Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 15 (6)
Cilt: 15  Sayı: 6 - Haziran 2015
Özetleri Göster | << Geri
ORIGINAL INVESTIGATION
1.
5/6 nefrektomi modelinde ?-lipoik asidin aort hasarı ve hipertansiyon üzerine etkilerinin incelenmesi
The effects of ?-lipoic acid on aortic injury and hypertension in the rat remnant kidney (5/6 nephrectomy) model
Bekir Uğur Ergür, Serap Çilaker Mıcılı, Osman Yılmaz, Pınar Akokay
PMID: 25430409  doi: 10.5152/akd.2014.5483  Sayfalar 443 - 449

2.
Akut koroner sendromda aterosklerozun şiddeti ve kompleksitesinin serum neutrophil gelatinase-associated lipokalin seviyesi ile ilişkisi
Serum neutrophil gelatinase-associated lipocalin levels are correlated with the complexity and the severity of atherosclerosis in acute coronary syndrome
Korhan Soylu, Gökhan Aksan, Gökay Nar, Metin Özdemir, Okan Gülel, Sinan İnci, Aytekin Aksakal, Ayşegül İdil Soylu, Özcan Yılmaz
PMID: 25430410  doi: 10.5152/akd.2014.5513  Sayfalar 450 - 455

3.
Aşikar yapısal kalp hastalığı olmayan hastalarda fragmente QRS prematüre ventriküler atım sıklığıyla ilişkilidir
Fragmented QRS is associated with frequency of premature ventricular contractions in patients without overt cardiac disease
Ahmet Temiz, Emine Gazi, Burak Altun, Ömer Güngör, Ahmet Barutçu, Adem Bekler, Yusuf ziya Tan, Ali Ümit Yener, Mustafa Saçar, Yücel Çölkesen
PMID: 25430411  doi: 10.5152/akd.2014.5467  Sayfalar 456 - 462

4.
Koroner yavaş akım hastalarında Tpe mesafesi Tpe/QT oranının değerlendirilmesi
Evaluation of Tpe interval and Tpe/QT ratio in patients with slow coronary flow
Regayip Zehir, Can Yücel Karabay, Arzu Kalaycı, Taylan Akgün, Alev Kılıçgedik, Cevat Kırma
PMID: 25430412  doi: 10.5152/akd.2014.5503  Sayfalar 463 - 467

EDITORIAL COMMENT
5.
Yavaş Koroner Akımı: İskeminin elektrofizyolojik kanıtı mıdır?
Coronary slow flow: Electrophysiologic evidence of ischemia?
M. Reza Movahed
PMID: 26006138  doi: 10.5152/akd.2015.15587  Sayfa 468

ORIGINAL INVESTIGATION
6.
Koroner arter hastalığında sol ventrikül segmentlerine karşılık gelen reverzibilite skorları ile fraksiyonel akım rezervi arasındaki ilişki
Relationship between reversibility score on corresponding left ventricular segments and fractional flow reserve in coronary artery disease
Bertalan Kracskó, Ildikó Garai, Sándor Barna, Gábor Tamás Szabó, Ildikó Rácz, Rudolf Kolozsvári, Balázs Tar, Csaba Jenei, József Varga, Zsolt Kõszegi
PMID: 25430413  doi: 10.5152/akd.2014.5500  Sayfalar 469 - 474

7.
Koroner yavaş akım fenomeni ve Ürotensin II ilişkisi: Bir prospektif ve kontrollü çalışma
The relationship between coronary slow flow phenomenon and urotensin-II: A prospective and controlled study
Halit Zengin, Ali Rıza Erbay, Ali Okuyucu, Hasan Alaçam, Serkan Yüksel, Murat Meriç, Korhan Soylu, Ömer Gedikli, Naci Murat, Okan Gülel, Sabri Demircan, Filiz Akın, Özcan Yılmaz, Mahmut Şahin
PMID: 25430414  doi: 10.5152/akd.2014.5481  Sayfalar 475 - 479

