Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi

Lokal İleri ve/veya Lenf Düğümü Tutulumu Olan Rektum Kanserinde Neoadjuvan Kemoradyoterapiye Yanıt: Pamukkale Üniversitesi Deneyimi [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2012; 22(2): 50-56

Lokal İleri ve/veya Lenf Düğümü Tutulumu Olan Rektum Kanserinde Neoadjuvan Kemoradyoterapiye Yanıt: Pamukkale Üniversitesi Deneyimi

Gülnur Kaynar Ünal1, Arzu Yaren2, Neşe Çallı Demirkan3, Bahar Baltalarlı4, Gamze Gököz Doğu2, Murat Özban1, Onur Birsen1, Halil Erbiş1, Uğur Sungurtekin1
1Pamukkale Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Onkoloji Bilim Dalı, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı, Denizli
4Pamukkale Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Denizli

AMAÇ: Lokal ileri ve/veya lenf düğümü tutulumu olan rektum kanseri nedeniyle uzun dönem neoadjuvan kemoradyoterapi uygulanan hastalarda tümörün T ve N evresinde gerileme ve patolojik tam yanıt oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: PAÜTF Hastanesinde 2007-2010 yıllarında tedavisi yapılmış lokal ileri (T3/T4) ya da lenf düğümü tutulumu olan (evre II-III) 42 rektum kanserli hastanın prospektif olarak toplanmış verileri değerlendirildi. Tüm hastalara eşzamanlı kemoradyoterapi (KRT) uygulandı. Küratif amaçlı cerrahi rezeksiyon KRT bitiminden 6-8 hafta sonra yapıldı. Neoadjuvan KRT'ye yanıtın değerlendirmesi preoperatif evreleme ile patolojik evrenin karşılaştırılması ile yapıldı. Rezeksiyon materyalinde herhangi bir kanser hücresi gözlenmemesi patolojik tam yanıt (pTY) olarak değerlendirildi. Tümörün T ve N evresindeki gerileme kısmi yanıt (KY) olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Tedavi öncesi yapılan radyolojik incelemelerde olguların 18 (%42,9)'inde T3, 22 (%52,4)'sinde T4 tümör saptandı; olguların 14 (%33,3)'ünde lenf düğümü metastazı izlenmezken (cN0), 28 olguda (%66,7) lenf düğümü metastazı saptandı (cN+). Tümörün yerleşim yeri olguların %40,5'inde alt rektum, %40,5'inde orta rektum, %19'unda üst rektum idi. Sfinkter koruyucu cerrahi olguların %69'unda uygulanabildi. Neoadjuvan KRT sonrası patolojik tam Yanıt olguların 6 (%14,3)'sında izlendi. 36 (%85,7) olguda T evresinde gerileme, 17 (%40,5) N evresinde gerileme, 30 (%71,4) olguda kısmi yanıt izlendi.
SONUÇ: Neoadjuvan KRT uygulanan hastaların büyük bir kısmında tümörde boyut ve/veya evre gerilemesi sağlanabilmektedir. Evre gerilemesi, sfinkter koruyucu cerrahi uygulanabilirliğini arttırmamaktadır. Rezeke edilebilir rektum kanserlerinin primer tedavisi cerrahidir.

Anahtar Kelimeler: Lokal ileri rektum kanseri, neoadjuvan kemoradyoterapi, evre gerilemesi


Response to neoadjuvant chemoradiation in locally advanced with lymph node metastasis. rectal cancer: Pamukkale University experience

Gülnur Kaynar Ünal1, Arzu Yaren2, Neşe Çallı Demirkan3, Bahar Baltalarlı4, Gamze Gököz Doğu2, Murat Özban1, Onur Birsen1, Halil Erbiş1, Uğur Sungurtekin1
1Department Of General Surgery, Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Department Of Oncology, Pamukkale University, Denizli, Turkey
3Department Of Pathology, Pamukkale University, Denizli, Turkey
4Department Of Radiation Oncology, Pamukkale University, Denizli, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate the response to neoadjuvant long course CRT for patients with locally advanced rectal cancer with or without lymph node metastasis.
METHODS: Between 2007-2010, 42 patients with locally advanced rectal cancer with or without lymph node involvement were treated at Pamukkale University Medical Faculty Hospital. Pro¬spectively collected data of patients were analyzed. All patients received concurrent CRT. Curative intend surgical resection was performed 6 to 8 weeks after the completion of CRT. Response to neoadjuvant CRT was assessed by comparing the preoperative clinical staging and postoperative pathological evalu¬ation. Histopathological complete response (pCR) was defined as no tumor cells within the specimen. Downstaging of T and/or N stage of the tumor was defined as partial response (PR).
RESULTS: Pr¬eoperative staging revealed T3 tumor in 18 (42,9%) of patients and T4 tumor in 22 (52,4%) of patients. In 14 (33,3%) patients there were no lymph node metastases (cN0) whereas in 28 (66,7%) patients lymph node involvement was detected (cN+). Tumor was located at lower rectum in 40,5% of patients, at mid-rectum in 40,5% of patients, and at upper rectum in 19% of patients. Sphincter saving resection was performed in 69% of patients. Histopathological complete response was observed in 6 (14,3%) patients. T stage downstaging was observed in 36 (%85,7) patients, N stage downstaging was observed in 17 (40,5%) pa¬tients, and PR was observed in 30 (71,4%) patients.
CONCLUSION: Response to neoadjuvant CRT was obtained in majority of the patients. Downstaging was not associated with the rate of sphincter preserving surgery. Surgical resection is still the primary treatment of resectable rectal cancer.

Keywords: Locally advanced rectal cancer, neoadjuvant chemoradiotherapy, downstaging


Gülnur Kaynar Ünal, Arzu Yaren, Neşe Çallı Demirkan, Bahar Baltalarlı, Gamze Gököz Doğu, Murat Özban, Onur Birsen, Halil Erbiş, Uğur Sungurtekin. Response to neoadjuvant chemoradiation in locally advanced with lymph node metastasis. rectal cancer: Pamukkale University experience. Turk J Colorectal Dis . 2012; 22(2): 50-56

Sorumlu Yazar: Murat Özban, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.