Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 4 (2)
Cilt: 4  Sayı: 2 - Haziran 2004
Özetleri Göster | << Geri
EDITORIAL
1.
Kalp Hastalarına Reçete Nasıl Yazılır?
How to Write Prescription for Cardiac Patients
Bilgin Timuralp
PMID: 15165942  Sayfa 107
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
2.
Akut Q-Dalgalı Miyokard İnfarktüsünde Miyokardiyal Performans İndeksi ve Mitral E Dalga Deselerasyon Zamanı Arasındaki İlişki
Doppler Index of Myocardial Performance and Its Relationship with Mitral E Wave Deceleration Time in Acute A Wave Myocardial Infarction
Cevad Şekuri, Ziya Kurhan, Ali Rıza Bilge
PMID: 15165943  Sayfalar 108 - 113

3.
Kardiyopulmoner Baypasta Glutamat ve Aspartatın Miyokardiyal Koruma Üzerine Etkisi
The Effect of Glutamate and Aspartate on Myocardial Protection at Cardiopulmonary Bypass
Ali Vefa Özcan, Yavuz Beşoğul, Bülent Tünerir, Saadettin Dernek, Tuncay Erden, Coşkun Özdemir, Orçun Ünal, Recep Aslan, Tuğrul Kural
PMID: 15165944  Sayfalar 114 - 119

4.
Miyokardiyal Korumanın Fizyolojik Temelleri
Physiological Basic Principles of Myocardial Protection
Atilla Aral
PMID: 15165945  Sayfalar 120 - 123
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
Çocuklarda Atriyuma Ait Patolojilerin Transözofajiyal Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Assessment of Atrial Pathologies in Children Using Transesophageal Echocardiography
Selman Vefa Yıldırım, Kürşat Tokel
PMID: 15165946  Sayfalar 124 - 129

6.
Miyokard Disfonksiyonu Olan Hastalarda Disfonksiyonun Derecesi ile Antioksidan Enzim Düzeylerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Antioxidant Enzyme Levels with the Degree of Dysfunction in Patients with Myocardial Dysfunction
Nurşen Sezgin, Alpay Tufan Sezgin, Aysun Karabulut, Ergün Topal, İrfan Barutçu, M. Gözükara
PMID: 15165947  Sayfalar 130 - 134

7.
İskemik ve Hemorajik İnmeli Hastalarda Elektrokardiyografik Anormalliklerin Karşılaştırılması
Comparison of Electrocardiographic Abnormalities in Patients with Ischemic and Hemorrhagic Stroke
Abdullah Doğan, Ercan Tunç, Mustafa Öztürk, Ali Kemal Erdemoğlu
PMID: 15165948  Sayfalar 135 - 140

EDITORIAL COMMENT
8.
Serebrovasküler Olaylarda Elektrokardiyografi Değişikliği
Electrocardiographic Changes in Patients with Cerebrovascular Accidents
Ömer Göktekin
PMID: 15165949  Sayfalar 141 - 143
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
9.
Koroner Baypas Sırasında Çıkarılan İnternal Mammaryan Arter Segmentlerinde Ateroskleroz ve Klamidya Pnömoni Enfeksiyonu
Internal Mammary Artery Atherosclerosis in Segments Removed During Coronary Artery Bypass Grafting Surgery and C.Pneumoniae Infection
Erdal Ege, Mustafa Emmiler, Rıza Durmaz, Yunus Bulut, Abdussamet Hazar, Mustafa Paç, N. Engin Aydın
PMID: 15165950  Sayfalar 144 - 148

10.
Radiyal Arter Çıkarılması Postoperatif Önkol Kollateral Sisteminde Değişiklik Oluşturur mu? Anjiyografik Çalışma
Does Radial Artery Harvesting Cause Any Changes in the Forehand Circulation During the Postoperative Period? An Angiographic Study
Denyan Mansuroğlu, Deniz Göksedef, Akın İzgi, Kaan Kırali, Cevat Yakut
PMID: 15165951  Sayfalar 149 - 152

