Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Kadyn Doğum Dergisi

Skarsız Uterusta Uterin Rüptür: Olgu Sunumu []
. 2012; 10(3): 2448-2451

Skarsız Uterusta Uterin Rüptür: Olgu Sunumu

Özhan Özdemir, Oğuz Yücel, Seda Keskin, Deha Denizhan Keskin
Süleymaniye Doğum Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş: Doğum esnasında uterin rüptür hemen teşhis edilip, müdahale edilmediği takdirde anne ve bebek ile ilgili ağır mortalite ve morbidite riski taşıyan, nadir ve ciddi bir komplikasyondur. Uterin rüptür, daha önceden mevcut uterin hasar veya anomali sonucunda oluşabileceği gibi travma ile de ilişkili olabilir ya da daha nadir olarak skarsız uterusta görülebilir. Travayda uterin rüptür en sık olarak skarlı uterusta oluşurken, skarsız uterusta görülmesi çok nadirdir.
Olgu sunumu: 33 yaşında skarsız uterusu olan bir ve intravenöz oksitosin infüzyonu ile doğumun indüklendiği hastada gerçekleşen bir uterin rüptür vakası.
Sonuç: Çok nadir olmakla beraber skarsız bir uterusta da rüptür olma ihtimali vardır. Erken teşhis ve beraberinde acil medikal ve cerrahi tedavi ve yenidoğan bakım ünitelerinin gelişimi ile maternal ve neonatal mortalite ve morbidite azalacaktır. Multiparitenin ve gereksiz indüksiyonun azalması, gebenin antenatal takiplerinin daha fazla olması ve doğum için daha elverişli koşulların sağlanması rüptür insidansını azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: skarsız uterin rüptür, risk faktörleri, maternal mortality, perinatal mortality


Uterine Rupture in a Patient with an Unscarred Uterus: A Case Study

Özhan Özdemir, Oğuz Yücel, Seda Keskin, Deha Denizhan Keskin
Suleymaniye Obstetrics And Gynnecology Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey

Background: Uterine rupture during labor is a serious and uncommon obstetrical complication that can lead to severe prognosis for the mother and her child unless immediately diagnosed and treated. Uterine rupture may occur as a result of preexisting injury or anomaly, and it may be associated with trauma or it may complicate labor in a previously unscarred uterus. Most spontaneous uterine rupture occurs during labor in parturient with a scarred uterus, and they are much rarely seen on an unscarred uterus.
Case Presentation: We report the case of a uterine rupture on unscarred uterus in a 33 year old woman after a labor induced by intravenous ocytocine injection.
Conclusion: Despite being very rare, rupture incidence is possible on unscarred uterus. Early diagnosis of unscarred uterine rupture along with an immediate medical intervention and the development of neonatal care units will decrease the maternal and neonatal mortality and morbidity.The reduction of multiparity and unnecessary inductions, increased antenatal monitoring of pregnant women, and convenient conditions for delivery and labour can decrease the rate of rupture incidence.
Key words: Unscarred uterine rupture, risk factors, maternal mortality, perinatal mortality

Keywords: Unscarred uterine rupture, risk factors, maternal mortality, perinatal mortality


Özhan Özdemir, Oğuz Yücel, Seda Keskin, Deha Denizhan Keskin. Uterine Rupture in a Patient with an Unscarred Uterus: A Case Study. . 2012; 10(3): 2448-2451

Sorumlu Yazar: Özhan Özdemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.