryong Zhang
PMID: 25880191  PMCID: PMC5337080  doi: 10.5152/akd.2015.5990  Sayfalar E9 - E10
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.