Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Yntegratif Tıp Dergisi

Turk J Integr Med: 3 (2)
Cilt: 3  Sayı: 2 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Homeopati ve Kanser Tedavisi – Güncelleme
Homeopathy and Cancer Care – An Update
Sedat Yıldız
Sayfalar 1 - 6

OLGU SUNUMU
2.
Olgu sunumu: Kondromalazi patella tedavisi ve hirudoterapi
Case report: Chondromalacia patellae therapy and leech therapy
Şeyma Betül Yüksel, Emel Sert, Ayşegül Arar Sakarya, Abdullah Sert
Sayfalar 7 - 11

DERLEME
3.
Tıbbi sülükler ve tıbbi sülük salyasının özellikleri
Properties of medicinal leeches and medical leech saliva
Emel Sert, Ayşegül Arar Sakarya, Şeyma Betül Yüksel, Abdullah Sert, Sema Tüfekçi
Sayfalar 12 - 18

4.
Kupa uygulaması ve kupa uygulamasının klinik araştırmaları
Cupping therapy practice and clinical research applications of cupping
Emel Sert, Ayşegül Arar Sakarya, Şeyma Betül Yüksel, Abdullah Sert, Mehmet Zafer Kalaycı
Sayfalar 19 - 25

OLGU SUNUMU
5.
Olgu sunumu: Küçük hücreli akciğer kanseri ve yaş kupa terapisi (hacamat)
Case report: Small cell lung cancer and cupping therapy
Emel Sert, Şeyma Betül Yüksel, Ayşegül Arar Sakarya, Abdullah Sert, Mehmet Zafer Kalaycı
Sayfalar 26 - 30

DERLEME
6.
Diz osteoartritli hastalarda intraartiküler ozon ve prp uygulamaları
Comparison of the Effects of Intraarticular Ozone and Intraarticular PRP in Patients with Osteoarthritis
Ahmet Ümit Sabancı, Lale Yıldız, Didem Tuba Akçalı, Ahmet Karamercan, Ayşe Karamercan, Demirhan Dıraçoğlu, Saltuk Aytaçoğlu, Coşkun Akay
Sayfalar 31 - 34

7.
Ağız ve diş sağlığı’nda fitoterapinin yeri
Phytotherapy in oral and dental health
Emel Sert, Abdullah Sert, Mehmet Zafer Kalaycı, Ayşegül Arar Sakarya, Şeyma Betül Yüksel
Sayfalar 35 - 40

8.
Mevlana ve Yunus Emre’de insan felsefesi
Human in the philosophy of Mevlana and Yunus Emre
İsmail Yakıt
Sayfalar 41 - 42

9.
Farkındalık temelli stres azaltma teknikleri
Mindfulness-based stress reduction techniques
Ayşe Okanlı
Sayfalar 43 - 44

10.
İntegratif bakımda iyi uygulama örnekleri: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
Examples of good practice for integrative care: Akdeniz University Hospital
Keziban Özcan
Sayfalar 45 - 47

11.
Tıp eğitiminde entegratif yaklaşım nasıl geliştirilebilir?
How to improve integrative approach to medical education.
Salih Mollahaliloğlu
Sayfalar 48 - 49

12.
Hemşirelik eğitiminde integratif anlayış geliştirme
Developmen of integrative understanding in nursing education
Sultan Taşcı
Sayfalar 50 - 54

13.
Klinik psikonöroimmünoloji
Clinical psychoneuroimmunology
Turgay Altınbilek
Sayfa 55

14.
Madde bağımlılığı ve otoimmün hastalıklar
Drug addiction and autoimmune diseases
Kemal Atalay
Sayfalar 56 - 59

15.
Gebelik ve doğum ile ilgili integratif sağlık yaklaşımları: hipnozla doğum, doğum ortamları: iyi klinik uygulama örnekleri
Integrative medical approaches related to pregnancy and childbirth: hypnosis, birth environment: good clinical practices
Filiz Okumuş
Sayfalar 60 - 63

OLGU SUNUMU
16.
Ağrı ile baş etmede alternatif yöntemler: Hasta yakını olarak geçirilen bir gece
Alternative methods of coping with pain: a night spent as relative of a patient
Şadiye Özcan
Sayfalar 64 - 65

DERLEME
17.
Pediatrik onkoloji hastalarında semptomlara yönelik kullanılan tamamlayıcı sağlık yaklaşımları
Complementary health approaches used for the symptoms ın pediatric oncology patients
Duygu Yıldız Kemer, Ayşegül İşler Dalgıç Özcan
Sayfalar 66 - 67

ARAŞTIRMA MAKALESI
18.
Yoğun Bakım Ünitelerinde Ağrı Yaşantısı Olan Hastalara Hemşirelik Yaklaşımlarına İlişkin Retrospektif Bir Gözlemsel Çalışma
A retrospective observational study on nursing care to patients who experience pain in intensive care unit
Nazan Turan, Birgül Özkan
Sayfalar 68 - 69

19.
Doğum tercihlerine Emotional Freedom Techniques -EFT (Duygusal Özgürleşme Teknikleri)'nin etkisi
Effects of Emotional Freedom Techniques (EFT) on birth preferences
Ayşe Duman
Sayfalar 70 - 71

20.
Diz osteoartritli bireylere uygulanan sıcak uygulama ve ev egzersiz programının ağrı ve fonksiyon düzeyine etkisi: Randomize kontrollü çalışma
The effect of heat application and home exercise program on pain and function levels in individuals with knee osteoarthritis: Randomised controlled trial
Songül Göriş, Sultan Taşcı, Nurhan Doğan, Hüseyin Demir, Züleyha Kılıç
Sayfalar 72 - 73

