Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 15 (4)
Cilt: 15  Sayı: 4 - Nisan 2015
Özetleri Göster | << Geri
ORIGINAL INVESTIGATION
1.
Karvedilol ve nebivolol iskemik olmayan kalp yetersizliği hastalarında sol ventrikül sistolik fonksiyonlarını düzeltir
Carvedilol and nebivolol improve left ventricular systolic functions in patients with non-ischemic heart failure
Mustafa Karabacak, Abdullah Doğan, Şenol Tayyar, Mehmet Özaydın, Doğan Erdoğan
PMID: 25413223  PMCID: PMC5336834  doi: 10.5152/akd.2014.5337  Sayfalar 271 - 276

2.
Platelet lenfosit oranı akut koroner sendrom hastalarında hastane içi mortalite belirleyicisidir
Platelet-to-lymphocyte ratio is a predictor of in-hospital mortality patients with acute coronary syndrome
Mustafa Oylumlu, Abdulkadir Yıldız, Muhammed Oylumlu, Murat Yüksel, Nihat Polat, Mehmet Zihni Bilik, Abdurrahman Akyüz, Mesut Aydın, Halit Acet, Serdar Soydinç
PMID: 25413224  PMCID: PMC5336835  doi: 10.5152/akd.2014.5366  Sayfalar 277 - 283

3.
Dipping-nondipping arter kan basıncı pattern ile huzursuz bacak sendromu arasındaki ilişki ve ilgili faktörler
The relationship between dipping-non-dipping arterial blood pressure pattern and frequency of restless leg syndrome with related factors
Sena Memnune Ulu, Ahmet Ahsen, Önder Akcı, Fatima Yaman, Kasım Demir, Gökhan Yaman, Şeref Yüksel, Gürsel Acartürk
PMID: 25413225  PMCID: PMC5336836  doi: 10.5152/akd.2014.5381  Sayfalar 284 - 288

4.
Mitral darlığında perkütan mitral balon valvüloplastinin kısa ve orta dönemde sağ ventrikül fonksiyonları üzerine etkisi
Effect of percutaneous mitral balloon valvuloplasty on right ventricular functions in mitral stenosis: Short- and mid-term results
Sinan İnci, Mustafa Kemal Erol, Eftal Murat Bakırcı, Hikmet Hamur, Hüsnü Değirmenci, Hakan Duman, Şule Karakelleoğlu
PMID: 25413226  PMCID: PMC5336837  doi: 10.5152/akd.2014.5360  Sayfalar 289 - 296

5.
Transfemoral TAVİ’de, klinik sonuçların belirleyicileri: Sirkumferansiyel iliyo-femoral kalsifikasyonlar ve yapımcının önerileri
Predictors of clinical outcome in transfemoral TAVI: Circumferential iliofemoral calcifications and manufacturer-derived recommendations
Markus Reinthaler, Sunil K. Aggarwal, Rodney De Palma, Ulf Landmesser, Georg Froehlich, John Yap, Pascal Meier, Michael J. Mullen
PMID: 25413227  PMCID: PMC5336838  doi: 10.5152/akd.2014.5311  Sayfalar 297 - 305

6.
Tek doz tadalafilin kontrast ilişkili nefropati gelişimini önleyici etkisi; deneysel bir çalışma
The protective effect of single dose tadalafil in contrast-induced nephropathy: An experimental study
Kerem Özbek, Köksal Ceyhan, Fatih Koç, Erkan Söğüt, Fatih Altunkaş, Metin Karayakalı, Ataç Çelik, Hasan Kadı, R. Doğan Köseoğlu, Orhan Önalan
PMID: 25880289  PMCID: PMC5336839  doi: 10.5152/akd.2014.5380  Sayfalar 306 - 310

EDITORIAL COMMENT
7.
Phosphodiesterase-5 inhibitors: Emerging nephroprotective drugs
Zaid Abassi, Zaher Armaly
PMID: 25880290  PMCID: PMC5336840  doi: 10.5152/akd.2015.15072  Sayfalar 311 - 312
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
8.
Hemodiyaliz hastalarında, ultrafiltrasyonun aortun mekanik özellikleri üzerindeki akut etkilerinin nabız dalga hızı ve nabız ilerleme zamanı ile değerlendirilmesi
Acute effects of ultrafiltration on aortic mechanical properties determined by measurement of pulse wave velocity and pulse propagation time in hemodialysis patients
Banu Şahin Yıldız, Alparslan Şahin, Nazire Başkurt Aladağ, Gülgün Arslan, Hakan Kaptanoğulları, İbrahim Akın, Mustafa Yıldız
PMID: 25413228  PMCID: PMC5336841  doi: 10.5152/akd.2014.5373  Sayfalar 313 - 317

