Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Kadyn Doğum Dergisi

Gebelikte Kalp Ritim Bozuklukları []
. 2011; 10(1): 0-0

Gebelikte Kalp Ritim Bozuklukları

Ender Örnek
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Gebelikte hemodinamik ve otonomik değişiklikler, hormonların elektrofizyolojik etkileri, hipokalemi ve altta yatan kalp hastalıkları nedeniyle çeşitli aritmilerin sıklığı artar. Genellikle supraventriküler ve ventriküler erken atımlar için ilaç tedavisi gerekmez ama kafein, sigara, alkol gibi potansiyel uyarıcı faktörler giderilmelidir. Paroksismal supraventriküler taşikardi için öncelikle vagal manevralar denenmeli, başarısız olduğunda adenozin kullanılmalıdır. Atriyal fibrilasyonlu gebe kadında tedavinin amacı elektriksel kardiyoversiyon ile sinüs ritmini sağlamak veya beta adrenerjik bloker ve/veya digoksin ile ventrikül hızını kontrol etmektir. Gebelikte ventriküler aritmiler nadirdir, genellikle altta yatan kalp hastalığı yokluğunda görülür ve tedavisinde elektriksel kardiyoversiyon ve amidarone dışındaki antiaritmikler kullanılabilir. Konjenital uzun QT sendromu olan kadınlarda gebelik ve postpartum dönemde beta adrenerjik bloker tedavisi devam edilmelidir. Semptomatik bradikardi nadiren gebeliği komplike eder ve tedavisi gebe olmayanlardan farklı değildir.

Anahtar Kelimeler: Kalp Ritim Bozuklukları, Gebelik


Heart Rhytm Disorders During Pregnancy

Ender Örnek
Ankara Numune Training And Reserch Hospital

The incidence of various arrhytmias during pregnancy increases due to hemodynamic and autonomic alterations, electrophysiological effects of hormones and underlying heart diseases. Usually drug therapy for supraventricular and ventricular ectopic beats is not indicated but potential precipitating factors like caffein, smoking and alcohol should be eliminated. For paroxysmal supraventricular tachycardia vagal maneuvers should be tried first, if it is failed adenosin should be used. The treatment of atrial fibrillation is either to maintain sinus rhytm with electrical cardioversion or to control ventricular rate with beta-blockers and/or digoxin. Ventricular arrhytmias are rare, usually are seen without underlying heart disease and can be treated with electrical cardioversion or with antiarrhytmic drugs other than amiodarone. Beta adrenergic blocker therapy should be given to the patients with congenital long QT syndrome during pregnancy and postpartum period. Symptomatic bradycardia rarely complicates pregnancy and its management is not different than non-pregnant patients.

Keywords: Heart Rhytm Disordes, Pregnancy


Ender Örnek. Heart Rhytm Disorders During Pregnancy. . 2011; 10(1): 0-0

Sorumlu Yazar: Ender Örnek, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.