Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Piriformis Sendromu
Piriformis Syndrome
Nilgün Mesci, Duygu Geler Külcü
doi: 10.14744/hnhj.2017.93685   2017; 57 - 3 | Sayfalar 172 - 175

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
2-16 Yaş Sağlıklı Türk Çocuklarında İdrarda Kalsiyum, Magnezyum, Fosfat, Ürik Asit Ve Kreatinin Atılımları
Urinary Excreations of Calcium, Magnesium, Phospahate, Uric Acid in 2-16 Years Old Healthy Turkish Children
Behçet Şimşek, İsmail İşlek
2017; 57 - 1 | Sayfalar 42 - 47

3.
Nörofibromatozis Tip 1: 49 Olgunun Değerlendirilmesi
Neurofibromatosis Type-1: Evaluation of 49 Cases
Kürşat Bora Çarman, Coşkun Yarar, Arzu Ekici, Sevgi Yimenicioğlu, Ozan Koçak, İlhan Işık, Cihan Şöhret, Sibel Laçinel Gürlevik, Ayten Yakut
doi: 10.14744/hnhj.2017.86580   2017; 57 - 3 | Sayfalar 157 - 160

4.
Serebral Palsi: Sosyodemografik Ve Klinik Özellikler
Cerebral Palsy: Sociodemographic and Clinical Features
Kürşat Bora Çarman, Çoşkun Yarar, Arzu Ekici, Sibel Laçiner Gürlevik, Sevgi Yimencioğlu, Ozan Koçak, Burca Ayvacı, İlhan Işık, Didem Arslantaş, Ayten Yakup
2017; 57 - 1 | Sayfalar 6 - 10

5.
Ölümle Sonuçlanan Zehirlenmelerde Tıbbi Yaklaşım ve Yoğun Bakım Sürecinin Analizi
Posioning Resulting in Death in Intensive Care Medical Approach and Process Analysis
Eyüp Kandemir, Habib Bostan, Muhammed Nabi Kantarcı
2016; 56 - 3 | Sayfalar 168 - 174

OLGU SUNUMU
6.
Nadir Bir Olgu: Kabuki Make-Up Sendromu
A Rare Case: Kabuki Make-Up Syndrome
Esra Türe, Abdullah Yazar, Fatih Akın, Ayşe Gül Zaimoğlu, Dursun Odabaş
doi: 10.14744/hnhj.2017.74745   2017; 57 - 3 | Sayfalar 183 - 185

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
7.
Ektopik Gebelik Olgularında Risk Faktörleri Ve Tedavi Yöntemleri
Risk Factors and Treatment Modalities in Ectopic Pregnancy Cases
Alim G. Kuşgöz, Nurettin Aka, A. Deniz E. Coşkun, Gültekin Köse, E. Can Tüfekçi
2017; 57 - 1 | Sayfalar 1 - 5

8.
Gleason Skoruna Etki Eden Parametreler Kulllanılarak Transrektal Prostat Biopsi Sonuçları İle Radikal Prostatektomi Spesmenlerinin Uyumunun Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Agreement Between Histopathology Results Of Transnrectal Biopsy, And Radical ProstatecTomy Specimens Using Parameters Effecting Gleasın Scores
Özgür Haki Yüksel, Aytaç Şahi&775;n, Ahmet Ürkmez, Ayhan Veri&775;t
2017; 57 - 1 | Sayfalar 22 - 27

OLGU SUNUMU
9.
Melas Sendromlu Olguda Anestezi Yönetimi
Anesthesia Management of a Case with Melas Syndrome
Derya Arslan Yurtlu, Murat Aksun, Bedriye Özdikiciler, Uğur Özgürbüz, Pınar Ayvat, Gülçin Önder Aran, Mehmet Kızılkaya
2016; 56 - 3 | Sayfalar 197 - 200

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
10.
Mikroanjiyopatik Hemolitik Anemi Ayırıcı Tanısında Altın Standart Nedir? ADAMTS13 aktivitesi mi, trombosit sayısı mı, serum kreatinin düzeyi mi?
What is the gold standard in the differential diagnosis of microangiopathic hemolytic anemia? Is it ADAMTS13 activity, platelet counts or serum creatinine levels?
Havva Üsküdar Teke, Gülsüm Akyol, Neslihan Andıç, İlter Bozacı, Döndü Üsküdar Cansu, Eren Gündüz, Büşra Emir, Olga Meltem Akay
doi: 10.14744/hnhj.2017.98608   2017; 57 - 2 | Sayfalar 68 - 72

DERLEME
11.
Postanestezik Bakım Ünitesi (PABÜ): Gelişimi ve Standartları
Postanesthetic Care Unit (PACU): Its Development and Signigicance
Düriye Gül İnal, Dilek Ömür, Volkan Hancı
2016; 56 - 3 | Sayfalar 191 - 196

