Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Kadyn Doğum Dergisi

Anormal Servikal Smear Sitolojili Hastaların Histopatolojik Değerlendirilmesi ve Demografik Analizi []
. 2012; 10(3): 2440-2447

Anormal Servikal Smear Sitolojili Hastaların Histopatolojik Değerlendirilmesi ve Demografik Analizi

Deha Denizhan Keskin, Özhan Özdemir, Oğuz Yücel, Ezgi Erdoğan Güngül, Seda Keskin
Süleymaniye Doğum Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Anormal servikal smear sitolojili hastaların histopatolojik değerlendirilmesi ve demografik analizi
YÖNTEMLER: Kliniğimizde uygulanan sitolojik tarama programında, 2005 - 2011 tarihleri arasında anormal servikal sitolojili 1015 hastanın kolposkopik biyopsi sonuçları ve demografik özellikleri retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmamızda anormal sitoloji yüzdeleri; Önemi belirlenememiş atipik skuamöz hücreler (ASC-US) % 63.4, düşük gradeli skuamöz intraepitelyal lezyon (LGSİL) % 30.3, yüksek gradeli skuamöz intraepitelyal lezyon HGSİL % 5.2, yüksek gradeli lezyonun ekarte edilemediği atipik skuamöz hücreler (ASC-H) % 0.7, Önemi belirlenememiş atipik glandüler hücreler (AGUS) % 0.4 olarak bulundu. ASC-US grubunda histopatolojik olarak % 51.3 oranında düşük gradeli lezyon saptandı. Bu oran ASC-US takibinin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. LGSİL ve HGSİL gruplarında yüksek gradeli lezyon saptanma oranları literatür verilerine benzer bulunmuştur. Özellikle HGSİL’deki % 66.03’lük yüksek gradeli lezyon saptanma oranı tedavide geç kalınmaması gerekliliğini ortaya koymaktadır.
SONUÇ: Servikal sitolojik anormallikler uygun takip ve tedavi yöntemleriyle invaziv serviks kanserine ilerlemeden kontrol altına alınabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Servikal smear, servikal histopatoloji


Histopathological evaluation and demographic analysis of patients with abnormal cervical smears

Deha Denizhan Keskin, Özhan Özdemir, Oğuz Yücel, Ezgi Erdoğan Güngül, Seda Keskin
Suleymaniye Obstetrics And Gynecology Education And Resaearch Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: Histopathological evaluation and demographic analysis of patients with abnormal cervical smears
METHODS: According to the cytologic screening programme used in our clinic, colposcopic biopsy and treatment results of 1015 patients with anormal cervical cytology, between the years 2005 - 2011, examined retrospectively.
RESULTS: In our study, anormal cytology results were defined as ASC-US 63.4 %, LGSIL 30.3 %, HGSIL 5.2 %, ASC-H 0.7 %, AGUS 0.4 %. Histopathologically in ASC-US group, low-grade lesions in the rate of 51.3 % was determined. This ratio is an indication of the importance of ASC-US follow-up. High-grade lesion detection rates in HGSİL and LGSİL groups was similar to literature data. Especially in HGSİL cases, high-grade lesion detection rate of 66.03 % shows the need for not to delay in treatment.
CONCLUSION: As a result, with appropriate follow-up and treatment methods cervical cytological abnormalities can be controlled before advance to invasive cervical cancer.

Keywords: Cervical smear, cervical histopathology


Deha Denizhan Keskin, Özhan Özdemir, Oğuz Yücel, Ezgi Erdoğan Güngül, Seda Keskin. Histopathological evaluation and demographic analysis of patients with abnormal cervical smears. . 2012; 10(3): 2440-2447

Sorumlu Yazar: Deha Denizhan Keskin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.