8.
Raloksifenin postmenopozal kadınlarda sol ventrikül hipertrofisi üzerine etkisi: Prospektif, randomize ve kontrollü çalışma
The effect of raloxifene on left ventricular hypertrophy in postmenopausal women: A prospective, randomized, and controlled study
Uğur Abbas Bal, İlyas Atar, Mesut Öktem, Hulusi B. Zeyneloğlu, Aylin Yıldırır, Esra Kuşcu, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 25430415  doi: 10.5152/akd.2014.5473  Sayfalar 480 - 484

9.
Wolff-Parkinson-White sendromlu çocuk hastaların klinik ve elektrofizyolojik çalışma ile değerlendirilmesi
Clinical and electrophysiological evaluation of pediatric Wolff-Parkinson-White patients
Işıl Yıldırım, Sema Özer, Tevfik Karagöz, Murat Şahin, Süheyla Özkutlu, Dursun Alehan, Alpay Çeliker
PMID: 26006136  doi: 10.5152/akd.2014.5462  Sayfalar 485 - 490

10.
İzole koroner arter baypass cerrahisi uygulanan hasta grubunda postoperatif atriyal fibrilasyon gelişmesinin engellenmesinde postoperatif statin tedavisinin etkinliği: Bir prospektif randomize çalışma
Efficiency of postoperative statin treatment for preventing new-onset postoperative atrial fibrillation in patients undergoing isolated coronary artery bypass grafting: A prospective randomized study
Ufuk Aydın, Mehmet Yılmaz, Çağrı Düzyol, Yusuf Ata, Tamer Türk, Ahmet Lütfullah Orhan, Cevdet Uğur Koçoğulları
PMID: 26006137  doi: 10.5152/akd.2014.5531  Sayfalar 491 - 495

11.
Kalp hızı değişkenliğindeki farklılaşma, kararsız anjina pektorisin, koroner lezyonlarının özelliklerine dayanır
Altered heart rate variability depend on the characteristics of coronary lesions in stable angina pectoris
Jun Feng, Ailing Wang, Chao Gao, Jing Zhang, Zhengfei Chen, Linlin Hou, Chunmiao Luo, Yongjing Jiang, Jianyuan Pan
PMID: 25550177  doi: 10.5152/akd.2014.5642  Sayfalar 496 - 501

CASE REPORT
12.
Nadir bir ilişki: Mitral kapak kan kisti ile atrial septal anevrizma ve kor triatriyatum dextra birlikteliği
A rare association: concomitant presence of mitral valve blood cyst with atrial septal aneurysm and cor triatriatum dexter
Gökhan Özmen, Mehmet Demir, Hasan Arı, İbrahim Aktaş
PMID: 26006139  doi: 10.5152/akd.2015.5984  Sayfalar 502 - 503

13.
MitraClip yöntemi ile perkütan mitral kapak tamiri sonrası off-pump koroner arter baypass cerrahisi; hibrit tedavi
Hybrid approach of percutaneous mitral valve repair with the MitraClip followed by off-pump coronary artery bypass grafting
Mehmet Bilge, Sina Ali, Yakup Alsancak, Ayşe Saatçi Yaşar
PMID: 26006140  doi: 10.5152/akd.2015.6157  Sayfalar 503 - 505

14.
Gelişmiş bir sol ventrikül yardımcı cihaz veya ECMO yokluğunda sol ana şok sendromu tedavisinde perkütan koroner girişim
Treatment of left main shock syndrome with percutaneous coronary intervention in the absence of an advanced left ventricular assist device or ECMO
Mutlu Vural, İrfan Şahin, İlker Avcı, Fatih Kızkapan, Sezai Yıldız
PMID: 26006141  doi: 10.5152/akd.2015.6195  Sayfalar 505 - 507

DIAGNOSTIC PUZZLE
15.
Suçlu nerede?
Where is the culprit?
Şükrü Akyüz, Burcu Yüzbaş, Emir Renda, Neşe Cam
PMID: 26006152  doi: 10.5152/akd.2015.6241  Sayfa 508

