Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

Bir akıllı telefon uygulamasının kırık açılanması ölçümü için kullanılması []
. 2019; 59(1): 50-53 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.59672  

Bir akıllı telefon uygulamasının kırık açılanması ölçümü için kullanılması

Ismail Emre Ketenci, Hakan Serhat Yanık
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuk uzun kemik kırıklarının redükte edilip alçılanmasının ardından, redüksiyonun kabul edilebilir olup olmadığının değerlendirilmek amacıyla kırık segmentlerinin açılanması ölçülür. Bu çalışmada, çocuk ön kol diyafiz kırıklarının açılanmasının ölçümünde, akıllı telefon uygulaması (iPinPoint) kullanımının güvenilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Resim arşiv ve komünikasyon sistemi (PACS) ölçümleri referans değer olarak alınmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Otuz hastanın ön-arka ve yan grafileri geriye dönük olarak incelendi. Dört gözlemci Radius kırık açılanmalarını PACS yazılımındaki araçlar ve akıllı telefon uygulaması ile ölçtü. Gözlemciler arası ve gözlemci içi güvenilirlik, intraklas korelasyon katsayısı (ICC) hesaplanarak ölçüldü.
BULGULAR: Dört gözlemcinin ön-arka ve yan grafilerdeki açılanma ölçümlerinde gözlemciler arası uyum hem PACS yazılmı için (ICC sırasıyla 0.962 ve 0.974), hem de iPinPoint uygulaması için (ICC sırasıyla 0.933 ve 0.959) çok iyi olarak bulundu. Her iki ölçüm tekniğinin gözlemci içi uyumları dört gözlemci için de çok iyi düzeydeydi (tüm gözlemciler için ICC>0.9).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her iki teknik de kırık açılanması ölçümü için güvenilir yöntemlerdir. Ölçüm yazılımlarının ya da cihazlarının bulunamadığı durumlarda, iPinPoint uygulaması dijital PACS ölçümlerine alternatif olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kırık açılanması, gözlemciler arası uyum, gözlemci içi uyum, akıllı telefon


Use of a Smartphone Application for Fracture Angulation Measurement

Ismail Emre Ketenci, Hakan Serhat Yanık
Department of Orthopaedics and Traumatology, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: After reduction and casting of pediatric long bone fractures, angulation of the fractured segments is measured to determine if the reduction is acceptable. The aim of the present study was to assess the reliability of a smartphone application (iPinPoint) for measurement of pediatric forearm diaphyseal fracture angulations with reference to picture archive and communication systems (PACS) software measurements.
METHODS: Anteroposterior and lateral forearm radiographs of 30 patients were retrospectively analyzed. Four observers measured the radius fracture angulations using the tools in the PACS software and a smartphone application. The inter- and intraobserver reliability was measured using intraclass correlation coefficients (ICCs).
RESULTS: Very good interobserver reliability was seen among the four observers measuring the angulations on anteroposterior and lateral radiographs using the PACS software (ICC 0.962 and 0.974, respectively) and iPinPoint (ICC 0.933 and 0.959, respectively). Intraobserver reliability was also very good for both techniques for all observers (ICC >0.9 for all observers).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Both techniques are reliable in measuring fracture angulations. The iPinPoint application may represent a useful alternative to digital PACS measurements when measuring tools are not available.

Keywords: Fracture angulation, interobserver reliability; intraobserver reliability; smartphone.


Ismail Emre Ketenci, Hakan Serhat Yanık. Use of a Smartphone Application for Fracture Angulation Measurement. . 2019; 59(1): 50-53

Sorumlu Yazar: Ismail Emre Ketenci, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.