Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Kadyn Doğum Dergisi

İnfertilite Tanısıyla Laparoskopi ve Histereskopi Yapılan Hastaların Sonuçları ve Demografik Analizleri []
. 2012; 10(3): 2461-2466

İnfertilite Tanısıyla Laparoskopi ve Histereskopi Yapılan Hastaların Sonuçları ve Demografik Analizleri

Özhan Özdemir, Ezgi Erdoğan Güngöl, Oğuz Yücel, Deha Denizhan Keskin, Seda Keskin
Süleymaniye Doğum Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Amaç: İnfertilite nedeniyle laparoskopi ve histeroskopi uygulanan hastaların dağılımını çıkarmak, operasyon sonuçlarını değerlendirmek, demografik analizlerini yapmak ve infertilitede endoskopik operasyonların önemini saptamak.
Materyal ve Metod: İnfertilite ünitesine başvuran ve infertilite tanısıyla 2008 - 2011 tarihleri arasında laparoskopi ve histeroskopi uygulanan 495 primer infertil ve 170 sekonder infertil hasta retrospektif olarak incelendi. Opere edilen hastaların yaş, infertilite tipi, infertilite süresi, erkek faktör varlığı, laparoskopi ve histeroskopi operasyon sonuçları değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmamızda hastaların % 55.9’unda laparoskopide, % 41.3’ünde histeroskopide patolojik sonuçlar elde edildi. Laparoskopi operasyon sonuçları değerlendirildiğinde; % 44.1 hastada herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Bilateral ve unilateral tubal oklüzyon sırasıyla hastaların % 18.7 ve % 11.6’sında saptandı. Subseröz ve intramural leiomyom % 6.8, endometriozis % 8.9 ve adezyon % 9.5 oranında saptandı. Histeroskopi operasyon sonuçları değerlendirildiğinde ise; hastaların % 58.7’sinde herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Endometrial polip % 7.8 ve submuköz leiomyom % 2.2 oranlarında saptandı. 219 (% 33) hastada ise erkek faktörü pozitif saptandı.
Sonuç: Laparoskopi ve histeroskopi infertilite etyolojisini saptamada ve etyolojiye yönelik tedavide çok önemli bir basamaktır. Laparoskopi ile başta tubal faktör olmak üzere çeşitli patolojiler saptanabilmektedir. Histeroskopi ile uterin kavite patolojileri değerlendirilip tedavi edilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, laparoskopi, histeroskopi, etyoloji, demografik analiz.


Diagnosed with infertility patients who underwent laparoscopy and hysteroscopy results and demographıc analysis

Özhan Özdemir, Ezgi Erdoğan Güngöl, Oğuz Yücel, Deha Denizhan Keskin, Seda Keskin
Suleymaniye Obstetrics And Gynecology Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objectives: The aim of the study was detecting the distribution of patients who performed laparoscopy and hysteroscopy because of infertility, assessing the results of operations, making the demographic analysis, and determining the importance of endoscopic operations.
Methods: Between the years of 2008 – 2011, after laparoscopy and hysteroscopy application, the 495 primary and 170 secondary infertile patients with primary infertility were retrospectively analyzed..Following operations, patients were examined in terms of age, duration and type of infertility, presence of male factor and the results of laparoscopic and hysteroscopic surgery.
Results: . In our study pathological results were obtained in 55.9 % of patients in laparoscopic operations and 41.3 % of patients in hysteroscopic operations. According to the results of laparoscopic operations 44.1 % of patients were found to be normal. Bilateral and unilateral tubal occlusion was detected in 18.7 % and 11.6 % of patients respectively. The detection rate of myoma uteri was 6.8 %, endometriosis was 8.9 % and adhesion was 9.5 %. According to the results of hysteroscopic operations, 58.7 % of patients were found to be normal. The rate of endometrial polyp was 7.8% and the rate of submucous fibroid was 2.2 %. Male factor was positive in 219 (33 %) patients.
Conclusions: Laparoscopy and hysteroscopy are quite important steps in determining the etiology of infertility and treatments. Various pathologies, especially tubal factor,can be detected by laparoscopy. The uterine cavity pathologies can be evaluated and treated by hysteroscopy

Keywords: Infertility, laparoscopy, hysteroscopy, etiology, demographic analysis


Özhan Özdemir, Ezgi Erdoğan Güngöl, Oğuz Yücel, Deha Denizhan Keskin, Seda Keskin. Diagnosed with infertility patients who underwent laparoscopy and hysteroscopy results and demographıc analysis. . 2012; 10(3): 2461-2466

Sorumlu Yazar: Özhan Özdemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.