Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)

HEAD: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
OLGU SUNUMU
1.
Trombotik Trombositopenik Purpura Ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Thrombotic Thrombocytopenic Purpura and Nursing Care: A Case Study
Canan Yüksel Acar, Hayat Yalın
doi: 10.5222/HEAD.2016.291  KUHEAD 2016; 13 - 1 | Sayfalar 59 - 66 (1626 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Ameliyat Sonrası Dönemde Hastaların Hareket Düzeyleri ve Hareket Düzeyleri ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Mobility Levels of Postoperative Patients and Associated Factors
Sibel Yolcu, Semiha Akın, Zehra Durna
doi: 10.5222/HEAD.2016.129  KUHEAD 2016; 13 - 2 | Sayfalar 129 - 138 (1259 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
Romatoid Artritte Ağrı ve Yorgunluğun Yönetiminde Aromaterapi ve Refleksolojinin Kullanımı
Using Aromatherapy and Reflexology for Pain and Fatigue Management in Rheumatoid Arthritis
Zehra Gök Metin, Leyla Özdemir
doi: 10.5222/HEAD.2016.276  KUHEAD 2016; 13 - 1 | Sayfalar 44 - 49 (1207 kere görüntülendi)

SERBEST KÖŞE
4.
Huzurevinde Yaşayan Yaşlılar İçin Bir Hemşirelik Girişimi: Anımsama Terapisi
A Nursing Intervention for Nursing Home Residents: Reminiscence Therapy
Nilay Ercan Şahin
doi: 10.5222/HEAD.2016.233  KUHEAD 2016; 13 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (1160 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete ve Şiddette Mesleki Role İlişkin Tutumları, Benlik Saygıları ve Etkileyen Faktörler
The Attitudes of Nursing Students Towards Violence Against Women and Occupational Role in Violence, Self-Esteem and Affecting Factors
Selma Sabancıoğulları, Feride Taşkın Yılmaz, Esra Ar, Gülbahar Çakmaktepe
doi: 10.5222/HEAD.2016.267  KUHEAD 2016; 13 - 1 | Sayfalar 35 - 43 (1149 kere görüntülendi)

6.
Masa Başı Çalışanlarda Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Bilgi Düzeyleri ve Davranış Durumları
Determining the Levels of Knowledge About Cardiovascular Risk Factors and Behaviours of Desk-Based Staff
Medine Yılmaz, Münevver Boylu
doi: 10.5222/HEAD.2016.259  KUHEAD 2016; 13 - 1 | Sayfalar 27 - 34 (1033 kere görüntülendi)

SERBEST KÖŞE
7.
Türkiye’de Postpartum Döneme Özgü Ölçeklerin Kullanımı
The Use of Postpartum-Specific Assessment Scales in Turkey
Hediye Bekmezci, Yasemin Hamlacı, Nebahat Özerdoğan
doi: 10.5222/HEAD.2016.122  KUHEAD 2016; 13 - 2 | Sayfalar 122 - 128 (974 kere görüntülendi)

8.
Buz Dağının Görünmeyen Yönü; Ventrogluteal Bölge Ne Kadar Kullanılıyor?
The Invisible Tip of the Iceberg; How Often is the Ventrogluteal Area Used?
Özlem Doğu
doi: 10.5222/HEAD.2016.239  KUHEAD 2016; 13 - 1 | Sayfalar 7 - 10 (969 kere görüntülendi)

DERLEME
9.
Sağlık Çalışanlarının Eğitiminde Sanal Gerçekliğin Kullanımı
Use of Virtual Reality in the Education of Health Workers
Gamze Sarıkoç
doi: 10.5222/HEAD.2016.243  KUHEAD 2016; 13 - 1 | Sayfalar 11 - 15 (955 kere görüntülendi)

