Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)

Hemsirelik Ögrencilerinin Hasta Yakınları ve Ebeveynlerin Agrılı Islemler ve Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sırasında Hastanın Yanında Bulunmalarına Iliskin Görüslerinin Incelenmesi [HEAD]
HEAD. 2016; 13(3): 264-271 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.264  

Hemsirelik Ögrencilerinin Hasta Yakınları ve Ebeveynlerin Agrılı Islemler ve Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sırasında Hastanın Yanında Bulunmalarına Iliskin Görüslerinin Incelenmesi

Handan Boztepe1, Sevil Çınar1, Nurcan Ertuğ2
1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ankara
2Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin ağrılı işlemler ve kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) sırasında hasta yakınlarının hastaların yanında olması ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu tanımlayıcı araştırma 2014-2015 akademik yılında Ankara’da 2 üniversiteden toplam 337 hemşirelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Veriler, kişisel bilgi formu ile açık ve kapalı uçlu soruları içeren ve literatüre dayalı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan veri toplama formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ki-kare testi, sayı ve yüzdelikler kullanılmıştır.
BULGULAR: Öğrencilerin %70.3’ü hasta yakınlarının, %87.8’i ise ebeveynlerin ağrılı işlemler sırasında hastaların yanlarında olması gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda öğrencilerin %40.1’i KPR sırasında hasta yakınlarının/ebeveynlerin hastaların/çocukların yanında bulunması gerektiğini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin akademik yılı arttıkça hasta yakınlarının işleme katılmasını destekledikleri görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmaya katılan öğrencilerin ağrılı işlemler ve KPR sırasında hasta yakınlarının/ebeveynlerin bulunmasını olumlu karşıladıkları belirlenmiştir. Araştırmamızda öğrencilerin işlemin karmaşıklığı arttıkça hasta yakınlarının/ebeveynlerin yanında olmasını tercih etmedikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ağrılı işlemler, aile merkezli bakım, KPR


An Investigation of Nursing Students’ Views about the Presence of Family Members and Parents During Painful Procedures and Cardiopulmonary Resuscitation

Handan Boztepe1, Sevil Çınar1, Nurcan Ertuğ2
1Department of Child Health And Sickness Nursing, Hacettepe University, Ankara
2Department of Surgical Nursing, Ufuk University, Ankara

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the views of nursing students about family/parent presence during painful procedures and cardiopulmonary resuscitation (CPR) in adult/child patients.
METHODS: This descriptive study consisted of 337 nursing students in two universities in Ankara during 2014-2015 academic year. The data were collected by a questionnaire which developed by authors. The questionnaire included demographic characteristics of participants and open and closed-ended questions about family/parent presence during painful procedures and CPR. The data were evaluated by frequencies, percentages and chi-square test.
RESULTS: Most of the participants had positive statements about family presence (70.3%) and parent presence (87.8%) during painful procedures. Moreover, two-fifth of participants stated that family/parent should accompany with their adult/child patients during CPR. It was determined that students who have higher academic year supported family/parent presence during painful procedures and CPR.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that students who participated in the study were satisfied with the presence of patient relatives/parents during painful procedures and CPR.
In our study, it was found that students did not prefer to have their patients and family members as near when the complexity of the procedure increased.

Keywords: Painful procedures, family centered care, CPR


Handan Boztepe, Sevil Çınar, Nurcan Ertuğ. An Investigation of Nursing Students’ Views about the Presence of Family Members and Parents During Painful Procedures and Cardiopulmonary Resuscitation. HEAD. 2016; 13(3): 264-271

Sorumlu Yazar: Handan Boztepe, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.