Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 - Mart 2004
Özetleri Göster | << Geri
EDITORIAL
1.
Yenilenen Editör Yardımcı Kadrosu ve 2004 Beklentileri
Renewed Associate Editor's Staff and Expectations of the Year 2004
Bilgin Timuralp
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
2.
Romatizmal Mitral Yetersizliğinde Efektif Regürjitan Orifisi: Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörü Tedavisine Cevap
Effective Regurgitant Orifice Area of Rheumatic Mitral Insufficiency: Response to Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor Treatment
Deniz Oğuz
PMID: 15033608  Sayfalar 3 - 7

EDITORIAL COMMENT
3.
Mitral Yetersizliğine Kısa Bir Bakış
An Overview of the Mitral Regurgitation
Osman Bolca
PMID: 15033609  Sayfalar 8 - 9
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
4.
Koroner Baypas Sonrası Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı ve Tedaviye Uyum Oranları
Metabolic Syndrome in Patients After Coronary Bypass Surgery: Prevalence and Compliance with Treatment
Mehmet Baltalı, Hidayet Tarık Kızıltan, Mehmet E. Korkmaz, Semra Topçu, Mustafa Demirtaş, Şah Topçuoğlu, Ahmet Birand
PMID: 15033610  Sayfalar 10 - 16

EDITORIAL COMMENT
5.
Metabolik Sendrom ve Koroner Kalp Hastalığı
Metabolic Syndrome and Coronary Heart Disease
Çavlan Türkoğlu
PMID: 15033611  Sayfalar 17 - 18
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
6.
Açık Kalp Ameliyatları Sonrası Kanama veya Tamponad Nedeniyle Yoğun Bakımda Yapılan Reeksplorasyonlar
Reexploration for Bleeding and Tamponade in Intensive Care Unit Following Open Heart Surgery
Mehmet Ali Özatik, Kamil Göl, Baran Budak, Şeref Küçüker, Ahmet Sarıtaş, Binali Mavitaş, Erol Şener, Oğuz Taşdemir
PMID: 15033612  Sayfalar 19 - 22

EDITORIAL COMMENT
7.
Açık Kalp Ameliyatları ve Yoğun Bakımda Re-Eksplorasyon
Reexploration in the Intensive Care Unit and Open Heart Surgery
İsa Durmaz
PMID: 15033613  Sayfalar 23 - 24
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Çok Genç Hastalarda (20-29 Yafl) Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisi Orta ve Geç Dönem Sonuçları
Middle and Late-Term Results of Coronary Artery Bypass Surgery in Very Young (20-29 Years) Patients
Ufuk Demirkılıç, Bilgehan Savaş Öz, Cengiz Bolcal, Nezihi Küçükarslan, Hakan Bingöl, Erkan Kuralay, Harun Tatar
PMID: 15033614  Sayfalar 25 - 29

9.
Çok Genç Hastalarda Koroner Baypas Cerrahisi
Coronary Bypass Surgery in Very Young Patients
Sinan Dağdelen
PMID: 15033615  Sayfalar 30 - 31
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
10.
Türk Eğitim Hastanelerinde Konjestif Kalp Yetersizliğinin Epidemiyolojik ve Farmakolojik Profili
Epidemiological and Pharmacological Profile of Congestive Heart Failure at Turkish Academic Hospitals
Ali Ergin, Namık Kemal Eryol, Şükrü Ünal, Abdullah Deliceo, Ramazan Topsakal, Ergun Seyfeli
PMID: 15033616  Sayfalar 32 - 38

11.
Perkütan Koroner Girişimler Sonrası Femoral Vasküler Komplikasyonlar
Femoral Vascular Complications After Percutaneous Coronary Interventions
Tuna Katırcıbaşı, Ahmet Çamsarı, Oben Döven, Hasan Pekdemir, Necdet Akkuş, Dilek Çiçek, V.Gökhan Cin, Türkay Özcan
PMID: 15033617  Sayfalar 39 - 44

12.
Güneydoğu Anadolu Populasyonunda Anjiyotensin Konverting Enzim Gen Polimorfizmi ve Koroner Arter Hastalığı İlişkisi
Association Between Angiotensin Converting Enzyme Gene Polymorphism and Coronary Artery Disease in Individuals of the South-Eastern Anatolian Population
Muradiye Nacak, Vedat Davutoğlu, Serdar Soydinç, Hakan Dinçkal, Serdar Türkmen, Binnur Erbağcı, Murat Akçay, Şükrü Aynacıoğlu
PMID: 15033618  Sayfalar 45 - 51

EDITORIAL COMMENT
13.
Tıbbın Geleceği: Değişen Dünyada Moleküler Tıp
The Future of Medicine: Molecular Medicine in a Changing World
F.Sırrı Çam
PMID: 15033619  Sayfalar 52 - 53
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
14.
Diyabetes Mellitus’ta Azalmış Koroner Kollateral Damar Açılma Kapasitesi: Defektif İskemik Tolerans için Bir Kanıt
Reduced Coronary Collateral Vessel Recruitment Capacity in Diabetes Mellitus: An Evidence for Defective Ischaemic Tolerance
Murat Sezer, Yılmaz Nişancı, Berrin Umman, Sabahattin Umman, Ercüment Yılmaz, Faruk Erzengin, Ayhan Olcay, Önal Özsaruhan
PMID: 15033620  Sayfalar 54 - 58

