Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Kadyn Doğum Dergisi

İkinci Trimester Gebelik Sonlandırılmasında, İntravajinal Yolu Takiben Oral Misoprostol Protokolünün Etkinliğinin Değerlendirilmesi []
. 2012; 10(3): 2452-2460

İkinci Trimester Gebelik Sonlandırılmasında, İntravajinal Yolu Takiben Oral Misoprostol Protokolünün Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Sibel Barut, Özhan Özdemir, Oğuz Yücel
Süleymaniye Doğum Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: İkinci trimester gebelik sonlandırılmasında kullanılan misoprostol protokolünün (intravaginal misoprostol kullanımını takiben oral uygulanan misoprostol) etkinlik, güvenirlilik ve komplikasyonlar açısından değerlendirilmesi
YÖNTEMLER: Tıbbi nedenlerle 14-28 gebelik haftaları arasında gebeliği misoprostol protokolü ile sonlandırılmış olan 80 olgunun analizi yapıldı. Tüm olgulara 200 mcg misoprostolün (Cytotec 200 mcg tablet x1) vagen posterior fornikse kuru olarak yerleştirilmesini takiben, geçirilmiş sezaryen öyküsü olmayan 67 olguya 4 saat arayla peroral 400 mcg misoprostol (Cytotec 200 mcg x2) maximum 4 doz; geçirilmiş sezaryen öyküsü olan 13 olguya ise; 4 saat arayla peroral 200 mcg misoprostolün (Cytotec 200 mcgx1) maximum 8 doz uygulanmıştır. Olguların 24 saat ve 48 saat sonundaki durumları değerlendirmeye alınmış olup; 48 saat sonrasında abortus/doğum gerçekleşmeyen olgularda yöntem başarısız olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR: Olguların %85’inde (68 olgu) ilk 48 saatte abortus/doğum gerçekleşmiştir. İlk 24 saatte abortus/doğum yapan olgu sayısı 43 olup; 24 saatteki başarı oranı %53.75’dir. Geçirilmiş sezaryeni olan 13 olgudan 10’unda ilk 48 saatte abortus gerçekleşmiş olup; başarı oranı % 76.9 olarak bulunmuştur.
Sonuç: Bulgularımız olgu sayısının sınırlı olmasıyla birlikte, hastanemizde ikinci trimester gebelik
SONUÇ: Bulgularımız olgu sayısının sınırlı olmasıyla birlikte, hastanemizde ikinci trimester gebelik sonlandırılmasında kullanılan misoprostol protokolünün etkili ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Ancak; misoprostol için etkili ve güvenilir uygulama şeklinin ve dozunun ne olması gerektiği konusunda henüz fikir birliğine varılabilmiş değildir. Bu konuyla ilgili daha kapsamlı çalışmalara ihitiyaç duyulmaktadır

Anahtar Kelimeler: Misoprostol, Medikal abortus


The Efficiency Of Oral Misoprostol Protochol Following İntravaginal Misoprostol Administration İn Second Trimester Termination Of Pregnancy

Sibel Barut, Özhan Özdemir, Oğuz Yücel
Suleymaniye Obstetrics And Gynecology Education And Research Hospital

OBJECTIVE: The evaluation of misoprostol protocol (orally administered misoprostol following the use of intravaginal misoprostol) in terms of efficiency, reliability, and complications in second trimester termination of pregnancy.
METHODS: 80 cases were analyzed in which the pregnancy of women was terminated between 14-28 pregnancy weeks with misoprostol protocol due to medical reasons. After all patients were given 200 mcg dose of misoprostol (Cytotec 200 mcg tablet x1) inserted into dry vagina posterior fornix, 67 patients without a history of previous cesarean section were given maximum 4 doses of 400 mcg oral misoprostol (Cytotec 200 mcg x2) with an interval of 4 hours, and 13 patients with a history of previous cesarean section were given maximum 8 doses of 200 mcg oral misoprostol (Cytotec 200 mcgx1) at 4-hour intervals. The condition of the patients were followed 24 and 48 hours later, and the method was accepted as failure in cases who has not performed any abortion or birth after 48 hours.
RESULTS: In the 85% of cases (68 cases), abortion / birth took place within first 48 hours. The number of cases who performed abortion / birth within first 24 hours is 43 with a success rate of 53.75% Abortion was observed in 10 of the 13 cases with a previous cesarean section within first 48 hours,and the success rate was 76.9%.
CONCLUSION: Despite of the limited number of cases, the results showed that in our hospital, misoprostol protocol in second trimester termination of pregnancy is both safe and efficient. However, there is still not a consensus on the amount of dose and the safest application method of misoprostol use. Further comprehensive studies are necessary on this issue.

Keywords: Misoprostol, medical abortion


Sibel Barut, Özhan Özdemir, Oğuz Yücel. The Efficiency Of Oral Misoprostol Protochol Following İntravaginal Misoprostol Administration İn Second Trimester Termination Of Pregnancy. . 2012; 10(3): 2452-2460

Sorumlu Yazar: Özhan Özdemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.