Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi

GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 22 (3)
Cilt: 22  Sayı: 3 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Karotis Endarterektomi Operasyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi
The Retrospective Evaluation Of Carotid Endarterectomy Operations
Murat Aksun, Serkan Yazman, Nagihan Karahan, Işıl Coşkun Musaoğlu, Murat Çiftçi, Filiz Özkan, Işık Yasemin, Nurcan Arslan, Ali Gürbüz
doi: 10.5222/GKDAD.2016.093  Sayfalar 93 - 98

2.
On-pump açık kalp cerrahisinde priming solusyonu olarak kullanılan kolloidler ve kristaloidlerin sıvı dengesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması.
Comparison of the effects of colloid and crystalloid priming solutions on the fluid balance in on-pump open heart surgery.
Tülay Hoşten, Neşe Türkyılmaz, Sevim Cesur, Ahmet Arıkan, Hasan Bayram, Önder Topbaş, Mine Solak
doi: 10.5222/GKDAD.2016.099  Sayfalar 99 - 104

3.
Yoğun Bakım Ünitelerinde Görev Yapan Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanlarında İş Stresi
Occupational Stress of Health Personnel Who Work At the Intensive Care Department
Onur Yarar, Recayi Madaslı
doi: 10.5222/GKDAD.2016.105  Sayfalar 105 - 110

4.
Kardiyak Cerrrahide Karbondioksit İnsuflasyonu Uygulaması ve Sonuçlarımız
Carbondioxide Insufflation and Outcomes in Cardiac Surgery
Muharrem Koçyiğit, Ahmet Ümit Güllü, Özgen Ilgaz Koçyiğit, Şahin Şenay, Elif Akpek, Cem Alhan
doi: 10.5222/GKDAD.2016.111  Sayfalar 111 - 115

5.
Patent duktus arteriosus ligasyonu yapılan prematüre infantlarda anestezi sonuçlarımız
Our anesthetic results in preterm infants undergoing patent ductus arteriosus ligation
Zeliha Alıcıkuş, Filiz İzgi Coşgun, Türkan Kudsioğlu, Nihan Yapıcı, Zafer Gökkaya, Yasemin Altuntaş, Ali Rıza Karacı, Zuhal Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2016.116  Sayfalar 116 - 120

OLGU SUNUMU
6.
İntraoperatif TEE ile tespit edilen sağ atriyal trombüs nedeniyle sol ventrikül destek cihazı yerine ECMO implantasyonu yapılması
ECMO implementation instead of left ventricular assist device because of right atrial thrombus detected by Intraoperative transesophageal echocardiography
Mustafa Emre Gürcü, Atakan Erkılınç, Ömer Faruk Şavluk, Füsun Güzelmeriç, Deniz Cevirme, Servet İzci
doi: 10.5222/GKDAD.2016.121  Sayfalar 121 - 124

EDITÖRE MEKTUP
7.
Serebral oksijen satürasyonu monitörizasyonunun rejyonel doku hipoksisini tespit etmedeki yeri
Role of the cerebral oxygen saturation monitorization to determine the regional tissue hypoxia
Ülkü Sabuncu, Ayşegül Özkök
doi: 10.5222/GKDAD.2016.125  Sayfalar 125 - 127
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
8.
Sturge-Weber Sendromlu Pediyatrik Hastada Anestezi Yönetimi; Havayolu Yönetiminde Farklı Bir Yaklaşım
Anaesthetic Management of A Patient with Sturge-Weber Syndrome; Different Approach to Airway Management
Sedat Akbaş, Ahmet Selim Özkan, Nihat Polat, Mustafa Kadıoğlu, Mahmut Durmuş
doi: 10.5222/GKDAD.2016.128  Sayfalar 128 - 130 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.