Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Kadyn Doğum Dergisi

Stress Üriner Inkontinasda Transobturator Bant tedavisi: İlk deneyimlerimiz []
. 2011; 10(1): 2300-0

Stress Üriner Inkontinasda Transobturator Bant tedavisi: İlk deneyimlerimiz

Murat Dinçer, Kazım İnan İlter, Isil Uzun Çilingir, Ayşe Karahasanoğlu, Oğuz Yücel
Süleymaniye Doğum Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Stress üriner inkontinans olgularımızda transobturator bant (TOT) operasyonunun kısa dönem sonuçlarını,güvenililiğini ve komplikasyonlarını değerlendirmek
YÖNTEMLER: Çalışmamıza SUI veya MUI tanısı alan ve çalışma kriterlerimize uyan 37 hasta alındı.Hastaların yaş ortalamaları 48.3±8.9 idi.Tüm hastalara jinekolojik muayene,ultrasonografi,stres test,Q tipi test,ped testi,nörolojik değerlendirme,idrar tetkiki ve idrar kültürü yapıldı ve üç günlük mesane sorgulama formu uygulandı.MUI tanısı alan olgulara,inkontinans cerrahisi öyküsü varlığında,kronik hastalık ve nörolojik komponent (DM,lomber disk hernisi vs.) varlığı durumunda ürodinamik değerlendirme yapıldı.Operasyondan 12.6 ±2.8 ay sonra hatsalar kontrole çağrılarak tüm tetkikler tekrarlandı ve operasyon öncesi bulgularla karşılaştırıldı.
BULGULAR: Operasyon sonrası ortalama 12 ay sonra yapılan değerlendirmede objektif kür oranı %88 olarak saptandı. Hiçbir hastada mesh erozyonu saptanmazken 5 hastada (%13,5) de novo urgency saptandı. Major intraoperatif komplikasyon olarak hastaların 3’ünde (%8,2) mesane yaralanması gözlendi.
SONUÇ: Çalışmamız, TOT operasyonu ile yüksek objektif iyileşme oranını,
semptomların ve yaşam kalitesinin iyileştiğini göstermiştir. TOT operasyonunda dıştan-içe
yötemi etkin ve öğrenme eğrisi olan bir ameliyat tekniğidir.

Anahtar Kelimeler: TOT, Uriner Inkontinans


Transobturatuar Tape for Stress Urinary Incontinence: Our Inıtial experiences

Murat Dinçer, Kazım İnan İlter, Isil Uzun Çilingir, Ayşe Karahasanoğlu, Oğuz Yücel
Süleymaniye Maternity And Women's Disease Research And Teaching Hospital

OBJECTIVE: To evaluate the short term results, reliability and complications of Trans Obturator Tape (TOT) operations in patients withstress urinary incontinence (SUI).
METHODS: 37 patients who fit our criteria with SUI or mixed urinary incontinence, were included to our study. The mean age of the patients were 48±8.9.Gynecological and neurological examinations, ultrasonographic evaluations, Q-Tip tests,stress test, pad tests,3 day micturition diaries, complete urine analysis, and urine culture tests were performed. Ürodynamic testing were performed to patients with past surgery,chronic diseases and neurological problems
The patients were evaluated again following an average of 9 months (5-14 months)
after the operation and compared with preoperative findings

RESULTS: : After an average of 9 months after the operation, 88% of the patients were cured. Although we experienced no mesh erosion, 5(13.5%) patients developed de novo urgency.Bladder injury occured in 3 (8.2%) patients as major intraoperative complication
CONCLUSION: In our study we concluded that life quality and symptoms improved with TOT operation which has high objective cure rate.
TOT is an effective operation which has a learning curve

Keywords: TOT, Urınary Incontinence


Murat Dinçer, Kazım İnan İlter, Isil Uzun Çilingir, Ayşe Karahasanoğlu, Oğuz Yücel. Transobturatuar Tape for Stress Urinary Incontinence: Our Inıtial experiences. . 2011; 10(1): 2300-0

Sorumlu Yazar: Isil Uzun Çilingir, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.