Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Kadyn Doğum Dergisi

Over Kistlerinin Transvajinal Yolla Basit Drenaji: Klinik Deneyimlerimiz []
. 2012; 10(3): 2467-2471

Over Kistlerinin Transvajinal Yolla Basit Drenaji: Klinik Deneyimlerimiz

Mehmet Guney, Ilker Gunyeli, Onder Kaplan, Tamer Mungan
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

AMAÇ: Ultrasonografi’nin (US) kullanımı ile hastalarda asemptomatik ovaryan kistlerin tanısı daha kolaylaşmıştır. Tedavide birçok alternatif vardır. Çalışmamızda Transvaginal US eşliğinde aspirasyon yapılan basit over kistlerinin sonuçları incelenmiştir.
YÖNTEMLER: Kliniğimize başvuran hastalarda ovaryan kist tanısı konulan 44 hasta çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: 44 hastadan 21 hastaya tanı anında kist aspirasyonu uygulandı. Kalan 23’ü direkt aspirasyondan önce, ilk seçenek olarak basit izlemi tercih ettiler. Bunların 3’ünde spontan gerileme gözlendi. Çalışmamızda takip edilen kistlerin ortalama çapı 5.2±1,7 cm olarak bulundu. Ayrıca, 41 hastanın %65,8’de over kistinin tekrarlamadığı, sadece %26.8’de kistlerin tekrarladığı görüldü. Takip sırasında 5 hastada (%45.4) ovaryan kistinin tekrar oluştuğu gözlendi. Sonuç olarak tüm hastaların %14.6’sında laparoskopi gereksinimi oldu.
SONUÇ: Son dönemlerde transvajinal ultrason eşliğinde transvajinal kist aspirasyonu, maliyet, morbidite ve mortalitede de ciddi azalma sağlaması nedeniyle güvenilir bir alternatiftir.

Anahtar Kelimeler: basit over kisti, ince iğne aspirasyonu, transvajinal.


The Simple Drainage of Ovarian Cysts By Means of Ultrasound Guided Transvaginal Approach: Our Clinical Experiences

Mehmet Guney, Ilker Gunyeli, Onder Kaplan, Tamer Mungan
Suleyman Demirel University, Faculty Of Medicine, Department Of Gynecology And Obstetrics

OBJECTIVE: With the use of the ultrasonography, the diagnosis of asympthomatic ovarian cysts is easier now. There are many alternative treatments for ovarian cysts. In this study the results of the simple ovarian cysts which were performed transvaginal aspiration accompained by ultrasound were evaluated.
METHODS: Fourty four patients who applied to our clinic with ovarian cysts diagnosis were included in our study.
RESULTS: Cyst aspiration was performed to 21 of 44 patients at the diagnose. The remaning 23 patients preferred expectant management before aspiration treatment. Spontan regression was seen in three of which cases. The average diameter of cysts which are fallowed in our study was founded as 5.2±1,7 cm. Also, no relapse was seen in 65.8 percent of 41 patients and relapse was only seen in 26.8 percent of 41 patients. During the monitoring period it was observed that in 5 cases (45.4 percent) relapse was seen after a second aspiration. Finally, laparoscopy was required for 14.6 percent of all patients.
CONCLUSION: Recently, ultrasound guided transvaginal cyst aspiration is a reliable alternative because it enables a serious reduction in the costs, morbidity and mortality rate.

Keywords: simple over cyst, fine needle aspiration, transvaginal


Mehmet Guney, Ilker Gunyeli, Onder Kaplan, Tamer Mungan. The Simple Drainage of Ovarian Cysts By Means of Ultrasound Guided Transvaginal Approach: Our Clinical Experiences. . 2012; 10(3): 2467-2471

Sorumlu Yazar: Ilker Gunyeli, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.