Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi

Behcet Uz Cocuk Hast Derg: 9 (1)
Cilt: 9  Sayı: 1 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Çocukluk Çağı Malign Solid Yumuşak Doku Tümörleri; Tanısal, Histopatolojik ve Moleküler Yaklaşım
Childhood Malign Solid Soft Tissue Sarcomas; Diagnostic, Histopathological and Molecular Approach
Hülya Tosun Yıldırım, Ahmet Yıldırım, Gülden Diniz, Safiye Aktaş, Canan Vergin
doi: 10.5222/buchd.2019.98698  Sayfalar 1 - 9

ARAŞTIRMA
2.
Pediyatrik Hastalarda Bir Tat Tercihi Çalışması: Parasetamol ve İbuprofen
A Taste Preference Study in Pediatric Patients: Paracetamol and Ibuprofen
Elif Aksöz, Selçuk Yazıcı, Oğuzhan Korkut, Nebahat Yılmaz, Tanju Çelik
doi: 10.5222/buchd.2019.74508  Sayfalar 10 - 16

3.
Üçüncü Basamak Bir Hastanedeki Pediyatrik Travma Hastalarının Değerlendirilmesi ve Travma Şiddetini Öngören Faktörlerin Saptanması
Assessment of Pediatric Trauma Patients in a Tertiary Care Hospital and Identification of Predictive Factors of Trauma Severity
Mustafa Onur Öztan, Gizem Bolova, Tunç Özdemir, Ali Sayan, Ferhan Elmalı, Gökhan Köylüoğlu
doi: 10.5222/buchd.2019.74317  Sayfalar 17 - 22

4.
Yenidoğanlarda Doğum Sonrası Solunum Sıkıntısı ile D Vitamini Eksikliği Arasındaki İlişki
Association of Vitamin D Deficiency with Postnatal Respiratory Distress in Newborns
Birgül Say, Mehmet Yekta Öncel, Nurdan Uraş
doi: 10.5222/buchd.2019.43434  Sayfalar 23 - 28

5.
Klasik Fenilketonüri Tanılı Olgularda Fenilalaninden Kısıtlı Diyetin Antropometrik Ölçümler Üzerine Etkisi
The effect of phenylalanine restricted diet on anthropometric parameters in classical phenylketonuria patients
Engin Köse, Hatice Öztürk, Baransel Özdemir, Recep Eren Özçelik, Lütfiye Çiftçi, Kübra Çetin, Fatih Öztürk, Nur Arslan
doi: 10.5222/buchd.2019.79663  Sayfalar 29 - 33

6.
İzole Pulmoner Kapak Darlığında Balon Valvuloplasti Sonrası İzlemde Sağ Ventrikül Fonksiyonları
Right Ventricular Functions in Patients Undergone Balloon Valvuloplasty for Isolated Pulmonary Valve Stenosis
Nagehan Katipoğlu, Mehmet Küçük, Timur Meşe, Rahmi Özdemir, Murat Muhtar Yılmazer, Utku Karaarslan
doi: 10.5222/buchd.2019.74507  Sayfalar 34 - 40

7.
Wilms Tümöründe Hipoksiyle İndüklenebilir Faktör 1 Alfa (HIF-1A) Doku Ekspresyonu
Tissue Expression of Hypoxia-Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1A) in Wilms Tumor
Emel Tekin, Gülden Diniz, Hülya Tosun Yıldırım, Haldun Öniz, Canan Vergin
doi: 10.5222/buchd.2018.53386  Sayfalar 41 - 45

8.
Prematüre Bebeklerde Önemli Bir Morbidite Nedeni; Nekrotizan Enterokolit: İki Yıllık Değerlendirim
An Important Cause of Morbidity in Preterm Babies; Necrotizing enterocolitis: A Two-year Evaluation
Hülya Özdemir, Hülya Bilgen, Kıvılcım Karadeniz Cerit, Pakize Cennetoğlu, Ilgın Cebeci, Aslı Memişoğlu, Eren Özek
doi: 10.5222/buchd.2019.22448  Sayfalar 46 - 52

9.
Febril Nötropenik Çocuk Hastalarda Gelişen İnvazif Bakteriyel Enfeksiyon ve Buna Bağlı Gelişen Mortalitede Risk Faktörleri
Risk Factors for Invasive Bacterial Infection and Mortality in Febrile Neutropenic Children
Belgin Gülhan, Saliha Kanık Yüksek, Aslınur Özkaya Parlakay, Neşe Yaralı, Namık Yaşar Özbek, Hasan Tezer
doi: 10.5222/buchd.2019.20981  Sayfalar 53 - 59

OLGU SUNUMU
10.
Pseudomonas aeruginosa’nın Etken Olduğu bir Neonatal Meme Apsesi: Olgu Sunumu
A Neonatal Breast Abscess Due to Pseudomonas aeruginosa: Case Report
Meltem Yıldırım Kaplan, İlknur Çağlar, Tuğçe Candan, Belkıs Deniz Özbilek, Süleyman Nuri Bayram, Ökkeş Aytaç Karkıner, İlker Devrim
doi: 10.5222/buchd.2019.37029  Sayfalar 60 - 62

11.
Pediatrik Hastanın Operasyonu Esnasında Kist Hidatik Rüptürüne Bağlı Gelişen Kardiyak Arrest
Cardiac Arrest Developing Linked to Hydatid Cyst Rupture During Operation of a Pediatric Patient
Bedih Balkan, Halil Çetingök, Nalan Saygı Emir, Melike Köyyeri, Murat Aslan, Ezgi Güngördü, Abdulkadir Yektaş
doi: 10.5222/buchd.2019.28158  Sayfalar 63 - 66

12.
Göz Kapağı Tutulumu Olan Liken Planuslu Bir Çocuk Olgu
A Child Patient with Eyelid Involvement of Liken Planus
Gulhan Gurel, Sevinç Şahin, Betül Aytekin, Emine Çölgeçen
doi: 10.5222/buchd.2019.02411  Sayfalar 67 - 70

13.
Bir Çocuk Psikiyatri Biriminde 11 Yaşında Bir Kız Ön Ergene Narkolepsi Tanısı Koymak: Olgu Sunumu
Diagnosing an 11 Year Old Girl with Narcolepsy in a Child Psychiatry Unit: A Case Presentation
Özlem Önen, Ayşe Kutlu, Handan Özek Erkuran
doi: 10.5222/buchd.2019.87004  Sayfalar 71 - 74

14.
Nadir Görülen Karın Ağrısı ve Nedeni Bilinmeyen Ateş Sebebi: Takayasu Arteriti
A Rare Cause of Abdominal Pain and Fever of Unknown Origin: Takayasu Arteritis
Özlem Üzüm, Muhammed Ali Kanık, Kader Vardı, Yeliz Pekçevik, Kayı Eliaçık, Belde Kasap Demir
doi: 10.5222/buchd.2019.22032  Sayfalar 75 - 78

EDITÖRE MEKTUP
15.
Difteri-Tetanoz Aşısı Sonrası Gelişen İmmün Trombositopeni Olgusu
A Case of Immune Thrombocytopenia After Diphteria-Tetanus Vaccine
Tuba Kasap, Ali Gül, Ergün Sönmezgöz
doi: 10.5222/buchd.2019.68054  Sayfalar 79 - 80
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.