Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi

GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Sıvı Tedavisi ve Yönetimi
Fluid Therapy and Management
Zeynep Zuhal Aykaç, Mustafa Kemal Arslantaş
doi: 10.5222/GKDAD.2017.035   2017; 23 - 2 | Sayfalar 35 - 42

EDITÖRE MEKTUP
2.
Serebral oksijen satürasyonu monitörizasyonunun rejyonel doku hipoksisini tespit etmedeki yeri
Role of the cerebral oxygen saturation monitorization to determine the regional tissue hypoxia
Ülkü Sabuncu, Ayşegül Özkök
doi: 10.5222/GKDAD.2016.125   2016; 22 - 3 | Sayfalar 125 - 127
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Sıvı Tedavisi ve Yönetimi (II) Monitorizasyon ve Sıvı Yanıtlılığının Öngörülmesi
Fluid Therapy and Management (II) Monitoring and Prediction of Fluid Responsiveness
Zeynep Zühal Aykaç, Mustafa Kemal Arslantaş
doi: 10.5222/GKDAD.2018.001   2018; 24 - 1 | Sayfalar 1 - 10

DENEYSEL ÇALIŞMA
4.
Mekanik Destek Cihazı Olan Ve Olmayan Olgularda Kalp Transplantasyonu Sonuçlarımız
Heart Transplantation Results: Transplantation & After Lvad Transplantation Cases
Gökçe Selçuk Sert, Aslıhan Aykut, Eda Balcı, Perihan Kemerci, Rabia Koçulu, Aslı Demir, Ayşegül Özgök, Ertekin Utku Ünal, Doğan Sert, Sabit Kocabeyoğlu, Ümit Kervan, Mustafa Paç
doi: 10.5222/GKDAD.2016.074   2016; 22 - 2 | Sayfalar 70 - 74

ARAŞTIRMA
5.
REM İlişkiliUykuda Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Klinik ve Polisomnografik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Değişikliklerin Saptanması
Determination of Clinical and Polysomnographic Features of REM Related Respiratory Disorder and Define Changes
Mustafa Anıl Cömert, Murat Acerel, Dilek Sözmen Savaşkan, Şule Sünmez Cömert, Nihan Yapıcı, Türkan Kudsioğlu, Tülin Yılmaz Kuyucu
doi: 10.5222/GKDAD.2017.055   2017; 23 - 2 | Sayfalar 55 - 60

OLGU SUNUMU
6.
Trakeostomili Hastada Geç Dönemde Gelişen Pnömotoraks
Pneumothorax in tracheostomy patient with late onset
İbrahim Mungan, Sema Turan, Dilek Kazancı, Büşra Tezcan, Derya Ademoğlu, Sultan Sevim Yakın, Mehmet Erdem Çakmak, Çilem Bayındır Dicle
doi: 10.5222/GKDAD.2017.149   2017; 23 - 4 | Sayfalar 149 - 152

DENEYSEL ÇALIŞMA
7.
Minimal invaziv mitral kapak cerrahisinde iki farklı yöntem: sağ torakotomi ile minimal invaziv mitral kapak onarımı ve atan kalpte transapikal Neokorda implantasyonu. Erken dönem sonuçlarımız
Two different methods of minimally invasive mitral valve surgery: minimally invasive mitral valve repair via right thoracotomy and transapical off-pump mitral valve repair with Neochord implantasyon. Early results
Ali Sait Kavaklı, Nilgün Kavrut Öztürk
doi: 10.5222/GKDAD.2016.075   2016; 22 - 2 | Sayfalar 75 - 81

8.
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Deliryum Sıklığı Ve Deksmedetomidin’in Etkinliği
The Prevalance Of Delirium After Open Heart Surgery And The Efficacy Of Dexmedetomidine
Soner Aslankurt, Nihan Yapıcı, Türkan Kudsioğlu, Nazan Atalan, Yusuf Çetin, İbrahim Uğur, Zuhal Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2016.152   2016; 22 - 4 | Sayfalar 152 - 160

DERLEME
9.
Anesteziyolog Bakış Açısından Atriyal Fibrilasyon
Atrial Fibrillation from Anesthesiologist’s Perspective
Hanife Karakaya Kabukçu, Nursel Şahin, Tülin Aydoğdu Titiz
doi: 10.5222/GKDAD.2017.001   2017; 23 - 1 | Sayfalar 1 - 7

OLGU SUNUMU
10.
Stuck Kapak Nedeniyle Operasyona Alınan Gebede Anestezi Yönetimi
Anesthetic management of a pregnant patient who underwent surgery due to stuck valve
Hülya Kaşıkara, Aslıhan Küçüker, Melahat Yıldırım, Cemile Altın, Gökçer Uğur, Şemsi Mustafa Aksoy, Abdulkadir But
doi: 10.5222/GKDAD.2016.034   2016; 22 - 1 | Sayfalar 34 - 37

