Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi

Stuck Kapak Nedeniyle Operasyona Alınan Gebede Anestezi Yönetimi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(1): 34-37 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.034  

Stuck Kapak Nedeniyle Operasyona Alınan Gebede Anestezi Yönetimi

Hülya Kaşıkara1, Aslıhan Küçüker2, Melahat Yıldırım3, Cemile Altın4, Gökçer Uğur1, Şemsi Mustafa Aksoy4, Abdulkadir But4
1Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi. Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği. Ankara
2Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi. Kalp Damar Cerrahi Kliniği. Ankara
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Kadın Hast Ve Doğum Kliniği. Ankara
4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Anestezi ve Reanimasyon Kliniği. Ankara

Giriş: Mitral kapakta tromboz nedeniyle stuck kapak saptanan ve buna bağlı olarak akut kalp yetmezliği ve pulmoner ödem tablosunda acil operasyona aldığımız 28 haftalık gebenin anestezi yönetimi sunulmuştur.
Olgu sunumu
Nefes darlığı şikayeti ile başvuran 28 haftalık gebe, MVR( mitral valve replacement) stuck kapak saptanması üzerine acil operasyon için hastanemize sevkedilmiştir. Transtorasik ekokardiyografisinde EF %55, protez mitral kapak disfonksiyene, açılımı kısıtlı, sağ boşlukları ileri derecede dilate, pulmoner arter basıncı 65mmhg, 2-3.derece aort yetmezliği, 2.derece triküspit yetmezliği mevcut idi. Operasyon masasına alınan hastada, ekstremite uçlarında ve dudaklarda hafif siyanoz, takipne, ortopne ve hemoptizi mevcuttu. Batın ultrasonografide uterusta 28 haftalık canlı fetüs olduğu tespit edildi. Hastanın, isteği doğrultusunda trombolitik tedavi başlanmadı. Genel anestezi altında önce sezaryen ile bebek canlı olarak doğurtuldu ve ardından kardiyopulmoner baypass ile mitral kapak değişimi yapıldı.
Sonuç: Nonfonksiyone mitral kapak nedeniyle operasyona aldığımız gebede uygun bir anestezi ve cerrahi planlama yapılarak anne ve bebekte komplikasyon yaşanmadan operasyon tamamlandı.

Anahtar Kelimeler: Mitral tromboz, akciğer ödemi, genel anestezi, kardiyopulmoner bypass, gebe


Anesthetic management of a pregnant patient who underwent surgery due to stuck valve

Hülya Kaşıkara1, Aslıhan Küçüker2, Melahat Yıldırım3, Cemile Altın4, Gökçer Uğur1, Şemsi Mustafa Aksoy4, Abdulkadir But4
1Atatürk Training and Research Hospital. Anaesthesia and Reanimation. Ankara
2Atatürk Training And Research Hospital. Cardiovascular Surgery. Ankara
3Yıldırım Beyazıt University School Of Medicine Hospital. Obstetrics And Gynecology. Ankara
4Yıldırım Beyazıt University School Of Medicine Hospital. Anaesthesia and Reanimation. Ankara

Introduction: We report anasthetic management of a prosthetic valve thrombosis on a 28th week pregnant women, with acute heart failure and pulmonary oedema.
Case report:
A twenty-eight-week pregnant patient who visited a hospital with a complaint of dyspnea was sent to our clinic to undergo an urgent surgical intervention after diagnosed with mitral valve replacement stuck valve. Transthoracic echocardiography revealed EF %55, dysfunctional prosthetic mitral valve, restricted leaflet opening, severe dilatation in right atrium, pulmonary artery pressure of 65mmhg, aorta insufficiency of 2-3.degree, tricuspid incompetence of 2. degree. The surgeons observed mild cyanosis in extremities and lips, tachypnea, orthopnea, hemoptysis while the patient was on the operating table. Thrombolytic treatment was refused by the patient. The patient's Mmitral valve was replaced with cardiopulmonary bypass procedure following the live delivery of the baby with c-section under general anesthesia.
In conclusion the operation on the pregnant woman with nonfunctional mitral valve was successfully performed without any maternal and fetal complication following an appropriate anesthetic and surgical planning.

Keywords: Mitral valve thrombosis, pulmonary edema, general anesthesia, cardiopulmonary bypass, pregnant


Hülya Kaşıkara, Aslıhan Küçüker, Melahat Yıldırım, Cemile Altın, Gökçer Uğur, Şemsi Mustafa Aksoy, Abdulkadir But. Anesthetic management of a pregnant patient who underwent surgery due to stuck valve. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(1): 34-37

Sorumlu Yazar: Hülya Kaşıkara, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.