Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi

Patent duktus arteriosus ligasyonu yapılan prematüre infantlarda anestezi sonuçlarımız [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(3): 116-120 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.116  

Patent duktus arteriosus ligasyonu yapılan prematüre infantlarda anestezi sonuçlarımız

Zeliha Alıcıkuş1, Filiz İzgi Coşgun2, Türkan Kudsioğlu2, Nihan Yapıcı2, Zafer Gökkaya1, Yasemin Altuntaş2, Ali Rıza Karacı3, Zuhal Aykaç4
1İstanbul Bilim Üniversitesi, Anesteziyoloji AD, İstanbul
2Dr. Siyami Ersek GKDC Merkezi EAH, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
3İstanbul Bilim Üniversitesi, Pediatrik Kalp Cerrahisi Kliniği, İstanbul
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pendik EAH, Anestezi ve Reanimasyon AD, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Patent duktusarteriozus (PDA) anomalisi olan prematüre infantlarda düşük doğum ağırlığı nedeniyle girişimsel güçlükler ve bronkopulmoner displaziye bağlı ventilasyon sorunları görülmektedir. Çalışmamızda, yüksek riskli olan bu hastalarda anestezik yaklaşım, hemodinami ve cerrahi süresince gelişebilen komplikasyonları inceledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde pediyatrik kalp cerrahisi kliniğinde PDA ligasyonu yapılacak 39 prematüre olgu hastane bilimsel kurul onayı ve hasta onamları sonrası çalışmaya alındı.Hastaların doğum haftaları, ağırlıkları, ek kardiyak patoloji ve nekrotizan enterokolit varlığı kaydedildi. Hemodinamik veriler; kan basıncı, kalp hızı, SaO2, NIRS operasyon süresince izlendi, hipotansiyon, bradikardi, kanama gelişmesi gibi komplikasyonlar belirlendi.
BULGULAR: Hastaların ortalama doğum haftası 28,49 ± 2,72, yaşları 24,02 ± 6,35 gün ve ağırlıkları 924,43 ± 30,70 g olarak kaydedildi. Cerrahi sırasında bradikardiye bağlı geçici hipotansiyon % 25.6 oranında görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PDA ligasyonu yapılan prematüre infantlarda anestezi sırasında geçici hipotansiyon, bradikardi ve oksijen satürasyonunda düşme riski mevcuttur. Düşük doğum ağırlıklı, konjestif kalp yetmezliği olabilen bu hastalarda anestezi yönetiminde, hemodinamik verilerin yakın takibinin önemli olduğu sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: patent duktus arteriozus ligasyonu, preterm infant, anestezi


Our anesthetic results in preterm infants undergoing patent ductus arteriosus ligation

Zeliha Alıcıkuş1, Filiz İzgi Coşgun2, Türkan Kudsioğlu2, Nihan Yapıcı2, Zafer Gökkaya1, Yasemin Altuntaş2, Ali Rıza Karacı3, Zuhal Aykaç4
1Istanbul Bilim Universty, Department of Anaesthesiolgy
2Dr.Siyami Ersek Thoracic and Cardiovasculary Center, Department of Anaesthesiolgy and Reanimation, Istanbul
3Istanbul Bilim Universty, Department of Pediatric Cardiac Surgery
4Marmara Universty, Department of Anaesthesiolgy, Istanbul

INTRODUCTION: In preterm infants with patent ductus arteriozus, due to low birth weight, interventional difficulties and ventilation problems caused by bronchopulmonary dysplasia are commonly observed. In this study, we analysed the anaesthetic approach, hemodynamics and surgical complications in these high risk patients.
METHODS: After the approval of the scientific committee and the informed consent of the patients, 39 preterm patients scheduled for PDA ligation in our paediatric heart surgery clinic have been enrolled for the study. Birth weeks, birth weight, additional cardiac pathology and the necrotising enterocolitis have been recorded. Hemodynamic data such as blood pressure, heart rate, SaO2 and NIRS have been monitored and complications such as hypotension, bradycardia and bleeding have been registered.
RESULTS: The average data for patients have been recorded as 8,49 ± 2,72 for gestational age at birth (week), 24,02 ± 6,35 (day) for mean age and 924,43 ± 30,70 g for weight. During the surgery, transient hypotension due to bradycardia was observed at % 25,6.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In preterm infants that undergone PDA ligation, there is a possibility of transient hypotension, bradycardia and low oxygen saturation during anaesthesia. We concluded the importance of close observation of hemodynamics during anaesthetic management in these patients with low birth weight who may have congestive heart failure.

Keywords: patent ductus arteriosus ligation, anaesthesia, preterm infant


Zeliha Alıcıkuş, Filiz İzgi Coşgun, Türkan Kudsioğlu, Nihan Yapıcı, Zafer Gökkaya, Yasemin Altuntaş, Ali Rıza Karacı, Zuhal Aykaç. Our anesthetic results in preterm infants undergoing patent ductus arteriosus ligation. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(3): 116-120

Sorumlu Yazar: Zeliha Alıcıkuş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.