Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi

: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Ototoksik İlaçlar ve İç Kulağa Etkileri
Ototoxic Drugs and Their Effect to Inner Ear
Murat Kocyigit
doi: 10.5222/iksst.2017.091   2017; 9 - 3 | Sayfalar 91 - 95

2.
Prematüre Yenidoğanlarda Patent Duktus Arteriosus
Premature Newborns with Patent Ductus Arteriosus
Sultan Kavuncuoğlu, Esin Yıldız Aldemir
doi: 10.5222/iksst.2016.001   2016; 8 - 1 | Sayfalar 1 - 9

ARAŞTIRMA
3.
Çocuklarda kasık fıtığı ve hidrosel: 27 yıllık deneyim
27 years’ experience in children with inguinal hernia and hydrocele
Seyithan Özaydın, Zahit Mahmut, Süleyman Çelebi, Cemile Beşik Başdaş, Ünal Güvenç, Serdar Sander
doi: 10.5222/iksst.2016.015   2016; 8 - 1 | Sayfalar 15 - 19

DERLEME
4.
Postpartum kanamanın önlenmesi ve yönetimi
The prevention and management of postpartum hemorrhage
Başak Kaya, Salim Sezer
doi: 10.5222/iksst.2017.079   2017; 9 - 2 | Sayfalar 79 - 85

OLGU SUNUMU
5.
Karın ağrısı olgusu; rektus kılıf hematomu
A case of abdominal pain; rectus sheath hematoma
Mansur Kürşad Erkuran, Arif Duran, Musa Kaya, Hayrettin Meftun Kaptan
doi: 10.5222/iksst.2016.111   2016; 8 - 2 | Sayfalar 111 - 113

ARAŞTIRMA
6.
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniğindeki Bisitopeni Tanılı Çocuk Hastaların Geriye Dönük Klinik ve Etiyolojik Değerlendirilmesi-Tek Merkez Deneyimi
Retrospective Analysis of Children Diagnosed with Bicytopenia Clinically and Etiologically in Kanuni Sultam Süleyman Training and Research Hospital Pediatric Department: A Single Center Experience
Gonca Keskindemirci, Altay Abdullayev, Gönül Aydoğan, Nuray Aktay Ayaz, Deniz Tuğcu, Arzu Akçay, Zafer Şalcıoğlu, Ferhan Akıcı, Helen Bornaun
doi: 10.5222/iksst.2016.075   2016; 8 - 2 | Sayfalar 75 - 80

DERLEME
7.
Çocuklarda Vertigoya Yaklaşım
Management of vertigo in children
Kürşat Bora Çarman, Coşkun Yarar
doi: 10.5222/iksst.2016.010   2016; 8 - 1 | Sayfalar 10 - 14

8.
Kan ve Kan Bileşenleri ile Bulaşan Enfeksiyon Etkenleri ve Nükleik Asit Amplifikasyon Test (NAT) Yönteminin Önemi
Infectious Agents Transmitted by Blood and Blood Component and Impacts of Nükleik Asit Amplifikasyon Test (NAT)
Ümit Savaşçı, İsmail Yaşar Avcı
doi: 10.5222/iksst.2016.125   2016; 8 - 3 | Sayfalar 125 - 134

9.
Otitis media, sınıflandırma ve tedaviye yaklaşım prensipleri
Otitis media, classification and treatment features
Murat Koçyiğit, Safiye Giran Örtekin, Taliye Çakabay
doi: 10.5222/iksst.2016.065   2016; 8 - 2 | Sayfalar 65 - 70

ARAŞTIRMA
10.
Yutulan Yabancı Cisimlerin Oluşturduğu Gastrointestinal Cerrahi Sorunlar
Formed of ingested foreign bodies Gastrointestinal Surgery Problems
Seyithan Özaydın, Meltem Erol, Süleyman Çelebi, Cemile Başdaş, Ünal Güvenç, Birgül Karaaslan, Serdar Sander
doi: 10.5222/iksst.2016.106   2016; 8 - 2 | Sayfalar 106 - 110

11.
Kliniğimizin CVS Tecrübesi ve Sonuçları: Üç Yıllık
Results And Experience Of In Our Clinic: Three Year Analysis
Efser Öztaş, Sibel Özler, Abdullatif Bakır, İpek Savaşçıoğlu Keskin, Dilek Uygur
doi: 10.5222/iksst.2016.081   2016; 8 - 2 | Sayfalar 81 - 87

