Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi

Bel Ağrili Hastalarda Copeman Nodüllerinin Lomber Bölge Biyomekaniği Ve Lomber Diskopati İle İlişkisi [Türk Fiz Tıp Rehab Derg]
Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 0; 0: 0-0

Bel Ağrili Hastalarda Copeman Nodüllerinin Lomber Bölge Biyomekaniği Ve Lomber Diskopati İle İlişkisi

Öznur Öken1, Mine Köybaşı1, Işıl Tunçbilek2, Figen Ayhan1, Rezan Z Yorgancıoğlu1
1Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği
2Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği

Amaç: Çalışmanın amacı, bel ağrılı hastalarda presakral bölgede rastlanan Copeman nodüllerinin yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, gebelik sayısı gibi demografik bulgular, lomber diskopati varlığı ve lumbosakral bölgenin biyomekanik özellikleri ile ilişkisini araştırmaktı.
Gereç ve Yöntem: Bu amaçla, 21-67 yaşları arasında (ort. yaş 40.7±11.7) 58 bel ağrılı hasta (49 kadın, 9 erkek) çalışmaya alındı. Tüm hastalara ayakta lateral lumbosakral grafi, yumuşak doku ultrasonografisi (US) ve lomber bölgenin magnetic resonance görüntülemesi (MR) yapıldı. Ayakta lateral çekilen lumbosakral grafilerde; sakral açı, lumbosakral açı ve lomber lordoz açısı Cobb metoduna göre hesaplandı.
Bulgular: Copeman nodülü ile vücut kitle indeksi, lomber diskopati varlığı ve lomber lordoz açısı arasında anlamlı korelasyonlar saptandı. Ancak yaş, cinsiyet, kadınlarda gebelik sayısı, sakral açı ve lumbosakral açı ile nodül varlığı arasında bir ilişki saptanamadı.
Sonuç: Copeman nodülleri, bel ağrılı hastalarda lomber bölgenin biyomekanik özelliklerinin değişmiş olabileceğini ve bir lomber disk patolosinin olaya eşlik edebileceğini akla getirebilir. Bel ağrısı ve Copeman nodülü bulunan hastalarda karın kaslarının güçlendirilmesi ile lomber lordozun düzeltilmesi tedavide önemli olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, Copeman nodülleri, lomber diskopati, lomber lordoz açısı


Relatıonshıp Between Copeman’s Nodules, Lumbar Regıon Bıomechanıcs And Lomber Dıscopatıes in Patıents Wıth Low Back Paın

Öznur Öken1, Mine Köybaşı1, Işıl Tunçbilek2, Figen Ayhan1, Rezan Z Yorgancıoğlu1
1Ankara Education And Research Hospital, Department Of Pmr
2Ankara Education And Research Hospital, Department Of Radiology

OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the relationship between Copeman’s nodules which are seen at presacral region and demographic features such as age, gender, BMI, number of pregnancy and presence of lumbar disc lesions and biomechanic of lomber region.
METHODS: The trial included 58 inpatients (49 women, 9 men; mean age ± SD 40.7±11.7 years, range 21-67 years) with low back pain.
Standing lateral rontgenograms of lumbo-sacral region, ultrasonography of soft tissue and lumbar MR imaging of all patients were done. Sacral angle, lumbosacral angle and lumbar lordotic curve were evaluated according to Cobb’s method in lumbosacral x-rays.
RESULTS: Significantly correlations between Copeman’s nodules and BMI, presence of lumbar discopathy, degrees of lumbar lordotic curve. However, age, gender, number of pregnancy in women patients, sacral and lumbosacral angle did not correlated with Copeman’s nodules.
DISCUSSION: Copeman’s nodules represent the variation of lumbo-sacral region biomechanics and lumbar disc herniation due to weakness of abdominal muscles. Therefore, strengthening of abdominal muscles and correction of lumbar biomechanics in patients with nodules and low back pain is important at the treatment

Keywords: Copeman’s nodules, low back pain, lumbar disc herniation, lumbar lordotic curve


Öznur Öken, Mine Köybaşı, Işıl Tunçbilek, Figen Ayhan, Rezan Z Yorgancıoğlu. Relatıonshıp Between Copeman’s Nodules, Lumbar Regıon Bıomechanıcs And Lomber Dıscopatıes in Patıents Wıth Low Back Paın. Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 0; 0: 0-0

Sorumlu Yazar: Öznur Öken, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2014 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.