Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi

Behcet Uz Cocuk Hast Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Yumurta Allerjisi Olan Olgularda Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak Aşılaması Öncesi Aşı ile Deri Prick Testi Gerekli mi?Aşı güvenle yapılabilir mi?
Measles-Rubella-Mumps vaccination in cases with egg allergy: Is skin prick test necessary? Can vaccination be done safely?
Semiha Bahceci, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Hatice Feray Arı, Sait Karaman, Canan Şule Karkıner, Esra Toprak Kanık, Demet Can
doi: 10.5222/buchd.2017.129   2017; 7 - 2 | Sayfalar 129 - 132

DERLEME
2.
Göç olayının çocuk sağlığı üzerine etkileri
Effects of immigration on children's health
Diler Aydın, Nurdan Şahin, Berna Akay
doi: 10.5222/buchd.2017.008   2017; 7 - 1 | Sayfalar 8 - 14

3.
Antibiyotiğe Bağlı İshallerde Probiyotiğin Önemi
The importance of probiotics in antibiotic associated diarrhea
Murat Duman, Aykut Çağlar
doi: 10.5222/buchd.2017.001   2017; 7 - 1 | Sayfalar 1 - 7

4.
Çocukluk çağı epilepsilerinde ketojenik diyet uygulamaları
Ketogenic diet practices on childhood epilepsies
Aycan Ünalp
doi: 10.5222/buchd.2017.169   2017; 7 - 3 | Sayfalar 169 - 177

DENEYSEL ÇALIŞMA
5.
Yumurta Allerjisi Olan Olgularımızın Klinik Ve Laboratuvar Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Clinical and Laboratory Evaluation of Cases with Egg Allergy
Hikmet Tekin Nacaroğlu, Semiha Bahçeci Erdem, Cansu Çetin Şentürk, Sait Karaman, Canan Şule Ünsal Karkıner, Esra Toprak, Demet Can
doi: 10.5222/buchd.2016.103   2016; 6 - 2 | Sayfalar 103 - 108

OLGU SUNUMU
6.
Sağlıklı Bebekte Sitomegalovirüse Bağlı Gelişen Ağır Trombositopeni Olgusu ve Gansiklovir Tedavisi
A Case of Severe Thrombocytopenia Due to Cytomegalovirus and Ganciclovir Treatment in an Immunocompetent Infant
Tolga İnce, Saadet Çelik Cengiz, Ali Kanık, Berrak Sarıoğlu
doi: 10.5222/buchd.2016.231   2016; 6 - 3 | Sayfalar 231 - 233

ARAŞTIRMA
7.
İndirekt Hiperbilirubinemi Nedeni ile Kan Değişimi Yapılan Yenidoğan Bebeklerin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Assessment of Newborn Infants with Exchange Transfusion Due to Indirect Hyperbilirubinemia: Single Center Experience
Senem Alkan Özdemir, Esra Arun Özer, Özkan İlhan, Sümer Sütçüoğlu
doi: 10.5222/buchd.2017.236   2017; 7 - 3 | Sayfalar 236 - 241

DENEYSEL ÇALIŞMA
8.
Serebral Palsi Tanısıyla İzlenen Çocukların Beyin MRG Bulgularının ve Klinik Bulgularının İlişkilendirilmesi.
Assosiation of Cranial Magnetic Resonance Imaging and Clinical Findings of Children with Cerebral Palsy
Mustafa Kartal, Gürkan Gürbüz, Ünsal Yılmaz, Aycan Ünalp
doi: 10.5222/buchd.2016.119   2016; 6 - 2 | Sayfalar 119 - 126

ARAŞTIRMA
9.
Tek taraflı renal agenezi ve hipoplazili çocukların klinik özellikleri ve izlem sonuçları
Clinical characteristics and follow-up results of unilateral renal agenesis and hypoplasia of children
Havva Evrengül, Pelin Ertan, Erkin Serdaroğlu, Selçuk Yüksel
doi: 10.5222/buchd.2016.185   2016; 6 - 3 | Sayfalar 185 - 190