DERLEME
21.
İnfertilite stresiyle baş etmede kullanılan tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar
Supplementary and supportive applications used in coping with infertility
Nurcan Kırca
Sayfalar 74 - 75

22.
Gebelikte düzenli olarak yapılan Pilates egzersizlerinin mucizevi yararları
Miraculous benefits of regularly pilates exercises in pregnancy
Şadiye Özcan
Sayfalar 76 - 77

23.
Kronik hastalıklarda sanatın iyileştirici rolü
Art’s healing role in cases of chronic disease
İlkay Kayacan Keser
Sayfalar 78 - 80

24.
Kişisel sağlık sorumluluğu
Personal health responsibility
Yasemin Demir Avcı
Sayfalar 81 - 82

OLGU SUNUMU
25.
Ruhsal hastalığı olan bireylerin bakım verenlerine integratif bir yaklaşım olarak kişilerarası ilişkiler psikoterapisi (KİPT): Bir olgu sunumu
Interpersonal psychotherapy as an ıntegrative approach for caregivers of ındividuals with mental ıllness: a case report
Ayşe Okanlı, Hatice Durmaz, Meltem Oral
Sayfalar 83 - 85

DERLEME
26.
Gebelikte bulantı ve kusmada akupunktur P6 bölgesinin önemi
The importance of acupuncture p-6 point for nausea and vomiting in pregnancy
Özlem Kaştan, Muzaffer Sindel, Güneş Aytaç
Sayfalar 86 - 87

27.
Kronik ruhsal hastalıklarda yardım arama davranışları
Help-seeking behavior in chronic mental disorders
Kerime Bademli, Neslihan Lök
Sayfalar 88 - 89

28.
Alzheimer hastalarına bakım verenlerde yükü azaltmada bir yöntem: Müzik Terapi
A method for reducing the burden of Alzheimer patients’ caregivers: Music Therapy
Neslihan Lök, Kerime Bademli
Sayfalar 90 - 91

29.
Bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan tamamlayıcı uygulamalar
Complementary therapies used in the treatment of bipolar disorder
Gülşah Acar, Kadriye Buldukoğlu
Sayfalar 92 - 93

ARAŞTIRMA MAKALESI
30.
Disk herni nedeniyle ağrı yaşayan bireylerin tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım durumları
Complementary and alternative medicine use in ındividuals who suffer from pain due to herniated ıntervertebral disc
Gülsüm Nihal Çürük, Yeliz Sürme, Hatice Yüceler Kaçmaz, Ali Kurtsoy
Sayfalar 94 - 95

OLGU SUNUMU
31.
Elma sirkesi ile tedavi edilen vajinal candida enfeksiyonu: olgu sunumu
Vaginal candidiasis infection treated by using apple cider vinegar: case report
Betül Özen, Mürüvvet Başer
Sayfalar 96 - 97

ARAŞTIRMA MAKALESI
32.
Türkiye’de hemodiyaliz tedavisi alan bireylere yönelik tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları konusundaki hemşirelik tezlerinin incelenmesi
A review of nursing dissertations about complementary and alternative medicine (cam) practices given to individuals receiving hemodialysis in Turkiye
Sevil Biçer, Gülsüm Nihal Çürük
Sayfalar 98 - 99

DERLEME
33.
Kanserle ilgili yorgunlukta tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar
Complementary and supporting applications in cancer-related fatigue
Ülkü Özdemir
Sayfalar 100 - 101

34.
Egzersiz
Exercise
Evrim Bayraktar
Sayfalar 102 - 103

35.
Bulantı ve kusmada akupunktur uygulamaları
Acupuncture for nausea and vomiting
Tülay Bülbül
Sayfalar 104 - 105

36.
Aritmide akupunktur uygulamaları
Acupuncture practices in arrhythmia
Özlem Ceyhan
Sayfalar 106 - 107

37.
Kanser hastalarında zihin beden temelli uygulamalar
Mind body based applications in cancer patients
Pınar Tekinsoy Kartın
Sayfalar 108 - 109

ARAŞTIRMA MAKALESI
38.
Hemodiyaliz tedavisi alan bireylerde inhalasyon yoluyla uygulanan aromaterapinin uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyine etkisi
The effect of aromatherapy applied by inhalation on sleep quality and fatigue level in hemodialysis patients
Gamze Muz, Sultan Taşcı
Sayfalar 110 - 111

DERLEME
39.
Yaşlılarda görülen uyku sorunları ve yoga
Sleep problems in the elderly and yoga
Semra Gündoğdu
Sayfalar 112 - 113

OLGU SUNUMU
40.
Ağrı ile baş etmede alternatif yöntemler: Hasta yakını olarak geçirilen bir gece
Alternative methods to deal with pain: The relatives of the patient at one night
Şadiye Özcan
Sayfalar 114 - 115

ARAŞTIRMA MAKALESI
41.
Şizofreni hastalarında gevşeme egzersizi ve müzik terapinin psikolojik belirtiler ve depresyon düzeyine etkisi
Effects of relaxation exercises and music therapy on the level of depression and psychological symptoms in patients with schizophrenia
Funda Kavak, Süheyla Ünal, Emine Yılmaz
Sayfalar 116 - 117

42.
Huzursuz bacak sendromu olan hastalarda titreşim uyarısı ve infrared elektromanyetik ısının birlikte kullanımının etkisi
Effects of vibratory stimulation and infrared electromagnetic heat in patients with restless leg syndrome
Sedat Yıldız, Selçuk Çömlekçi
Sayfalar 118 - 120 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.