Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)

HEAD: 13 (2)
Cilt: 13  Sayı: 2 - 2016
�zetleri G�ster | << Geri
1.
Editör'ün kaleminden
Editorial

Sayfa I

2.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IV

SERBEST KÖŞE
3.
Yaşlandım, Ağrım Var!
I’m Older, I Have Pain !
Burcu Babadağ, Güler Balcı Alparslan
doi: 10.5222/HEAD.2016.067  Sayfalar 67 - 71

4.
Pediatrik Kalp Cerrahisinde Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu Uygulanan Hastaların Hemşirelik Bakımı
Nursing Care of Pediatric Cardiac Surgery Patients on Extracorporeal Membrane Oxygenation Support
Filiz Gündüz, Yadigar Arpa, Kutsal Körkuş, Etkin Keskin, Yusuf Kenan Yalçınbaş
doi: 10.5222/HEAD.2016.072  Sayfalar 72 - 78

5.
Bazı Ülkelerin Rehberlerine Göre Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum
Vaginal Birth After Caesarean: Guidelines According to Some Countries
Emre Yanıkkerem, Aslı Karakuş
doi: 10.5222/HEAD.2016.079  Sayfalar 79 - 87

6.
Meme ve Over Kanseri Riskinin Azaltılmasında Proflaktik Ooferektomi Gerekli mi?
Is Prophylactic Oophorectomy Necessary to Reduce the Risk of Breast and Ovarian Cancer?
Ruşen Öztürk, Özlem Güner, Ümran Sevil
doi: 10.5222/HEAD.2016.088  Sayfalar 88 - 94

ARAŞTıRMA MAKALESI
7.
Hemşirelik ve Mizah: Hemşirelerin Çalışma Alanları Mizah Tarzlarını Etkiler mi?
Nursing and Humor: Do the Departments Where Nurses Work Affect Their Humor Styles?
Gülcan Bagcivan, Merve Ünal, Aylin Akın, Fatma İlknur Çınar, Nurten Özen
doi: 10.5222/HEAD.2016.095  Sayfalar 95 - 100

8.
Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Cinsel Yaşam ve Benlik Saygısına Etkisi
The Effects That Family Planning Methods Have on Married Women’s Sexual Health and SelfEsteem
Nuray Egelioğlu Cetişli, Ekin Dila Top, Gülden Arkan, Ferda Kaba, Feyza Ertop
doi: 10.5222/HEAD.2016.101  Sayfalar 101 - 106

9.
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Beceri Eğitimlerinde Kullanılan Standart Hasta ve Maketlere İlişkin Görüşleri
Nursing Students’ Opinions About the Standardized Patients and Part Task Trainers Used in The Clinical Skills Training
Şenay Sarmasoğlu, Leyla Dinç, Melih Elçin
doi: 10.5222/HEAD.2016.107  Sayfalar 107 - 115

10.
Hemşirelerin Human Papilloma Virüs (HPV) Enfeksiyonu ve HPV Aşısı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri: Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği
Information Levels of Nurses Regarding Human Papilloma Virus (HPV) Infection and HPV Vaccines: An Education and Research Hospital Sample
Selen Özakar Akça, Filiz Selen, Lale Büyükgönenç
doi: 10.5222/HEAD.2016.116  Sayfalar 116 - 121

SERBEST KÖŞE
11.
Türkiye’de Postpartum Döneme Özgü Ölçeklerin Kullanımı
The Use of Postpartum-Specific Assessment Scales in Turkey
Hediye Bekmezci, Yasemin Hamlacı, Nebahat Özerdoğan
doi: 10.5222/HEAD.2016.122  Sayfalar 122 - 128

ARAŞTıRMA MAKALESI
12.
Ameliyat Sonrası Dönemde Hastaların Hareket Düzeyleri ve Hareket Düzeyleri ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Mobility Levels of Postoperative Patients and Associated Factors
Sibel Yolcu, Semiha Akın, Zehra Durna
doi: 10.5222/HEAD.2016.129  Sayfalar 129 - 138

13.
Birinci Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Parenteral İlaç Hazırlama Becerilerinin Gelişimi
Development of Parenteral Drug Preparation Skills of First Year Nursing Students
Nuray Şahin Orak, Ayşegül Oksay Şahin, Bilgi Gülseven Karabacak, Derya Emre Yavuz, Gülten Karahan Okuroğlu, Şule Ecevit Alpar
doi: 10.5222/HEAD.2016.139  Sayfalar 139 - 145

14.
Hemşirelik Öğrencilerinin Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetimine İlişkin Girişimlerinin Değerlendirilmesi
Determining the Postoperative Pain Management Interventions of Nursing Students
Seher Ünver, Zeynep Kızılcık Özkan, İlker Murat Avcıbaşı, Figen Babacan Dığın
doi: 10.5222/HEAD.2016.146  Sayfalar 146 - 150

15.
Cinsiyetin Hemşirelerin İş Doyumları üzerine Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması
The Effect of Gender on Job Satisfaction of Nurses: A Meta-analysis Study
Filiz Kantek, Handan Kartal
doi: 10.5222/HEAD.2016.151  Sayfalar 151 - 156

SERBEST KÖŞE
16.
Periferik İntravenöz Kateter Komplikasyonlarından İnfiltrasyon ve Hemşirelik Bakımı
Peripheral Intravenous Catheter Infiltration and Nursing Care
Banu Cihan Erdoğan, Yıldız Denat
doi: 10.5222/HEAD.2016.157  Sayfalar 157 - 162