11.
Kalp Cerrahisinde Anestezi İndüksiyonunda İyatrojenik İntra-arteyel Propofol ve Midazolam Enjeksiyonu
Iatrogenic intraarterial propofol and midazolam injection at Anesthetic induction for heart surgery
Işıl Türel, Mustafa Aydın, Melih Yılmaz, Havva Süheyla Akın, Nevzat Cem Sayılgan, Lale Yüceyar
doi: 10.5222/GKDAD.2016.171   2016; 22 - 4 | Sayfalar 171 - 174

DENEYSEL ÇALIŞMA
12.
Patent duktus arteriosus ligasyonu yapılan prematüre infantlarda anestezi sonuçlarımız
Our anesthetic results in preterm infants undergoing patent ductus arteriosus ligation
Zeliha Alıcıkuş, Filiz İzgi Coşgun, Türkan Kudsioğlu, Nihan Yapıcı, Zafer Gökkaya, Yasemin Altuntaş, Ali Rıza Karacı, Zuhal Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2016.116   2016; 22 - 3 | Sayfalar 116 - 120

DERLEME
13.
Geriatrik hastalarda preoperatif dönemde istenilen konsültasyonların değerlendirilmesi, yorumlanması, kılavuz önerileri ve risk skorlaması
The evaluation of preoperative consultations, guidelines and risc scoring systems in geriatric patients
Elvin Kesimci, Fevzi Toraman
doi: 10.5222/GKDAD.2016.001   2016; 22 - 1 | Sayfalar 1 - 8

DENEYSEL ÇALIŞMA
14.
On-pump açık kalp cerrahisinde priming solusyonu olarak kullanılan kolloidler ve kristaloidlerin sıvı dengesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması.
Comparison of the effects of colloid and crystalloid priming solutions on the fluid balance in on-pump open heart surgery.
Tülay Hoşten, Neşe Türkyılmaz, Sevim Cesur, Ahmet Arıkan, Hasan Bayram, Önder Topbaş, Mine Solak
doi: 10.5222/GKDAD.2016.099   2016; 22 - 3 | Sayfalar 99 - 104

15.
Kardiyopulmoner baypasta serum elektrolit ve ph değişimleri: stewart yöntemi ile analiz
Serum electrolyte and ph alteratıons durıng cardıopulmonary bypass: analysis by the stewart approach
Alper Kararmaz, Beliz Bilgili, Seçil Ayhan Özcan, Ömer Ayanoğlu, Zuhal Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2016.009   2016; 22 - 1 | Sayfalar 9 - 15

OLGU SUNUMU
16.
Acil Serviste Şiddetli Uyluk Ağrısı; Abdominal Aort Anevrizması Rüptürü
Severe Thigh Pain İn Emergency Department; Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm
Mehmet İrik, İsmet Topçu, Arzu Açıkel, Tülün Öztürk
doi: 10.5222/GKDAD.2017.097   2017; 23 - 3 | Sayfalar 97 - 100

DENEYSEL ÇALIŞMA
17.
Karotis Endarterektomi Operasyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi
The Retrospective Evaluation Of Carotid Endarterectomy Operations
Murat Aksun, Serkan Yazman, Nagihan Karahan, Işıl Coşkun Musaoğlu, Murat Çiftçi, Filiz Özkan, Işık Yasemin, Nurcan Arslan, Ali Gürbüz
doi: 10.5222/GKDAD.2016.093   2016; 22 - 3 | Sayfalar 93 - 98

OLGU SUNUMU
18.
Geç Tanılı Konstrüktif Perikardit Sonucu Gelişen Konjestif Hepatopatide Anestezi Yönetimi
Delayed Diagnosis Of Constructive Pericarditis Finalized Congested Hepatopathy: Anesthesia Management
Aslıhan Aykut, Zeliha Aslı Demir, Mehlika Kuşvuran Kutay, Doğan Emre Sert, Zeki Çatav
doi: 10.5222/GKDAD.2017.105   2017; 23 - 3 | Sayfalar 105 - 108

19.
Ekstrakorporalmembranoksijenizasyonu (ECMO) takılan hastada bacak iskemisi: Olgu sunumu
Patient's leg ischemia with extracorporealmembranoxygenesis (ECMO): Case report
Mine Altınkaya Çavuş, Hayriye Cankar Dal, İbrahim Mungan, Dilek Kazancı, Sema Turan
doi: 10.5222/GKDAD.2018.035   2018; 24 - 1 | Sayfalar 35 - 39

ARAŞTIRMA
20.
Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateter Deneyimlerimiz: Retrospektif Değerlendirme
Our experiences in central venous catheterization in intensive care unit: Retrospective Evaluation
Mehmet Salim Akdemir, Ebru Tarıkçı Kılıç, Haluk Kılıç, Seher Altınel
doi: 10.5222/GKDAD.2018.029   2018; 24 - 1 | Sayfalar 29 - 34 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.