LETTER TO THE EDITOR
16.
Dabigatran’ın muhtemel renoprotektif etkisi
Possible renoprotective effects of dabigatran
Oğuz Karahan
PMID: 26006142  doi: 10.5152/akd.2015.6316  Sayfalar 509 - 510

17.
Romatoid artrit hastalarında kardiyovasküler otonom fonksiyon testlerinin diagnostik değerini arttırmak için kalp hızı değişkenliğinin spektral indekslerinin kullanım olasılığı
The possibility of using spectral indices of heart rate variability to improve the diagnostic value of cardiovascular autonomic function tests in rheumatoid arthritis patients
Anton R. Kiselev, Anatoly S. Karavaev, Sergey A. Mironov, Mikhail D. Prokhorov
PMID: 26006143  doi: 10.5152/akd.2015.6373  Sayfalar 510 - 511

18.
Huzursuz bacak sendromu ve yavaş koroner akım. İnflamasyon mu yoksa otonom sinir sistemi mi?
Restless leg syndrome and slow coronary flow. Is it inflammation or autonomic nervous system?
Göknur Tekin
PMID: 26006144  doi: 10.5152/akd.2015.6374  Sayfalar 511 - 512

19.
Ultrasonografi ile hızlandırılmış kateter eşliğinde trombolitik tedavi
Ultrasound-assisted catheter-directed thrombolysis for pulmonary embolism
Ufuk Eryılmaz, Şule Taş Gülen, Çağdaş Akgüllü, Esra Alperen, Osman Elbek
PMID: 26006145  doi: 10.5152/akd.2015.6175  Sayfalar 512 - 513

20.
Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi olan bir adolesanda kalp transplantasyonu ile tedavi edilen elektriksel fırtına
Electrical storm in an adolescent with arrhythmogenic right ventricle cardiomyopathy treated with cardiac transplantation
Hayrettin Hakan Aykan, Mustafa Gülgün, İlker Ertuğrul, Tevfik Karagöz
PMID: 26006146  doi: 10.5152/akd.2015.5943  Sayfa 513

21.
Long term follow-up in a patient with acute type A aortic dissection complicated with cardiac tamponade without surgery
Hakan Erkan, Gülhanım Kırış, Engin Hatem, Levent Korkmaz
PMID: 26006147  doi: 10.5152/akd.2015.6290  Sayfalar 513 - 514
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIAGNOSTIC PUZZLE - ANSWER
22.
Suçlu nerede?
Where is the culprit?
Şükrü Akyüz, Burcu Yüzbaş, Emir Renda, Neşe Cam
PMID: 26006152  doi: 10.5152/akd.2015.6241  Sayfa 515

MISCELLANEOUS
23.
Highlights from ACC 15 Scientific Sessions: Part 1
Cihangir Kaymaz, Lale Tokgözoğlu
doi: 10.5152/akd.2015.153201  Sayfalar 516 - 522
Makale Özeti | Tam Metin PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
24.
Percutaneous transcatheter closure of giant coronary artery fistulazing to left ventricular cavity
Hüseyin Göksülük, Ahmet Alpman, Yusuf Atmaca, Menekşe Gerede, Özgür Ulaş Özcan, Çetin Erol
PMID: 26006148  doi: 10.5152/akd.2015.6318  Sayfalar E17 - E18
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
Giant coronary sinus of Valsalva aneurysm
Kemal Kara, Ersin Öztürk, Murat Yalçın, Celalettin Yüksel, Onur Sıldıroğlu
PMID: 26006149  doi: 10.5152/akd.2015.6327  Sayfalar E18 - E19
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
Rapidly growing fungus ball on prosthetic valve: Candida albicans endocarditis
Fatma Cavide Sönmez, Nuray Kahraman Ay, Osman Sönmez, Yasin Ay
PMID: 26006150  doi: 10.5152/akd.2015.6304  Sayfa E19
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
A rare cause of embolism in the popliteal artery of an adolescent: ruptured cardiac hydatid cyst
Mehmet Öztürk, Ahmet Sığırcı, Adile Ferda Dağlı
PMID: 26006151  doi: 10.5152/akd.2015.6341  Sayfa E20
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.