DERLEME
12.
Böbrek Biyobelirteçleri: Derleme
Renal Biomarkers: Review
Hüseyin Koçan, Şiir Yıldırım, Enver Özdemir
doi: 10.5222/iksst.2016.071   2016; 8 - 2 | Sayfalar 71 - 74

OLGU SUNUMU
13.
Memenin çoklu nüks gösteren ekstraplevral malign soliter fibröz tümörü: Olgu sunumu ve literatür taraması
Multi-recurring extraplueural malign solitary fibrous tumor of breast: A case report and review of the literature
Mehmet Velidedeoğlu, Fahrettin Kılıç, Server Sezgin Uludağ, Akif Enes Arıkan, Osman Şimşek, Ezel Ersen, Emre Yener, Ertuğrul Gazioğlu
doi: 10.5222/iksst.2016.052   2016; 8 - 1 | Sayfalar 52 - 57

14.
İdrar renginde koyulaşmanın nadir bir nedeni: ALKAPTONÜRİ
A Rare Cause of Dark Urine: ALCAPTONURIA
Ebru Şahin, Betül İlhan Bayram, Necla Yüce, Özgür Okumuş, Fatih Süheyl Ezgü, Ozan Özkaya
doi: 10.5222/iksst.2017.037   2017; 9 - 1 | Sayfalar 37 - 39

ARAŞTIRMA
15.
AA Amiloidoz Tanısı Alan Hastaların Etyolojisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of the Primary Etiologies of AA Amyloidosis
Ali Bakan, Alihan Oral, Sabahat Alışır Ecder, Abdullah Özkök, Ömer Celal Elçioğlu, Güşah Şaşak Kuzgun, Kübra Aydın Bahat, Ali Rıza Odabaş
doi: 10.5222/iksst.2018.43954   2018; 10 - 3 | Sayfalar 113 - 116

OLGU SUNUMU
16.
İlk trimesterde tanı alan İniensefali olgusu ve literatürün gözden geçirilmesi
An iniencephaly case diagnosed in the first trimester and review of the literature
Kerem Doğa Seçkin, Pınar Kadiroğulları, Burak Yücel, Onur Karaaslan, Gökhan Yıldırım
doi: 10.5222/iksst.2016.061   2016; 8 - 1 | Sayfalar 61 - 64

ARAŞTIRMA
17.
Non-ST elevasyonlu myokard infarktüslü hastalarda myokard performans indeksi ve ejeksiyon fraksiyonu arasındaki ilişki
The relationship between myokard performance index and ejection fraction in patients with non-ST elevation myokardial infarction
Samet Sayılan, Yıldız Okuturlar, Mehmet Burak Aktuğlu, Kazım Korkmaz, Bülent Demir, Aylin Aydın
doi: 10.5222/iksst.2016.035   2016; 8 - 1 | Sayfalar 35 - 40

OLGU SUNUMU
18.
Ektopik Yerleşimli Sol Torsiyone Atrofik Testis: Olgu Sunumu
Torsion of a Left Atrophic Ectopic Testis
Hüseyin Koçan, Şiir Yıldırım, Mehmet Yazıcı, Enver Özdemir, Mehmet Nuri Güneş, Erçin Altıok, Erhan Erdoğan
doi: 10.5222/iksst.2016.167   2016; 8 - 3 | Sayfalar 167 - 169

ARAŞTIRMA
19.
Jinekolojik ve Obstetrik Komplikasyonlarda Açık Karın Uygulamaları: Tek Cerrah, Tek Merkez
Open Abdominal Procedures in Gynecological and Obstetrical Complications: Single Surgeon and Single Center
Suat Can Ulukent
doi: 10.5222/iksst.2016.159   2016; 8 - 3 | Sayfalar 159 - 166

OLGU SUNUMU
20.
Kesici-Delici Alet İle Oluşan Servikal Omurilik Hasarı: Olgu Sunumu
Cervical Cord Injury With Sharp Device: A Case Report
Hakan Kına, Uzay Erdoğan, Ahmet Kayhan, Ömür Günaldı, Erhan Emel
doi: 10.5222/iksst.2016.045   2016; 8 - 1 | Sayfalar 45 - 47 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.