REVIEW
11.
Miyokard İnfarktüsü Sonrası Aerobik Egzersizin Rolü
The Role of Aerobic Exercise Following Myocardial Infarction
Ufuk Şekir, Bedrettin Akova, Yelda Saltan
PMID: 15165952  Sayfalar 153 - 160

12.
Çift İzotop Miyokardiyal SPECT İstirahat Talyum-201/Stres Teknesyum –99m Sestamibi Değeri ve İşlem Hacmi
The Value and Throughput of Rest Thallium-201/Stress Technetium -99m Sestamibi Dual-Isotope Myocardial SPECT
Berna Okudan, Thomas C. Smitherman
PMID: 15165953  Sayfalar 161 - 168

MISCELLANEOUS
13.
İskemik Mitral Yetersizliği Tanı ve Tedavisi
Diagnosis and Treatment of Ischemic Mitral Regurgitation
Korhan Soylu, Sabri Demircan, Mustafa Yazıcı
PMID: 15165954  Sayfalar 169 - 174
Makale Özeti | Tam Metin PDF

CASE REPORT
14.
Supraannular Mitral Valve Replacement in A Child with Congenital Mitral Stenosis
Gürkan Çetin, Ahmet Özkara, Murat Mert, Ali Can Hatemi, Funda Öztunç, Özen Güven
PMID: 15165955  Sayfalar 175 - 177
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Middle Aortic Syndrome As A Cause of Dilated Cardiomyopathy
Dursun Alehan, Gülden Kafalı, Metin Demircin
PMID: 15165956  Sayfalar 178 - 180
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Sinus Node Deceleration During Exercise Stress Testing: Bezold-Jarisch Reflex versus Sinus Node Ischemia
Ramazan Gündüz, Serdar Payzın, Meral Kayıkçıoğlu, Can Hasdemir
PMID: 15165957  Sayfalar 181 - 183
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Pulmonary Right-Upper Lobar Arteriovenous Fistula in An Infant with Progressive Cyanosis
Tamer Baysal, Niyazi Görmüş, Mustafa Cihat Avunduk, Bülent Oran, Mehmet Yeniterzi, Sevim Karaaslan
PMID: 15165958  Sayfalar 184 - 186
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Antikoagulan Tedavi Almayan ve Sol Atriyumda Trombus Saptanan İki Mitral Stenoz Vakası
Two Mitral stenosis Cases without Anticoagulant Therapy with Signs of Left Atrial Thrombus
Aziz Karabulut, Kenan İltimur, Nizamettin Toprak
PMID: 15165959  Sayfalar 187 - 188
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LETTER TO THE EDITOR
19.
Kardiyopulmoner Egzersiz Testlerinde Terminolojik Kaos
Terminological Chaos in Cardiopulmonary Exercise Tests - Letter to the Editor - Author's Reply
Erdem Kaşıkçıoğlu
PMID: 15165959  Sayfalar 189 - 190
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Ross Prosedüründe “Contegra KapaklI Heterogreft Konduit” Kullanılarak Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Rekonstrüksiyonu
The right Ventricular Outflow Tract Reconstruction with
Melih Hulusi Us, Mehmet Yılmaz
PMID: 15165961  Sayfalar 191 - 192
Makale Özeti | Tam Metin PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
21.
A Giant Left Main Coronary Artery Aneurysm in A Patient with Behcet`s Disease
Cem Barçın, Atila İyisoy, Hürkan Kurşaklıoğlu, Ertan Demirtaş
PMID: 15165962  Sayfa 193
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Koroner Arter Anomalisi: Konjenital Sol Sirkumfleks Arter Yokluğu
Coronary Artery Abnormality: Congenital Absence of Left Circumflex Coronary Artery
Özer Badak, Bahri Akdeniz, Emre Özpelit, Sema Güneri
PMID: 15165963  Sayfa 194
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Single Coronary Artery Arising From the Right Sinus of Valsalva
Ziya Kurhan
PMID: 15165964  Sayfa 195
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
Multiple Complications in A Patient with Acute Myocardial Infarction
Filiz Özerkan, Oğuz Yavuzgil, Mustafa Özbaran, Mustafa Akın
PMID: 15165965  Sayfa 196
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.