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
12.
Tek Port Kolesistektomi Ameliyatlarında Fasya Onarımında Kullanılan Dört Farklı Dikiş Malzemesine Doku Yanıtı
Tissue Response to Suture Materials (4 Different Sutures) Used in Fascia Repair in Single-Port Laparoscopic Cholecystectomy
Sina Ferahman, Turgut Dönmez, Oğuzhan Sunamak, Selim Saraçoğlu, Demet Ferahman
doi: 10.14744/hnhj.2017.88597   2018; 58 - 2 | Sayfalar 67 - 73

13.
İyot Eksikliğine Bağlı Endemik Bir Bölgede Yapılan Guatr Ameliyatlarında Tiroid Karsinomu Sıklığı ve Hücre Tipleri
Incidence of Thyroid Carcinoma and the Cellular Type of Goiters in an Area of Endemic Iodine Deficiency
Ali Sürmelioğlu, Metin Tilki, Onur Birsen, Pelin Bağcı
doi: 10.14744/hnhj.2017.27147   2017; 57 - 3 | Sayfalar 161 - 166

14.
Kızamık Olgularımızın Demografik Özellikleri, Hastalığın Morbidite ve Mortalitesinin Değerlendirilmesi
Evaluation of our Measles cases in the aspect of demographic features, disease morbidity and mortality
Özde Nisa Türkkan, Zehra Esra Önal, Çiğdem Sağ, Narin Akıcı, Tamay Gürbüz, Çağatay Nuhoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2017.66376   2017; 57 - 2 | Sayfalar 83 - 88

OLGU SUNUMU
15.
Temiz Aralıklı Kateterizasyona Bağlı Gelişen İntraperitoneal Mesane Perforasyonu Olgusu ve Literatürün İncelenmesi
Intraperitoneal Bladder Perforation Due to Clean Intermittent Catheterization: A Case Report and Literature Review
Serkan Akan, Ahmet Ürkmez, Çağlar Yıldırım, Özgür Haki Yüksel
doi: 10.14744/hnhj.2017.25338   2017; 57 - 3 | Sayfalar 179 - 182

16.
Atipik Olguda Vezikosigmoid Fistül'ün Laparoskopik Tedavisi
Laparoscopic Treatment of an Atypic Vezicosygmoid Fistula
Serkan Akan, Özgür Haki Yüksel, Çağlar Yıldırım, Ahmet Ürkmez
doi: 10.14744/hnhj.2017.32042   2017; 57 - 2 | Sayfalar 115 - 118

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
17.
Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Yapılan İlk 103 Vakalık Seride Cerrahi, Onkolojik ve Uzun Dönem Fonksiyonel Sonuçların Değerlendirilmesi
Surgical, Oncological and Long-Term Functional Outcomes of First 103 Laparoscopic Partial Nephrectomy: A Single-Centre Experience
Serdar Aykan, İsmail Ulus, Mehmet Yılmaz, Serkan Gönültaş, Serhat Süzan, Ahmet Yaser Müslümanoğu
doi: 10.14744/hnhj.2017.87597   2017; 57 - 2 | Sayfalar 95 - 100

18.
Aksolotl Rejenerasyonunun Farklı Evrelerinde miRNA Profilinin Bulunması ve Bulunan miRNA’ların Görevlerinin In-siliko Analizi
Identification of miRNA Profile and In-Silico Analysis of Identified miRNA Functions at Different Stages of Axolotl Tail Regeneration
Turan Demircan, Mahmut Erhan Avşaroğlu, Gürkan Öztürk, İlknur Keskin
doi: 10.14744/hnhj.2017.50251   2017; 57 - 3 | Sayfalar 125 - 134

19.
Skov-3 Over Kanseri Hücre Hattında Fotodinamik Terapi Uygulaması
Photodynamic Therapy Application In SKOV-3 Ovarian Cancer Cell Line
S. Sibel Erdem, Rabia Edibe Parlar, Vildan Akgül Obeidin, Ubeydullah Şahin
doi: 10.14744/hnhj.2017.25238   2017; 57 - 3 | Sayfalar 119 - 124

20.
Romatoid Artrit Hastalarında Serum 25 Hidroksi D Vitami Düzeyi İle Hastalık Aktivitesinin İlişkisi
Relationship Between Serum 25 Hydroxy Vitamin D Levels and Disease Activity in Patients with Rheumatoid Arthritis
Nilgün Mesci, Duygu Geler Külcü
doi: 10.14744/hnhj.2017.76376   2017; 57 - 2 | Sayfalar 78 - 82 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.