Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

IUYD: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Üniversiteler için Web Tabanlı Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönetim Bilgi Sistemi Geliştirilmesi
Developiment of Web-based Scientific Research Projects (SRP) Management Information System for Universities
Abdulkadir YALDIR
doi: 10.5505/iuyd.2016.41736   2016; 7 - 1 | Sayfalar 21 - 30

2.
Çevrimiçi tüketicileri geleneksel tüketicilerden ayırt eden faktörlerin analizi
Analyzing factors distinguishing e-buyers from brick and mortar buyers
Eyyup Yaraş, Muhammed Bilgehan Aytaç
doi: 10.5505/iuyd.2016.37450   2016; 7 - 1 | Sayfalar 5 - 19

3.
Türkiye'de Omurilik Yaralanmalı Hastaların Oluşturduğu Sanal Topluluklar Üzerinde Netnografik Bir Araştırma
A Netnographic Study on Virtual Community of Patients with Spinal Cord Injury (SCI) in Turkey
Mehpare Tokay Argan, Metin Argan, Alper Özer
doi: 10.5505/iuyd.2016.66588   2016; 7 - 1 | Sayfalar 31 - 43

4.
Kullanılmış araba elektronik pazarında fiyatları etkileyen faktörler
Factors Affecting Prices In An Used Car E-Market
Andım Oben Balce
doi: 10.5505/iuyd.2016.30974   2016; 7 - 2 | Sayfalar 5 - 20

5.
İnternet üzerinden satışı yapan kitabevlerinin performansların MACBETH ve PROMETHEE yöntemleriyle analizi
Performance Analysis Of Online Bookstores By Using MACBETH And PROMETHEE Methods
İrfan Ertuğrul, Gülin Zeynep Öztaş
doi: 10.5505/iuyd.2016.83997   2016; 7 - 2 | Sayfalar 21 - 38

6.
Sosyal Medya Akımıyla Gelişen Viral Pazarlama ve IceBucket Challenge Viral Kampanyasına Yönelik Bir Araştırma
Viral marketing developing with social media streams and research about IceBucket Challenge viral campaign
Güliz Samsunlu, Mehmet Baş
doi: 10.5505/iuyd.2016.40427   2016; 7 - 1 | Sayfalar 45 - 55

7.
Turizmde bilgi ve iletişim teknolojileri destekli mesleki liderlik: İnovatif istihdam modeli
Professional Leadership Supported by Information and Communication Technologies in Tourism: Innovative Employment Model
Abdullah Karaman, Abdullah Öztürk, Gürol Zeyrek
doi: 10.5505/iuyd.2016.02886   2016; 7 - 2 | Sayfalar 51 - 58

8.
Mobil webin gücü: Kırklareli Üniversitesi örneği
The power of mobile web: Kırklareli University case
Veli Özcan Budak, Murat Gezer, Çiğdem Selçukcan Erol
doi: 10.5505/iuyd.2016.42104   2016; 7 - 2 | Sayfalar 39 - 50

9.
Online Seyahat Ürünlerinde Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin Analizi
Analysis of The Extended Technology Acceptance Model in Online Travel Products
Nurdan Sevim, Deniz Yüncü, Elif Eroğlu Hall
doi: 10.5505/iuyd.2017.03522   2017; 8 - 2 | Sayfalar 45 - 61

10.
Muhasebe Paket Programlarının Satın-Alma Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Factors Affecting the Purchasing Decisions of Accounting Package Programs
Emin Yürekli, Selçuk Burak Haşıloğlu
doi: 10.5505/iuyd.2017.46330   2017; 8 - 1 | Sayfalar 47 - 64

11.
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Davranışlarına Göre Gruplandırılması
Grouping University Students According to Their Social Media Usage Behaviours
Müge Özlü, Selma Kalyoncuoğlu
doi: 10.5505/iuyd.2017.97269   2017; 8 - 2 | Sayfalar 5 - 29

12.
7(1) Kapak ve İçindekiler
7(1) Cover and Content
[ ]
2016; 7 - 1 | Sayfalar I - IV

13.
Tüketicilerin internet üzerinden satın alma niyetini etkileyen faktörler
Factors affecting consumers' intention to purchase online
Eyyup Yaraş, Meltem Yetkin Özbük, Duygu Aydın Ünal
doi: 10.5505/iuyd.2017.91885   2017; 8 - 2 | Sayfalar 63 - 74

14.
Otel işletmelerinde internet kullanımının önemi; küçük oteller üzerine bir çalışma
The importance of internet use in hotel busıness; a study on small hotels
Abdullah Karaman, Kurşad Sayın
doi: 10.5505/iuyd.2017.03511   2017; 8 - 1 | Sayfalar 65 - 74

15.
KOBİ’lerin bilişim teknolojilerine adaptasyonları üzerine bir çalışma: Denizli örneği
A study on information technology adaptation Of SMEs: The case of Denizli
İrfan Ertuğrul, Hasan Eğe, Tayfun Öztaş
doi: 10.5505/iuyd.2017.96967   2017; 8 - 1 | Sayfalar 5 - 20

16.
Sosyal Medya Üzerinden Ağızdan Ağıza Siyasal Pazarlama İletilerine Yönelik Tüketici Eğilimleri
User Tendencies Towards The Political Word Of Mouth Communications Over The Social Media
Eyup Akın, Belkıs Dilek Özbezek
doi: 10.5505/iuyd.2017.43265   2017; 8 - 1 | Sayfalar 21 - 46

17.
Entropi ölçümü ile İnternet’ten yapılan anketler ve yüz yüze yapılan anketlerin karşılaştırlması
Entropy Measure to Compare the Internet and Face to Face Surveys
Ahmet Bardakcı, Andım Oben Balce, Murat Kantar, Çetin Kalburan, Selçuk Burak Haşıloğlu
doi: 10.5505/iuyd.2017.53825   2017; 8 - 2 | Sayfalar 31 - 44 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.