Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)

HEAD: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Yoğun Bakım Ünitesinin Yoğun Bakım Hastası Üzerindeki Etkileri Ve Hemşirelik Bakımı
The Effect of Intensİve Care Unİts on The Crİtİcally ill Patİent and Nursİng Care
Azime Karakoç Kumsar, Feride Taşkın Yılmaz
KUHEAD 2013; 10 - 2 | Sayfalar 56 - 60 (7138 kere görüntülendi)

2.
Kadınlarda Madde Kullanımı ve Hemşirenin Rolü
Substance-Use Disorders in Women and the Nurse’s Role
Yeliz Kaya, Nevin Şahin
KUHEAD 2013; 10 - 1 | Sayfalar 3 - 7 (7045 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Pediatri Hemşirelerinin Yaşam Bulgularına Yönelik Bilgi ve Tutumları
The Knowledge and Attitudes of Pediatric Nurses towards Vital Signs
Hatice Yıldırım Sarı, Sibel Çevik Yöntem, Derya Demir, Nalan Karaoğlan, Sevinç Şengün Başkurt, Saniye Çimen
KUHEAD 2013; 10 - 1 | Sayfalar 38 - 44 (5022 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Tip 1 Diyabet Yönetimi: Bir Hemsirelik Modeli Örnegi
Type 1 Diabetes Management: Example of a Nursing Model
Çağrı Çövener, Ayşe Ferda Ocakçı
KUHEAD 2013; 10 - 1 | Sayfalar 30 - 37 (3289 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Hasta Güvenliğine İlişkin Düzenlenen Hizmet İçi Eğitimin Hemşirelerin Bilgi Düzeyine Etkisi
The Effect of The Arranged Inservice Training Associated with Patient Safety on The Knowledge Levels of Nurses
Emine Kır Biçer, Yasemin Güçlüel, Aysun Neymen, Şenay Yiğit
KUHEAD 2013; 10 - 1 | Sayfalar 14 - 20 (3288 kere görüntülendi)

6.
Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Antenatal Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına ve Emzirme Başarısına Etkisi
Mothers Breastfeeding Self-Ef cacy and Success: Analysis The Effect of Education Based on Improving Breastfeeding Self-Ef cacy
Merlinda Altus Tokat, Hülya Okumuş
KUHEAD 2013; 10 - 1 | Sayfalar 21 - 29 (3204 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Dismenore Yönetiminde Tamamlayıcı Tedaviler
Complementary Therapies for Dysmenorrhea Management
Dilek Coşkuner Potur, Nuran Kömürcü
KUHEAD 2013; 10 - 1 | Sayfalar 8 - 13 (2912 kere görüntülendi)

SERBEST KÖŞE
8.
Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı ve Simülasyon Tipleri
Use of Simulation in Nursing Education and Simulation Types
Aylin Durmaz Edeer, Aklime Dicle
doi: 10.5222/HEAD.2015.121  KUHEAD 2015; 12 - 2 | Sayfalar 121 - 125 (2811 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Türkiye’de Ağrıya Yönelik Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Konusundaki Hemşirelik Tezlerinin İncelenmesi
Theses Examination of Nursing About Complementary and Alternative Medicine Practice for Pain in Turkey
Sevda Korkut Bayındır, Gülsüm Nihal Çürük
doi: 10.5222/HEAD.2015.162  KUHEAD 2015; 12 - 3 | Sayfalar 162 - 169 (2129 kere görüntülendi)

DERLEME
10.
Klinik Uygulamalarda Erkek Hemsire Algısı
The Perception of Male Nurses in Clinical Practice
Derya Çınar, Nermin Olgun
KUHEAD 2013; 10 - 3 | Sayfalar 3 - 6 (2109 kere görüntülendi)

11.
Yoksulluk, Kadın Yoksulluğu ve Hemşirenin Rolü
Poverty, Women'sPovertyandRole of Nurse
Eda Yakıt, Anahit Coşkun
KUHEAD 2013; 10 - 2 | Sayfalar 30 - 37 (2077 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
12.
Annelerin Emzirme Özyeterlilik Algıları İle Emzirme Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The Relation Between Breastfeeding Self-Efficacy and Breastfeeding Successes of Mothers
Kerziban Yenal, Merlinda Aluş Tokat, Yeter Durgun Ozan, Özlem Çeçe, Fatma Bakılan Abalı
KUHEAD 2013; 10 - 2 | Sayfalar 14 - 19 (2028 kere görüntülendi)

DERLEME
13.
Prenatal Anne - Bebek Baglanması
Prenatal Maternal - Fetal Attachment
Sema Dereli Yılmaz
KUHEAD 2013; 10 - 3 | Sayfalar 28 - 33 (2024 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
14.
Bir Kamu Hastanesinde Hemşireler Tarafından Tutulan Yazılı Kayıtlar ve Hemşirelik Hizmetleri ile İlgisi
An Examination of the Written Records Kept by Nurses for Nursing Services in a Government Hospital
Mehtap Omaç Sönmez, Feyza Nazik, Elvan Turkol, Şükran Dağ
KUHEAD 2014; 11 - 1 | Sayfalar 34 - 40 (1960 kere görüntülendi)

15.
Kadin Doğum Kliniklerinde Çalişan Hemşirelerin Yaptiklari İlaç Hatalari Ve Etkileyen Faktörler
The Medication Errors of Nurses Working in Obstetrics and Gynecology Clinics and Reletad Factors
Derya Yüksel Koçak, Şengül Yaman
doi: 10.5222/HEAD.2015.099  KUHEAD 2015; 12 - 2 | Sayfalar 99 - 104 (1948 kere görüntülendi)

16.
Delmarva Vakfı Tarafından Geliştirilen Düşme Riski Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
The Turkish Adaptation of the Fall Risk Assessment Scale Developed by the Delmarva Foundation: A Reliability and Validity Study
Devrim Eren Tekin, Nurdan Kara, Nazife Utlu Tan, Fırat Arkuran
KUHEAD 2013; 10 - 1 | Sayfalar 45 - 50 (1875 kere görüntülendi)

17.
Çocuk Hastalar İçin Düşme Riski Tanılama Ölçeğinin Geliştirilmesi
Development of Diagnostic Falling Risk Scale for Child Patients
Derya Demir, Sibel Çevik Yöntem, Hatice Yıldırım Sarı, Murat Bektaş
KUHEAD 2013; 10 - 3 | Sayfalar 34 - 41 (1674 kere görüntülendi)

18.
Bir Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Servisinde Yatan Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyleri Ve Etkileyen Bazı Faktörler
Nursing Service Satisfaction Level Of Patients At Gynecology And Obstetrics Unit Of A University Hospital And Some Affecting Factors
Nilüfer Tuğut, Zehra Gölbaşı
KUHEAD 2013; 10 - 2 | Sayfalar 38 - 44 (1567 kere görüntülendi)

SERBEST KÖŞE
19.
Yüksek Riskli Gebelerin Yaşadığı Stresörler ve Stresle Baş Etme Yöntemleri
Stress in High-Risk Pregnancies and Coping Methods
Zeynep Ölçer, Ümran Oskay
doi: 10.5222/HEAD.2015.085  KUHEAD 2015; 12 - 2 | Sayfalar 85 - 92 (1553 kere görüntülendi)

DERLEME
20.
Gebe Hemşireler İçin Riskler ve Güvenlik Önlemleri
Risks and Safety Measures for Pregnant Nurses
Kerziban Yenal, Yeter Durgun Ozan
KUHEAD 2013; 10 - 2 | Sayfalar 3 - 7 (1535 kere görüntülendi)



 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.