Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 15 (7)
Cilt: 15  Sayı: 7 - Temmuz 2015
Özetleri Göster | << Geri
EDITORIAL
1.
We are very much like each other
Bilgin Timuralp
PMID: 26139167  PMCID: PMC5337028  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.02030506  Sayfa 523
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
2.
Tip 2 diabetes mellitus hastalarında, MTHFR C677T gen polimorfizmi kardiyovasküler hastalık riskini gösterir mi?
Does the MTHFR C677T gene polymorphism indicate cardiovascular disease risk in type 2 diabetes mellitus patients?
Anzel Bahadır, Recep Eroz, Yasin Türker
PMID: 25537992  PMCID: PMC5337029  doi: 10.5152/akd.2014.5555  Sayfalar 524 - 530

3.
Koroner yavaş akım: İyi huylu veya Kötünün Habercisi?
Coronary slow flow: Benign or ominous?
Mohammad Ali Sadr-Ameli, Sedigheh Saedi, Tahereh Saedi, Mohsen Madani, Mehrdad Esmaeili, Behshid Ghardoost
PMID: 25537993  PMCID: PMC5337030  doi: 10.5152/akd.2014.5578  Sayfalar 531 - 535

4.
Hipertrofik kardiyomiyopatide sağ ventrikül fonksiyonu. Speckle tracking ekokardiyografi çalışması
Right ventricular function in hypertrophic cardiomyopathy: A speckle tracking echocardiography study
Altuğ Cincin, Kürşat Tigen, Tansu Karaahmet, Cihan Dündar, Emre Gürel, Mustafa Bulut, Murat Sünbül, Yelda Başaran
PMID: 25537994  PMCID: PMC5337031  doi: 10.5152/akd.2014.5538  Sayfalar 536 - 541

5.
Koroner sinüs dilatasyonu kalp yetersizliği hastalarında bozulmuş sağ ventrikül fonksiyonlarının göstergesidir
Coronary sinus dilatation is a sign of impaired right ventricular function in patients with heart failure
Musa Çakıcı, Adnan Doğan, Mustafa Çetin, Arif Süner, Mustafa Polat, Muhammed Oylumlu, Erdal Aktürk, Sabri Abus, Fatih Üçkardeş
PMID: 25537995  PMCID: PMC5337032  doi: 10.5152/akd.2014.5562  Sayfalar 542 - 547

EDITORIAL COMMENT
6.
Coronary sinus dilatation as a sign of right ventricular dysfunction in patients with heart failure
Yong Hyun Park
PMID: 26139168  PMCID: PMC5337033  doi: 10.5152/akd.2015.15915  Sayfalar 548 - 549
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
7.
Afrikalı izole “ventricular noncompaction” hastalarının manyetik rezonans paternleri korelasyonu sonucu elektrokardiyografik bulguları
Electrocardiographic findings in correlation to magnetic resonance imaging patterns in African patients with isolated ventricular noncompaction
Salwa Akhbour, Ibtissam Fellat, Nada Fennich, Salima Abdelali, Nawal Doghmi, Fedoua Ellouali, Mohammed Cherti
PMID: 25537996  PMCID: PMC5337034  doi: 10.5152/akd.2014.5577  Sayfalar 550 - 555

EDITORIAL COMMENT
8.
Electrocardiographic findings in correlation to cardiac magnetic resonance imaging patterns for isolated ventricular non-compaction patients
Sivaraman Jayaraman
PMID: 26139169  PMCID: PMC5337035  doi: 10.5152/akd.2015.15973  Sayfalar 556 - 557
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
9.
Obez erişkinlerde sol ventrikül diyastolik disfonksiyonun değerlendirilmesinde mitral anüler düzlem sistolik yerdeğişimi
Mitral annular plane systolic excursion in the assessment of left ventricular diastolic dysfunction in obese adults
Hakan Taşolar, Türkan Mete, Mustafa Çetin, Burak Altun, Mehmet Ballı, Adil Bayramoğlu, Yılmaz Ömür Otlu
PMID: 25537997  PMCID: PMC5337036  doi: 10.5152/akd.2014.5561  Sayfalar 558 - 564

10.
İnme hastalarında atriyal elektromekanik gecikme ve sol atriyal mekanik fonksiyonlar
The relationship between atrial electromechanical delay and left atrial mechanical function in stroke patients
Mehmet Ata Akıl, Eşref Akıl, Mehmet Zihni Bilik, Mustafa Oylumlu, Halit Acet, Abdülkadir Yıldız, Abdurrahman Akyüz, Faruk Ertaş, Nizamettin Toprak
PMID: 25537998  PMCID: PMC5337037  doi: 10.5152/akd.2014.5558  Sayfalar 565 - 570

