Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)

HEAD: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Evde Bakım Gerektiren Hastaların Bakım Gereksinimleri ile Bakım Verenlerin Yükünün Değerlendirilmesi
The Needs of Home Care Patients and the Burdens of their Caregivers
Pınar Taşdelen, Metin Ateş
KUHEAD 2012; 9 - 3 | Sayfalar 22 - 29 (9898 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
Yoğun Bakım Ünitesinin Yoğun Bakım Hastası Üzerindeki Etkileri Ve Hemşirelik Bakımı
The Effect of Intensİve Care Unİts on The Crİtİcally ill Patİent and Nursİng Care
Azime Karakoç Kumsar, Feride Taşkın Yılmaz
KUHEAD 2013; 10 - 2 | Sayfalar 56 - 60 (6309 kere görüntülendi)

3.
Kadınlarda Madde Kullanımı ve Hemşirenin Rolü
Substance-Use Disorders in Women and the Nurse’s Role
Yeliz Kaya, Nevin Şahin
KUHEAD 2013; 10 - 1 | Sayfalar 3 - 7 (6019 kere görüntülendi)

4.
Liderlik ve Yönetim: Teori Var Pratik Yok?
Leadership and Management: All Theory No Practice?
Elizabeth Anne Herdman
KUHEAD 2012; 9 - 1 | Sayfalar 3 - 9 (5713 kere görüntülendi)

5.
Adli Hemşireliğin Kapsamı ve Yasal Boyutu
The Scope and Legal Aspects of Forensic Nursing
Dilek Çilingir, Sevilay Hintistan
KUHEAD 2012; 9 - 1 | Sayfalar 10 - 15 (5675 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Kavram Analizi: Eleştirel Düşünme
Concept Analysis: Critical Thinking
Ebru Akgün Çıtak, Gülzade Uysal
KUHEAD 2012; 9 - 3 | Sayfalar 3 - 9 (4884 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Hastanede Yatan Yaşlı Hastalarda İletişim Güçlükleri ve Sağlık Çalışanlarının Yaklaşımı
Health Professionals’ Approach to Communication Difficulties in Elderly Patients
Meftun Akgün
KUHEAD 2012; 9 - 2 | Sayfalar 51 - 56 (4549 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Pediatri Hemşirelerinin Yaşam Bulgularına Yönelik Bilgi ve Tutumları
The Knowledge and Attitudes of Pediatric Nurses towards Vital Signs
Hatice Yıldırım Sarı, Sibel Çevik Yöntem, Derya Demir, Nalan Karaoğlan, Sevinç Şengün Başkurt, Saniye Çimen
KUHEAD 2013; 10 - 1 | Sayfalar 38 - 44 (4408 kere görüntülendi)

DERLEME
9.
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sağlığa Yansıması ve Kadın Sağlığı Hemşiresinin Rolü
Gender Inequality: Reflections on the Nurse’s Role in Women’s Health
Anahit Coşkun, Resmiye Özdilek
KUHEAD 2012; 9 - 3 | Sayfalar 30 - 39 (4171 kere görüntülendi)

10.
Hemşirelikte Klinik Karar Verme, Etkileyen Etmenler Ve Karar Verme Modelleri
Decision Making in Clinical Nursing: Decision-Making Models and Affecting Factors
Gülten Sucu, Aklime Dicle, Osman Saka
KUHEAD 2012; 9 - 1 | Sayfalar 52 - 60 (3967 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
11.
Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Hastanede Çalışan Sağlık Personeli İçin İş Güvenliği Ölçeği
A Study in Scale Development: The Occupational Safety Scale (OSS) for Health Care Personnel Working in Hospital
Havva Öztürk, Elif Babacan
KUHEAD 2012; 9 - 1 | Sayfalar 36 - 42 (3908 kere görüntülendi)

12.
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Öfke ve Yalnızlık Özellikleri
Characteristics of Anger and Loneliness in Nursing and Midwifery Students
Nurten Kaya, Hatice Kaya, Nurdan Yalçın Atar, Nuray Turan, Zehra Eskimez, Aylin Palloş, Aylin Aktaş
KUHEAD 2012; 9 - 2 | Sayfalar 18 - 26 (3875 kere görüntülendi)

13.
Özel Hastanelerde Görevli Hemşirelerin Sessiz Kaldığı Konular ve Sessiz Kalma Nedenleriyle İlişkili Faktörler
The Subjects of and Reasons for Nurses’Remaining Silent in Private Hospitals and Relative Factors
Begüm Yalçın, Ülkü Baykal
KUHEAD 2012; 9 - 2 | Sayfalar 42 - 50 (3379 kere görüntülendi)

14.
Hemşire ve Ebelerin Mesleki Bilinç - Örgütlenmeye Yönelik Görüşlerinin ve İş Doyumlarının Belirlenmesi
Job Satisfaction Levels of Nurses and Midwives and Their Ideas About Professional Awareness and Professional Organizations
Yeliz Doğan Merih, Hediye Arslan
KUHEAD 2012; 9 - 3 | Sayfalar 40 - 46 (3341 kere görüntülendi)

DERLEME
15.
Hemşirelik Uygulamalarında Güncel Bir Yaklaşım: Telefon Kullanımı
A Current Approach in Nursing Practice: Telephone Usage
Sevilay Hintistan, Dilek Çilingir
KUHEAD 2012; 9 - 1 | Sayfalar 30 - 35 (3207 kere görüntülendi)

16.
İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Uyumlarını Kolaylaştırmak İçin Hazırlanan Bir Rehber Hemşire Eğitim Programı Örneği
An Example of a Preceptor Nursing Education Program for Novice Nurses
Gülseren Kocaman, Şeyda Seren İntepeler, Hatice Şen, Havva Arslan Yürümezoğlu, Şeyda Özbıçakçı
KUHEAD 2012; 9 - 2 | Sayfalar 28 - 34 (3123 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
17.
Hasta Güvenliğine İlişkin Düzenlenen Hizmet İçi Eğitimin Hemşirelerin Bilgi Düzeyine Etkisi
The Effect of The Arranged Inservice Training Associated with Patient Safety on The Knowledge Levels of Nurses
Emine Kır Biçer, Yasemin Güçlüel, Aysun Neymen, Şenay Yiğit
KUHEAD 2013; 10 - 1 | Sayfalar 14 - 20 (2985 kere görüntülendi)

DERLEME
18.
Tip 1 Diyabet Yönetimi: Bir Hemsirelik Modeli Örnegi
Type 1 Diabetes Management: Example of a Nursing Model
Çağrı Çövener, Ayşe Ferda Ocakçı
KUHEAD 2013; 10 - 1 | Sayfalar 30 - 37 (2946 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
19.
Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Antenatal Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına ve Emzirme Başarısına Etkisi
Mothers Breastfeeding Self-Ef cacy and Success: Analysis The Effect of Education Based on Improving Breastfeeding Self-Ef cacy
Merlinda Altus Tokat, Hülya Okumuş
KUHEAD 2013; 10 - 1 | Sayfalar 21 - 29 (2932 kere görüntülendi)

DERLEME
20.
Dismenore Yönetiminde Tamamlayıcı Tedaviler
Complementary Therapies for Dysmenorrhea Management
Dilek Coşkuner Potur, Nuran Kömürcü
KUHEAD 2013; 10 - 1 | Sayfalar 8 - 13 (2748 kere görüntülendi) 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.