EDITORIAL COMMENT
9.
Arterial function and cardiovascular risk in dialysis
Biagio R Di Iorio, Lucia Di Micco
PMID: 25880291  PMCID: PMC5336842  doi: 10.5152/akd.2015.15045  Sayfalar 318 - 319
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
10.
Osteoporoz hastalarında zoledronik asit infüzyonunun atriyal fibrilasyon gelişimi üzerine olan akut etkisi
Acute effect of zoledronic acid infusion on atrial fibrillation development in patients with osteoporosis
Zeynep Demet İlgezdi, İlknur Aktaş, Fatma Doğan Metin, Alper Kepez, Feyza Ünlü Özkan, Ayşe Duygu Şilte, Meryem Yılmaz Kaysın, Tarık Kıvrak, Altuğ Çincin, Okan Erdoğan
PMID: 25413229  PMCID: PMC5336843  doi: 10.5152/akd.2014.5333  Sayfalar 320 - 324

11.
Türkiye’de bir üniversite hastanesinde anjina pektoris, miyokart enfarktüsü ve kalp yetersizliği maliyetlerinin belirleyicileri
Determinants of inpatient costs of angina pectoris, myocardial infarction, and heart failure in a university hospital setting in Turkey
Kaan Sözmen, Özlem Pekel, Tuba Sevim Yılmaz, Ceyda Şahan, Ali Ceylan, Ercan Güler, Eren Korkmaz, Belgin Ünal
PMID: 25413230  PMCID: PMC5336844  doi: 10.5152/akd.2014.5320  Sayfalar 325 - 333

EDUCATION
12.
Mekanik indeks
Mechanical index
Taner Şen, Omaç Tüfekçioğlu, Yavuzer Koza
PMID: 25880292  PMCID: PMC5336845  doi: 10.5152/akd.2015.6061  Sayfalar 334 - 336

CASE REPORT
13.
Obstrüktif suprakardiyak total anormal pulmoner venöz dönüş anomalili düşük doğum ağırlıklı yeni doğanda hayat kurtarıcı acil transkateter girişim; Vertikal vene stent yerleştirilmesi
Life-saving urgent intervention in a low-birth-weight newborn with obstructed supracardiac total anomalous pulmonary venous connection: Stenting the vertical vein
Alper Güzeltaş, İbrahim Cansaran Tanıdır, Taner Kasar
PMID: 25880293  PMCID: PMC5336846  doi: 10.5152/akd.2015.5938  Sayfalar 337 - 339

14.
Benthall hastasında reteplaz ile tedavi edilen stuck aortik kapak
Stuck aortic valve treated by reteplase in a Bentall patient
Ömer Tanyeli, Yüksel Dereli, Mehmet Akif Düzenli, Niyazi Görmüş
PMID: 25880294  PMCID: PMC5336847  doi: 10.5152/akd.2015.6024  Sayfalar 339 - 340

LETTER TO THE EDITOR
15.
Çalışma dizaynı, statinler, atriyal fibrilasyon ve önleme: Mahşerin dört atlısı
Trial design, statins, atrial fibrillation, and prevention: Four horsemen of the apocalypse
Yavuzer Koza, Ziya Şimşek, Hakan Taş, Hüseyin Şenocak
PMID: 25880295  PMCID: PMC5336848  doi: 10.5152/akd.2015.6193  Sayfalar 341 - 342

16.
Yaşlı bir hastada solifenasin tedavisi sırasında sık Torsades de pointes atakları ve tedavi yaklaşımı
Frequently occurring Torsades de pointes attacks in an old patient on solifenacin therapy and management strategy
Namık Özmen, Ömer Yiğiner, Haluk Ün, Burhan Bıçakçı
PMID: 25880296  PMCID: PMC5336850  doi: 10.5152/akd.2015.6121  Sayfalar 342 - 343

17.
Sol ventrikülografi sonrası koroner arter embolizasyonu: nadir bir miyokart enfarktüs nedeni
Coronary artery embolization after left ventriculography: A rare cause of myocardial infarction
İrfan Şahin, Hüsnü Atmaca, Diyar Köprülü, Barış Güngör, İlhan İlker Avcı
PMID: 25880297  PMCID: PMC5336851  doi: 10.5152/akd.2015.6139  Sayfa 343

MISCELLANEOUS
18.
Heart Failure and Importance of Collaboration of Professional Organizations: The Role of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology and Its Committee on National Heart Failure Societies
Yüksel Çavuşoğlu, Petar M. Seferovic, Alexandre Mebazaa
PMID: 25880298  PMCID: PMC5336852  doi: 10.5152/akd.2015.111110  Sayfalar 344 - 345
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
2015 Ulusal Aritmi Kongresi Ardından
After 2015 National Arrhythmia Congress
Mesut Demir, Onur Akpınar
PMID: 25880299  PMCID: PMC5336853  doi: 10.5152/akd.2015.95175364  Sayfa 346

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
20.
Twin hearts: identical anomalous coronary origin, individual vasculature
Mehmet Tezcan, Ömer Yiğiner, Bekir Sıtkı Cebeci
PMID: 25880300  PMCID: PMC5336854  doi: 10.5152/akd.2015.6064  Sayfa E11
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Left atrial appendage ostial stenosis associated with rheumatic mitral stenosis
Yakup Alsancak, Burak Sezenoz, Fatih Öncü, Murat Uçar, Gülten Aydoğdu Taçoy
PMID: 25880301  PMCID: PMC5336855  doi: 10.5152/akd.2015.6149  Sayfalar E11 - E12
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.