Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi

GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 23 (2)
Cilt: 23  Sayı: 2 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Sıvı Tedavisi ve Yönetimi
Fluid Therapy and Management
Zeynep Zuhal Aykaç, Mustafa Kemal Arslantaş
doi: 10.5222/GKDAD.2017.035  Sayfalar 35 - 42

ARAŞTIRMA
2.
Torakotomi sonrası epidural blok ile tek doz paravertebral blok analjezisinin karşılaştırılması
Comparison of epidural and single-shot paravertebral block analgesia after thoracotomy
Yusuf Çetin, Nazan Atalan, İbrahim Uğur, Türkan Kudsioğlu, Nihan Yapıcı, Zuhal Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2017.043  Sayfalar 43 - 47

3.
Aksiller brakiyal pleksus bloğunda nörostimülatör tekniği ile ultrasonografi eşliğinde nörostimülatör tekniğinin karşılaştırılması
Comparison of neurostimulator technique with ultrasound guided neurostimulator technique in axillary brachial plexus block
Hörmet Aytekin, Ayşenur Özdemir Özer
doi: 10.5222/GKDAD.2017.048  Sayfalar 48 - 54

4.
REM İlişkiliUykuda Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Klinik ve Polisomnografik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Değişikliklerin Saptanması
Determination of Clinical and Polysomnographic Features of REM Related Respiratory Disorder and Define Changes
Mustafa Anıl Cömert, Murat Acerel, Dilek Sözmen Savaşkan, Şule Sünmez Cömert, Nihan Yapıcı, Türkan Kudsioğlu, Tülin Yılmaz Kuyucu
doi: 10.5222/GKDAD.2017.055  Sayfalar 55 - 60

5.
Tanısı konulmamış gece hipoksisinin yoğun bakım giriş skorları üzerine etkileri
The effects of undiagnosed nocturnal hypoxia on the intensive care unit admission scores
Bulent Gucyetmez, Hakan Korkut Atalan, Nahit Cakar
doi: 10.5222/GKDAD.2017.061  Sayfalar 61 - 65

OLGU SUNUMU
6.
Kalp Transplantasyonu Yapılacak Ebstein Anomalisi Olan Hastada Zor Entübasyon Yönetimi
Difficult Airway Management of a Heart Transplantation Recepient with Ebstein Anomaly
Aslıhan Aykut, Ülkü Sabuncu, Ayşegül Özkök, Nevriye Salman, Mustafa Paç
doi: 10.5222/GKDAD.2017.066  Sayfalar 66 - 69

EDITÖRE MEKTUP
7.
Patent Duktus Arteriosus Ligasyonu Yapılan Prematüre İnfantlarda Anestezi Sonuçlarımız
Our Anesthetic Results in Preterm Infants Undergoing Patent Ductus Arteriosus Ligation
Bülent Sarıtaş
doi: 10.5222/GKDAD.2017.070  Sayfa 70
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.