Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Kadyn Doğum Dergisi

Spontan Abort Materyallerinin Sitogenetik Analizinde Sık ve Nadir Görülen Sayısal Anomaliler: 10 yıllık Deneyimin Sunumu []
. 2012; 10(3): 2476-2481

Spontan Abort Materyallerinin Sitogenetik Analizinde Sık ve Nadir Görülen Sayısal Anomaliler: 10 yıllık Deneyimin Sunumu

Meral Yirmibes Karaoguz1, Gulsum Kayhan1, Elif Pala1, Aysegul Ozturk Kaymak1, Aydan Biri2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Spontan abort materyallerinde belirlenen kromozomal anomaliler on yıllık döneme aittir. Belirlenen anomalilerin özellikleri, anne yaşı ve gebelik kayıp sayılarının detayları tartışılmaktadır.
Gereç ve yöntemler: İki ayrı flaskta primer doku kültürü kurulmuş ve sitogenetik analizler Giemza bantlama sonrası yapılmıştır..
Bulgular: Genetik Tanı Merkezimize sitogenetik analiz amacıyla 1046 abort materyali refere edilmiş ve bunlardan 1016’sında doku kültürü başarılı olmuştur (%97.1). İkiyüzoniki olguda (%20.1) kromozomal anomali belirlenmiş, bunlardan otozomal trizomi saptanan 117 (%55.2) olgunun 57’sinde ise anne yaşının 35’den büyük olduğu gözlenmiştir. Literatür ile uyumlu olarak en sık trizomi 16 rapor edilmiştir (22 olguda). İkili ve üçlü anöploidiler 12 olguda (%5.7) analiz edilirken, sırasıyla 27 (%12.7) olguda ve 40 (%18.9) olguda ise monozomi X ve poliploidi belirlenmiştir. Altı olguda ise hem poliploidi hem de anöploidi saptanmış; bunların içinde triploidiye daha fazla oranda trizomi 7’nin eşlik ettiği görülmüştür Tekrarlayan gebelik kaybı olan sekiz olgunun refere edilen abort materyalerinde tekrarlayan trizomiler ve poliploidiler saptanmıştır. Yapısal anomali 8 olguda görülmüş, bunlardan dört tanesinin dengesiz kromozomal yapıda olduğu belirlenmiştir. Normal karyotiplerin içinde 94 tanesi XY iken, 710 olguda abort materyalinin muhtemelen anne desidual doku ile kontamine olmasına bağlı olarak XX karyotipi rapor edilmiştir.
Sonuç: Konvansiyonel karyotipleme abort mateyalerindeki sitogenetik anomalilerin değerlendirilmesinde halen çok önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: otozomal trizomiler, karyotipleme, sitogenetik analiz, spontan abort, poliploidi


Cytogenetic Analyses of Spontaneous Abortion Materials Revealed Frequently Noted and Rarely Noted Numerical Abnormalities: Reporting Of the Ten Years Experience

Meral Yirmibes Karaoguz1, Gulsum Kayhan1, Elif Pala1, Aysegul Ozturk Kaymak1, Aydan Biri2
1Department Of Medical Genetics, Gazi University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey
2Department Of Obstetrics And Gynecology, Gazi University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey

Objective: Chromosomal abnormalities detected in spontaneous abortion materials were obtained in last ten years period. Details of anomalies, maternal ages and number of pregnancy losses were discussed.
Material and Methods: Cultivation performed from two primer separate flasks and cytogenetic analyses were made via Giemsa banding.
Results: 1046 abortion materials were referred to our Genetic Center for cytogenetic analysis and 1016 cases cultured successfully (97.1%). Chromosomal abnormalities were detected in 212 (20,1%), and number of single autosomal trisomies was 117 (55,2%), among them in 57 cases mothers were older than age of 35. The most common trisomy was 16 (in 22 cases) concordant with the literature. Double and triple aneuploidies were detected in 12 cases (%5,7), monosomy X and polyploidy were found in 27 (12,7%) and 40 cases (18,9%), respectively. Poliploidic aneuploidies were determined in 6 cases with predominantly trisomy 7 plus triploidy. Eight women with previous abnormal karyotypes had an additional abnormality confirmed with their next pregnancies, noted trisomies and poliploidies. Structural abnormalities were detected in 8 cases, and 4 of them were unbalanced. Normal XY karyotypes of the abortion materials were 94, while XX karyotypes were in a huge number, 710, because of the probable contamination of the maternal decidua.
Conclusion: Conventional karyotyping still has high importance to evaluate the cytogenetic abnormalities of the abortion materials.

Keywords: autosomal trisomies, cytogenetic analysis, karyotyping, polyploidy, spontaneous abortion


Meral Yirmibes Karaoguz, Gulsum Kayhan, Elif Pala, Aysegul Ozturk Kaymak, Aydan Biri. Cytogenetic Analyses of Spontaneous Abortion Materials Revealed Frequently Noted and Rarely Noted Numerical Abnormalities: Reporting Of the Ten Years Experience. . 2012; 10(3): 2476-2481

Sorumlu Yazar: Meral Yirmibes Karaoguz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.