SERBEST KÖŞE
10.
Periferik İntravenöz Kateter Komplikasyonlarından İnfiltrasyon ve Hemşirelik Bakımı
Peripheral Intravenous Catheter Infiltration and Nursing Care
Banu Cihan Erdoğan, Yıldız Denat
doi: 10.5222/HEAD.2016.157  KUHEAD 2016; 13 - 2 | Sayfalar 157 - 162 (895 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
11.
Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Cinsel Yaşam ve Benlik Saygısına Etkisi
The Effects That Family Planning Methods Have on Married Women’s Sexual Health and SelfEsteem
Nuray Egelioğlu Cetişli, Ekin Dila Top, Gülden Arkan, Ferda Kaba, Feyza Ertop
doi: 10.5222/HEAD.2016.101  KUHEAD 2016; 13 - 2 | Sayfalar 101 - 106 (889 kere görüntülendi)

12.
Kapak
Cover

KUHEAD 2016; 13 - 1 | Sayfalar I - IV (851 kere görüntülendi)

13.
Hemşirelik İkinci Sınıf Öğrencilerinin Gözüyle Onkoloji Hemşiresi Olmak
Being an Oncology Nurse From the Perspective of Second Year Nursing Students
Elif Sözeri, Neşe Uysal, Sevinç Kutlutürkan
doi: 10.5222/HEAD.2016.248  KUHEAD 2016; 13 - 1 | Sayfalar 16 - 20 (824 kere görüntülendi)

14.
İntravenöz İnfüzyon Tedavisine Bağlı Flebit ve Trombofl ebit Gelişimini Önleme ve Tanılamada Sağlık Çalışanlarının Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Determining of the Knowledge Levels of Healthcare Staff in the Diagnosis and Prevention of Development of Phlebitis and Thrombophlebitis Associated with Intravenous Infusion Therapy
Yadigar Arpa, Ayşe Cengiz
doi: 10.5222/HEAD.2016.253  KUHEAD 2016; 13 - 1 | Sayfalar 21 - 26 (808 kere görüntülendi)

15.
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Beceri Eğitimlerinde Kullanılan Standart Hasta ve Maketlere İlişkin Görüşleri
Nursing Students’ Opinions About the Standardized Patients and Part Task Trainers Used in The Clinical Skills Training
Şenay Sarmasoğlu, Leyla Dinç, Melih Elçin
doi: 10.5222/HEAD.2016.107  KUHEAD 2016; 13 - 2 | Sayfalar 107 - 115 (762 kere görüntülendi)

16.
Hemşirelik ve Mizah: Hemşirelerin Çalışma Alanları Mizah Tarzlarını Etkiler mi?
Nursing and Humor: Do the Departments Where Nurses Work Affect Their Humor Styles?
Gülcan Bagcivan, Merve Ünal, Aylin Akın, Fatma İlknur Çınar, Nurten Özen
doi: 10.5222/HEAD.2016.095  KUHEAD 2016; 13 - 2 | Sayfalar 95 - 100 (740 kere görüntülendi)

17.
Hemşirelik Öğrencilerinin Sanat Özelliklerine Göre İletişim Becerileri ve Sosyal Zekâ Düzeyleri
Communication Skills and Social Intelligence Level of Nursing Students According to Art Characteristics
Nurten Kaya, Nuray Turan, Hatche Alieva Kamberova, Yeşim Cenal, Azize Kahraman, Müge Evren
doi: 10.5222/HEAD.2016.282  KUHEAD 2016; 13 - 1 | Sayfalar 50 - 58 (654 kere görüntülendi)

SERBEST KÖŞE
18.
Bazı Ülkelerin Rehberlerine Göre Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum
Vaginal Birth After Caesarean: Guidelines According to Some Countries
Emre Yanıkkerem, Aslı Karakuş
doi: 10.5222/HEAD.2016.079  KUHEAD 2016; 13 - 2 | Sayfalar 79 - 87 (649 kere görüntülendi)

ETKINLIK / DUYURU
19.
Kütüphane
Library

KUHEAD 2016; 13 - 1 | Sayfa 68 (642 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
20.
Birinci Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Parenteral İlaç Hazırlama Becerilerinin Gelişimi
Development of Parenteral Drug Preparation Skills of First Year Nursing Students
Nuray Şahin Orak, Ayşegül Oksay Şahin, Bilgi Gülseven Karabacak, Derya Emre Yavuz, Gülten Karahan Okuroğlu, Şule Ecevit Alpar
doi: 10.5222/HEAD.2016.139  KUHEAD 2016; 13 - 2 | Sayfalar 139 - 145 (630 kere görüntülendi) 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.