DENEYSEL ÇALIŞMA
10.
Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Evaluating the correlation between maternal role and parenting behavior
Özlem Koç, Hava Özkan, Hediye Bekmezci
doi: 10.5222/buchd.2016.143   2016; 6 - 2 | Sayfalar 143 - 150

OLGU SUNUMU
11.
Desidual cast: Bir olgu sunumu
Desidual cast: A case report
Sümeyye Ekmekci, Erdener Özer
doi: 10.5222/buchd.2016.234   2016; 6 - 3 | Sayfalar 234 - 236

12.
Ender görülen inflamatuvar bir hastalık: Cogan sendromu
A Rare Inflammatory Disease: Cogan' s Syndrome
Fatih Karaaslan, Seyit Ahmet Gürakan, Sibel Kalçın, Betül Gemici Karaaslan
doi: 10.5222/buchd.2016.223   2016; 6 - 3 | Sayfalar 223 - 226

DENEYSEL ÇALIŞMA
13.
Çocuk hemşirelerinin etik duyarlılık düzeyleri ve etkileyen faktörler
Ethical Sensitivity Levels of Pediatric Nurses and The Factors Affecting This Sensitivity
Arzu Tazegün, Ayda Çelebioğlu
doi: 10.5222/buchd.2016.097   2016; 6 - 2 | Sayfalar 97 - 102

OLGU SUNUMU
14.
Laron Sendrom'lu 5 olgu: Klinik ve moleküler değerlendirme
Laron Syndrome 5 cases. Clinical and molecular evaluation
Özlem Korkmaz, Merve Tosyalı, Afig Berdeli, Damla Gökşen, Şükran Darcan
doi: 10.5222/buchd.2016.219   2016; 6 - 3 | Sayfalar 219 - 222

DENEYSEL ÇALIŞMA
15.
3-6 yaş grubu çocuğu olan babaların babalık rolü algısı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi
Determination of Fatherhood Role Perception of Fathers with Children Aged 3-6 years and the Affecting Factors
Ayberk Asena Telli, Hava Özkan
doi: 10.5222/buchd.2016.127   2016; 6 - 2 | Sayfalar 127 - 134

ARAŞTIRMA
16.
Süt çocuğunun geçici hipogamaglobulinemisinde beş yıllık deneyim
Five years of experience in transient hypogammaglobulinemia of infancy
Sait Karaman, Nesrin Gülez, Semiha Bahçeci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Ferah Genel
doi: 10.5222/buchd.2016.209   2016; 6 - 3 | Sayfalar 209 - 214

17.
Cinsel İstismara Uğrayan Kız Çocuklarının Profilleri
Profıle Of Sexually Abused Gırls
Sevgi Nehir Türkmen, İlknur Sevinç, Öznur Kırlı, Işık Erkul, Tahliya Kandemir
doi: 10.5222/buchd.2017.197   2017; 7 - 3 | Sayfalar 197 - 202

DERLEME
18.
Pediatride İlaç Hataları ve Hata Bildirimi
Medication Errors and Reporting in Pediatrics
Derya Gök, Hatice Yıldırım Sarı
doi: 10.5222/buchd.2016.165   2016; 6 - 3 | Sayfalar 165 - 173

ARAŞTIRMA
19.
Ailevi Akdeniz ateşi olan çocuklarda genotip – fenotip ilişkisi
Genotype – phenotype correlation in pediatric patients with Familial Mediterrenean Fever
Aykut Çağlar, Gül Özçelik, Nurver Akıncı
doi: 10.5222/buchd.2018.144   2018; 8 - 2 | Sayfalar 144 - 150

20.
Annelerin emzirme öz-yeterlilikleri ve emzirme başarılarını etkileyen özelliklerin değerlendirilmesi
The evaluation of the factors affecting mothers’ breastfeeding self-efficacy and breastfeeding success
Tolga İnce, Gülfiye Aktaş, Nimet Aktepe, Adem Aydın
doi: 10.5222/buchd.2017.183   2017; 7 - 3 | Sayfalar 183 - 190 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.