Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi

Trakeostomili Hastada Geç Dönemde Gelişen Pnömotoraks [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(4): 149-152 | DOI: 10.5222/GKDAD.2017.149  

Trakeostomili Hastada Geç Dönemde Gelişen Pnömotoraks

İbrahim Mungan, Sema Turan, Dilek Kazancı, Büşra Tezcan, Derya Ademoğlu, Sultan Sevim Yakın, Mehmet Erdem Çakmak, Çilem Bayındır Dicle
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği,Ankara

Yoğun bakım ünitelerinde endotrakeal entübasyon uygulanan ve uzun süre mekanik ventilatöre bağlı kalacağı öngörülen hastalara trakeostomi açılması tavsiye edilmektedir. Perkütan trakeostomi (PDT) basit, komplikasyon hızı düşük ve hasta yatağında kısa sürede uygulanabilen bir yöntemdir. Yine de invaziv bir girişim olan PDT ile gelişebilen komplikasyonlar genelde hafif olmasına rağmen bazen pnömotoraks, pnömomediastinum gibi hayatı tehdit eden komplikasyonlar da bildirilmiştir. Bu vaka sunumunda Griggs yöntemi ile komplikasyonsuz açılan trakeostomiden 2 gün sonra gelişen pnömotoraks olgusunu inceledik.
Hastamız, 63 yaşında 92 kilo bayan hasta, aterosklerotik kalp hastalığı tanısı ile opere edilmişti. Operasyon yönünden herhangi bir sıkıntısı olmayan hasta uzamış entübasyon nedeni ile perkutan trakeostomi açılmasına karar verilerek kliniğimize devir alındı. Bronkoskopi eşliğinde Griggs tekniği ile trakeostomi açılan hastada,48 saat sonra subkutan amfizem ve pnömotoraks gözlendiğinden lokal anestezi altında toraks tüpü takıldı. Trakeostomi kanülü çekilip endotrekeal tüp ile tekrar entübe edilen hastada toraks tüpü takıldıktan sonra oksijen saturasyonu düzeldi. Ancak hasta 2 gün sonra kardiak arrest nedeni ile ex oldu.
Perkütan trakeostominin cerrahi yönteme göre üstünlükleri birçok çalışmada ortaya konulmuştur. Ancak bütün invazif girişimler gibi PDT’de tamamen masum değildir ve gelişebilecek en ciddi komplikasyonlardan biri de pnömotorakstır. Nispeten geç dönem olmasına rağmen pnömotoraks ihtimali perkutan trakeostomide akılda tutulmalı ve gerekli tedavi ve müdahale başlanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Trakeostomi, Geç Dönem, Pnömotoraks


Pneumothorax in tracheostomy patient with late onset

İbrahim Mungan, Sema Turan, Dilek Kazancı, Büşra Tezcan, Derya Ademoğlu, Sultan Sevim Yakın, Mehmet Erdem Çakmak, Çilem Bayındır Dicle
Turkey High Specialty Hospital, İntensive Care Clinic, Ankara,Turkey

The tracheostomy is recommended for endotracheal intubation applied patients who resumed to be mechanical ventilator dependent. Percutaneous tracheostomy (PDT) is simple with low complication rate and it can be applied as bed- side procedure. It is an invasive procedure and may lead to mostly mild complications but, life-threatening complications like pneumothorax and pneumomediastinum have been reported as well.In this case presentation we examine pneumothorax developed patient two days after uncomplicated tracheostomy with the Griggs method. Our patient was 63 years old female, with the diagnosis of atherosclerotic heart disease had been operated. In terms of operation no shortage was developed in patient. After admitting to our intensive care clinic because of prolonged intubation percutaneous tracheostomy was decided to perform. Bronchoscopy assisted PDT with Griggs technique was performed and no complication was observed within 48 hours. Two days after subcutaneous crepitation and decrease in oxygen saturation was observed. A chest tube was inserted under local anesthesia after confirmation of pneumothorax with chest X-ray. Tracheostomy cannula was drew and the patient intubated again. Oxygen saturation via treatment improved however 2 days later the patient died after a cardiac arrest.In many studies it has been shown that percutaneous tracheostomy is superior to surgical method. But like all invasive procedures PDT is not innocent attempt and one of the most serious complication is pneumothorax. Although it occured in relatively late period pneumothorax should be kept in mind and necessary treatment and interventions should start immediately.

Keywords: Pneumothorax, late onset, tracheostomy


İbrahim Mungan, Sema Turan, Dilek Kazancı, Büşra Tezcan, Derya Ademoğlu, Sultan Sevim Yakın, Mehmet Erdem Çakmak, Çilem Bayındır Dicle. Pneumothorax in tracheostomy patient with late onset. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(4): 149-152

Sorumlu Yazar: İbrahim Mungan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.