Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Kadyn Doğum Dergisi

Ektopik Gebelikte Risk Faktörleri []
. 2012; 10(3): 2490-2495

Ektopik Gebelikte Risk Faktörleri

Hülya Dede, Mesut Kayman, İlhan Arslanpençe, Faruk Suat Dede, Orhan Gelişen
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Ektopik gebeliklerde risk faktörlerini ortaya koymak


YÖNTEMLER: Ektopik gebelik ön tanısı ile hastaneye yatırılan 68 olgu çalışma kapsamına alındı. 25 normal intrauterin gebelik olgusu ile 25 missed abortus olgusu ise kontrol grubunu oluşturdu. Olası riskler belirlenerek, gruplar arasında istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Ektopik gebelik ve kontrol grupları arasında gebelik sayısı ve spontan düşük sayısı açısından istatistiksel anlamlı bir fark saptanmazken, parite ve indüklenmiş düşük ise ektopik gebelik grubunda daha fazla bulundu. Ektopik gebelik grubunda %7,4’ü primer ve %5.9’u sekonder olmak üzere %13.3 olguda infertilite öyküsü saptanırken, kontrol grubunda bu oran %2.2 idi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Geçirilmiş sezeryan oranı ektopik gebelik grubunda %22.1 iken, kontrol grubunda %13.3 olarak tespit edildi. Sezeryan dahil geçirilmiş laparotomi öyküsü ektopik gebelik grubunda %42.6 oranında iken, kontrol grubunda %20 olarak tepit edildi. Ektopik gebelik grubunda rahim içi araç (RIA) kullanan olgular %29.4 iken, kontrol grubunda bu oran sadece %2.2 olarak bulundu. Tanı aldığı anda RIA’sı olan olgulara son bir yıl içinde çıkarılmış RIA öyküsü olanlar eklendiğinde iki grup arasındaki anlamlı farklılığın devam ettiği ve ektopik gebelik grubunda %47,1’lik RIA öyküsüne karşın kontrol grubunda bu oranın %22.2’de kaldığı saptandı.

SONUÇ: Sezeryan dahil laparotomi öyküsü, infertilite öyküsü, indüklenmiş düşük ve RIA kullanımı artmış ektopik gebelik riski ile birlikte iken, gebelik sayısı ve spontan düşük ile ektopik gebelik arasında anlamlı bir ilişi mevcut değildir.

Anahtar Kelimeler: Ektopik gebelik, ekstrauterin gebelik, sezaryen, laparotomi, indüklenmiş düşük


Risk Factors for Ectopic Pregnancy

Hülya Dede, Mesut Kayman, İlhan Arslanpençe, Faruk Suat Dede, Orhan Gelişen
Etlik Zübeyde Hanim Women's Health Teaching and Research Hospital

OBJECTIVE: To determine the risk factors for ectopic pregnancy
METHODS: 68 patients with the diagnosis of ectopic pregnancy were included in the study. 25 cases of normal pregnancy and 25 cases of missed abortion were used as controls. Possible risk factors were identified and compared statistically between the two groups.
RESULTS: Statistically significant difference was found between the two groups in terms of parity and induced abortions, however no difference was determined in terms of total number of pregnancies and spontaneous abortions. The ratio of patients having a history of primary and secondary infertility was 7.4% and 5.9% respectively in the study group, whereas history of infertility was only found in 2.2% of patients in the control group. Rate of cesarean section was 22.1% in the ectopic pregnancy group and found to be 13.3% in the control group. History of a previous laparotomy including cesarean section was found in 42.6% of the study group and in 20% of the control group. Intra-uterine device (IUD) use was documented in 29.4% of cases in the ectopic pregnancy group, whereas the use of an IUD was observed only in 2.2% of the control group. Including the cases of IUD users whose IUD were removed in the past year, this statistically significant difference was continued between the two groups while it was 47.1% in the study and was only 22.2% in the control group.
CONCLUSION: History of laparotomy including cesarean section, infertility, induced abortion and use of IUD was related with a higher risk of ectopic pregnancy. There is no significant relationship between the total number of pregnancies, spontaneous abortion and ectopic pregnancy.

Keywords: Ectopic pregnancy, extrauterine pregnancy, cesarean, laparotomy, induced abortion


Hülya Dede, Mesut Kayman, İlhan Arslanpençe, Faruk Suat Dede, Orhan Gelişen. Risk Factors for Ectopic Pregnancy. . 2012; 10(3): 2490-2495

Sorumlu Yazar: Hülya Dede, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.