Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi

Hemiplejik Ağrılı Omuzda Supraskapular Sinir Blokajı ve Glenohumeral Eklem Enjeksiyonu: Ağrı ve Özürlülük Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması [Türk Fiz Tıp Rehab Derg]
Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 2012; 58(4): 299-306

Hemiplejik Ağrılı Omuzda Supraskapular Sinir Blokajı ve Glenohumeral Eklem Enjeksiyonu: Ağrı ve Özürlülük Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması

Ayşegül Tubay, Serpil Bal, Korhan Barış Bayram, Hikmet Koçyiğit, Alev Gürgan
Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Ftr Kliniği, İzmir

Amaç: Çalışmanın amacı hemiplejik omuz ağrısı olan hastalarda supraskapular sinir blokajı (SSS) ve glenohumeral (GH) eklem enjeksiyonunun etkinliklerini karşılaştırmaktır.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya en az 3 aydır hemiplejik omuz ağrısı olan toplam 36 hasta alındı. Hastalar 2 gruba randomize edildi. Birinci gruba SSS blokajı, ikinci gruba ise GH ekleme steroid enjeksiyonu uygulandı. Hastalar tedavi öncesi, tedaviden hemen sonra (30.dakika), 2.hafta ve 3.ayda değerlendirildi. Değerlendirmede VAS ile istirahat, gece ve hareket sırasındaki ağrı yoğunlukları ve omuz eklem hareket açıklıkları saptandı. Ayrıca üst ekstremite özürlülük durumu fonksiyonel bağımsızlık ölçeği ile belirlendi.
Bulgular: Enjeksiyon sonrasında her iki grupta da tedavi sonrası-hemen, 2.hafta ve 3.ayda istirahat, hareket ve gece ağrısında anlamlı azalma saptandı. Değişim skorları her iki grupta da benzerdi. Bunun yanında her iki enjeksiyon grubunda da eklem hareket açıklıkları ve Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ) skorlarında tedavi sonrası 2.hafta ve 3.ayda anlamlı düzelmeler saptanırken bu düzelmeler iki grup arasında benzerdi.
Sonuç: Hemiplejik omuz ağrısının tedavisinde GH eklem enjeksiyonu ve SSS blokajının ağrı ve foksiyonel durumlar açısından üç aya varan düzelme sağlamakla birlikte birbirlerine üstünlükleri yoktur.

Anahtar Kelimeler: Glenohumeral enjeksiyon, Hemipleji, Omuz ağrısı, Supraskapular sinir blokajı


Suprascapular nerve block and glenohumeral injection in hemiplegic shoulder pain: To compare the effectiveness on pain and disability

Ayşegül Tubay, Serpil Bal, Korhan Barış Bayram, Hikmet Koçyiğit, Alev Gürgan
Ataturk Training And Research Hospital, Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Izmir

Objective: The aim of this study was to compare the effectiveness of glenohumeral (GH) joint injection and suprascapular nerve block (SNB) in patients with hemiplegic shoulder pain.
Materials and Methods: Thirty-six patients with shoulder pain for at least 3 months were randomized into two groups in which SNB was applied in the first and GH joint steroid injection in the second group. All patients were evaluated before treatment, after 30 minutes, second week and third month after the treatment. Pain at rest, with motion and nocturnal pain were determined by VAS. Shoulder joint ROMs were noted. Disability status was assessed by Functional Independence Measure (FIM).
Results: There were significant decreases in immediately after, at the second week and at the third month after the treatment were found in the VAS scores of rest, motion and nocturnal pain in both groups. Change in scores were similar in both groups.
Conclusion: Although non superiority on each other, both GH joint injection and SNB has been domanstrated, there were significant improvements in pain and functional status in hemiplegic shoulder pain.

Keywords: Glenohumeral injection, Hemiplegia, Shoulder pain, Suprascapular nerve block


Ayşegül Tubay, Serpil Bal, Korhan Barış Bayram, Hikmet Koçyiğit, Alev Gürgan. Suprascapular nerve block and glenohumeral injection in hemiplegic shoulder pain: To compare the effectiveness on pain and disability. Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 2012; 58(4): 299-306

Sorumlu Yazar: Serpil Bal, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.