REVIEW
15.
Aspirin Direnci
Aspirin Resistance
Mehmet Birhan Yılmaz, Yücel Balbay, Şule Korkmaz
PMID: 15033621  Sayfalar 59 - 62

EDITORIAL COMMENT
16.
Koroner Arter Hastalığında Klopidogrel’in Kullanımı
The Use of Clopidogrel in Patients with Coronary Artery Disease
Erdal Çavuşoğlu
PMID: 15033622  Sayfalar 63 - 72

MISCELLANEOUS
17.
Üst Ekstremite Primer Derin Ven Trombozu
Primary Deep Vein Thrombosis of the Upper Extremity
Özcan Özdemir, Göksel Çağırcı, Mustafa Soylu, Hatice Şaşmaz, Emine Kütük
PMID: 15033623  Sayfalar 73 - 78
Makale Özeti | Tam Metin PDF

CASE REPORT
18.
Ross Prosedüründe
The Right Ventricular Outflow Tract Reconstruction with
Hafize Yalınız, Orhan Kemal Salih, Acar Tokcan, Hakan Poyrazoğlu, Nazan Özbarlas
PMID: 15033624  Sayfalar 79 - 81
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Multiple Hydatid Cysts of Pericardium and Epicardium
Işık Şenkaya, Özlem M. Bostan, Solmaz Çelebi, Ergün Çil
PMID: 15033625  Sayfalar 82 - 84
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Marfan Sendromuna Bağlı Progresif Aort Anevrizmasında Aşamalı Subtotal Aort Replasmanı
Staged subtotal Replacement of Aorta in Progressive Aneurysms in Marfan Syndrome
Esat Akıncı, Vedat Erentuğ, Hasan Basri Erdoğan, Nilgün U. Bozbuğa, Atakan Erkılınç
PMID: 15033626  Sayfalar 85 - 88
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Extensive Venous Obstruction Caused by a Permanent Pacemaker Lead
Gülten Taçoy, Murat Özdemir, Atiye Çengel
PMID: 15033627  Sayfalar 89 - 91
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Atriyoventriküler Nodal Reentran Taşikardiye Sahip Hipertrofik Kardiyomiyopatili Bir Olguda Ablasyon ve Takılabilir Kardiyoverter Defibrilatör Uygulaması
Ablation and Implantation of Implantable Cardioverter Defibrillator in a Case of Hypertrophic Cardiomyopathy with Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia
Ahmet Vural, Ayşen Ağaçdiken, Dilek Ural, Teoman Kılıç, Güliz Kozdağ, Göksel Kahraman, Ertan Ural, Baki Komsuoğlu
PMID: 15033628  Sayfalar 92 - 95
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Kronik Pulmoner Embolisi Olan Genç Bir Hastaya Cerrahi Yaklaşım, Pulmoner Tromboendarterektomi: Olgu Sunumu
Surgery Approach to a Young Patient with Chronic Pulmonary Embolism, Pulmonary Thromboendarterectomy: A Case Report
Süha Küçükaksu, Mahmut Mustafa Ulaş, Onurcan Tarcan, Kerim Çağlı, Haşmet Bardakçı, Omaç Tüfekçioğlu, Erol Şener, Oğuz Taşdemir
PMID: 15033629  Sayfalar 96 - 98
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LETTER TO THE EDITOR
24.
The Use of Endomyocardial Biopsy in Paediatric Heart Transplant Patients: An Institutional Approach -Letter to the Editor
Ergin Koçyıldırım, Michael Burch, Martin J. Elliott
PMID: 15033630  Sayfa 99
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
Hipertansif Hastalarda ACE İnhibitör Tedavisine Eklenen Statin
Statin Added to the Therapy with ACE Inhibitors in Hypertensive Patients - Letter to the Editor
Hakan Sekitmen
PMID: 15033631  Sayfa 100
Makale Özeti | Tam Metin PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
26.
Isolated Double Orifice Mitral Valve
Serdar Küçükoğlu, Yılmaz Güneş, Barış Ökçün
PMID: 15033632  Sayfalar 101 - 102
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
Papillary Fibroelastoma of the Aortic Valve in a Patient with Syncope
Bülent Mutlu, Elif Eroğlu, Fatih Bayrak, Yelda Başaran
PMID: 15033633  Sayfalar 103 - 104
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
Mid-Ventricular Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy with Apical Aneurysm
İstemihan Tengiz
PMID: 15033634  Sayfa 105
Makale Özeti | Tam Metin PDF

29.
Nadir Bir Koroner Arter Anomalisi: Tek Ostiyumdan Çıkış
A Rare Coronary Artery Anomaly: Origin from the Single Ostium
Bilnur Yaşar, Bülent Görenek
PMID: 15033635  Sayfa 106
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.