11.
Koroner arter hastalığı olanlarda tek başına serum sistatin C ve serum kreatinin ile kombinasyonuna dayalı tahmini GFR formüllerinin karşılaştırması
Comparison of estimated GFR equations based on serum cystatin C alone and in combination with serum creatinine in patients with coronary artery disease
Yusuf Çetin Doğaner, Ümit Aydoğan, James Edwin Rohrer, Aydoğan Aydoğdu, Tuncer Çaycı, Cem Barçın, Kenan Sağlam
PMID: 25537999  PMCID: PMC5337038  doi: 10.5152/akd.2014.5535  Sayfalar 571 - 576

12.
Tedavi edilmemiş hipertansif hastalarda plazma katestatin konsantrasyonu ile metabolik ve vasküler parametreler arasındaki ilişki: Yüksek yoğun lipoprotein kolesterol üzerine etki
The relationship of plasma catestatin concentrations with metabolic and vascular parameters in untreated hypertensive patients: Influence on high-density lipoprotein cholesterol
Murtaza Emre Durakoğlugil, Teslime Ayaz, Sinan Altan Kocaman, Aynur Kırbaş, Tuğba Durakoğlugil, Turan Erdoğan, Mustafa Çetin, Osman Zikrullah Şahin, Yüksel Çiçek
PMID: 25538000  PMCID: PMC5337039  doi: 10.5152/akd.2014.5536  Sayfalar 577 - 585

CASE REPORT
13.
Uzun süre önce takılan venöz portların embolize olduğu iki olgu ve bu portların perkütan ve cerrahi olarak çıkarılması
Percutaneous and surgical removal of two cases of embolized totally implantable venous access devices that were implanted a long time ago
Halil Ataş, İbrahim Sarı, Altuğ Cincin, Kürşat Tigen
PMID: 26139170  PMCID: PMC5337040  doi: 10.5152/akd.2015.6298  Sayfalar 586 - 587
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Kalp nakli sonrası iyatrojenik koroner-Pulmoner fistülün koil embolizasyonu
Coil embolization of iatrogenic coronary-pulmonary arterial fistula after heart transplantation
Mehdi Zoghi, Celal Çınar, Mustafa Kurşun, Sanem Nalbantgil
PMID: 26139171  PMCID: PMC5337041  doi: 10.5152/akd.2015.6303  Sayfalar 587 - 588
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Civa etkilenmesi sonrası gelişen aritmik olay ve şelasyon ile başarılı tedavi: Olgu sunumu
An arrhythmic episode after mercury exposure and successful treatment with chelation therapy: A case report
Uğur Nadir Karakulak, Meside Gündüzöz, Engin Tutkun, Ömer Hınç Yılmaz
PMID: 26139172  PMCID: PMC5337042  doi: 10.5152/akd.2015.6282  Sayfalar 589 - 590
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
On dört yaşındaki bir hastada kısa QT sendromu: Türkiye'den ilk pediyatrik olgu
Short QT syndrome in a 14-year-old patient: The first pediatric case from Turkey
Yakup Ergül, İsa Özyılmaz, Sertaç Hanedan Onan, Alper Güzeltaş
PMID: 26139173  PMCID: PMC5337043  doi: 10.5152/akd.2015.6291  Sayfalar 590 - 591
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LETTER TO THE EDITOR
17.
Talasemi majör hastalarında demir birikimi ve fragmente QRS: Mekanizmalar, tedaviler ve yeni ufuklar
Iron overload and fragmented QRS in patients with Thalassemia major: Mechanisms, therapies, and new horizons
Uğur Nadir Karakulak, Engin Tutkun, Ömer Hınç Yılmaz
PMID: 26139174  PMCID: PMC5337044  doi: 10.5152/akd.2015.6333  Sayfalar 592 - 593

18.
Apical transverse motion is associated with speckle-tracking radial dyssynchrony in patients with non-ischemic dilated cardiomyopathy
Adriana Mitre, Silvia Lupu, Dan Dobreanu
PMID: 26139175  PMCID: PMC5337046  doi: 10.5152/akd.2015.6406  Sayfalar 593 - 594
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Could the data of home blood pressure monitoring be used to evaluate the risk of subclinical target organ damage in hypertensive patients?
Olga M. Posnenkova, Anton R. Kiselev
PMID: 26139176  PMCID: PMC5337048  doi: 10.5152/akd.2015.6275  Sayfalar 594 - 595
Makale Özeti | Tam Metin PDF

MISCELLANEOUS
20.
Highlights from ACC 15 Scientific Sessions: Part 2
Cihangir Kaymaz, Lale Tokgözoğlu
PMCID: PMC5337050  doi: 10.5152/akd.2015.00107  Sayfalar 596 - 600
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Senning operasyonu için nadir bir endikasyon: İzole ventriküler inversiyon ve ventriküler septal defekt
A rare indication for Senning operation: Isolated ventricular inversion and ventricular septal defect
Murat Saygı, Aysel Türkvatan, Ersin Erek, Ender Ödemiş, Alper Güzeltaş
PMID: 26139178  PMCID: PMC5337051  doi: 10.5152/akd.2015.6432  Sayfa E21 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.