Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)

HEAD: 13 (3)
Cilt: 13  Sayı: 3 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
1.
Editör'ün kaleminden
Editorial

Sayfa I (46 kere görüntülendi)

2.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IV (72 kere görüntülendi)

SERBEST KÖŞE
3.
Hastanelerde Personel Giyimi, Kişisel Görünüm Politikaları ve Hasta Bakımına Etkisi
Staff Clothing, Personal Appearance Policy and the Effect of Patient Care in Hospitals
Neslihan Şebnem Çakın, Saliha Koç
doi: 10.5222/HEAD.2016.163  Sayfalar 163 - 169 (158 kere görüntülendi)

4.
Yenidoğan Hemşireliğinde Etik
Ethics in Newborn Nursing
Öznur Tosun, Türkan Kadiroğlu
doi: 10.5222/HEAD.2016.170  Sayfalar 170 - 173 (134 kere görüntülendi)

5.
Guillain Barre Sendromlu hastanın yönetiminde hemşirenin rolü: Olgu sunumu
Nurse’s Role in The Disease Management of Patient with a Diagnosis Guillain Barre Syndrome: Case Study
Cansu Polat, İlknur Özkan, Serkan Demir
doi: 10.5222/HEAD.2016.174  Sayfalar 174 - 178 (109 kere görüntülendi)

6.
“Teori Temelli Osteoporozu Önleme Eğitim Programı” Uygulanan Araştırmalar; Teori, Eğitim, Değişim
Researches on a “Theory-Based Education Program for the Prevention of Osteoporosis”: Theory, Education, Change
Aslı Kalkım, Şafak Dağhan
doi: 10.5222/HEAD.2016.179  Sayfalar 179 - 186 (92 kere görüntülendi)

7.
Olgu Sunumu: Niemann Pick Tip C Hastalığı Olan Bir Çocuğun Hemşirelik Bakımı
Case Report: Nursing Care for a Child with Niemann Pick Tip C Disease
Dilek Konuk Şener, Sevda Özdinçer Arslan, Reyhan Efe
doi: 10.5222/HEAD.2016.187  Sayfalar 187 - 195 (81 kere görüntülendi)

8.
Metabolik sendrom yönetiminde hemşirenin sorumlulukları
Responsıbılıtıes of nursıng ın metabolıc syndrome management
Ayla Demirtaş, Nalan Akbayrak
doi: 10.5222/HEAD.2016.196  Sayfalar 196 - 201 (105 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Öğrenci Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Algıları
Perceptions About Spirituality And Spiritual Care Of Nursing Students
Sevecen Çelik İnce, Latife Utaş Akhan
doi: 10.5222/HEAD.2016.202  Sayfalar 202 - 208 (133 kere görüntülendi)

10.
Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeğinin (Iowa) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
Translation And Validation Of The Iowa Infant Feeding Attitude Scale Into Turkish
Aysun Eksioğlu, Yeşim Yeşil, Esin Çeber Turfan
doi: 10.5222/HEAD.2016.209  Sayfalar 209 - 215 (125 kere görüntülendi)

11.
Kanser hastalarına bakım veren aile üyelerinin bakım yükü ve yaşam kalitesinin incelenmesi
Evaluation of care burden and quality of life among family caregivers of patients with cancer
Emel Yıldız, Özden Dedeli, Sezgi Çınar Pakyüz
doi: 10.5222/HEAD.2016.216  Sayfalar 216 - 225 (180 kere görüntülendi)

12.
Elli Yaş ve Üzerindeki Bireylerin Bazı Özellikleri, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Sağlık İnançlarının Kolon Kanserine İlişkin Tarama Davranışlarına Etkisi
Some Characteristics, Healthy Lifestyle Behaviors and Health Beliefs of Individuals Aged 50 and over Effect on Screening Behaviors of Colon Cancer
Medine Yılmaz, Feyza Dereli, Gülçin Yelten
doi: 10.5222/HEAD.2016.226  Sayfalar 226 - 234 (120 kere görüntülendi)

13.
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hemşirelikte Uzaktan Eğitimin Avantaj ve Dezavantajlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Investigation of Views of Nursing Students About Advantages and Disadvantages of Distance Education in Nursing
Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya
doi: 10.5222/HEAD.2016.235  Sayfalar 235 - 243 (92 kere görüntülendi)

SERBEST KÖŞE
14.
Aile sağlığı merkezinde eleman değil hemşire olmak
Being a nurse instead of personnel in a family health center
Ayşe Sezer Balcı, Saime Erol
doi: 10.5222/HEAD.2016.244  Sayfalar 244 - 249 (107 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
15.
Hemşirelik Öğrencilerinin Yeme Tutumunun Belirlenmesi
Determination of Nursing Students’ Eating Attitude
Seval Ağaçdiken Alkan, Afitap Özdelikara, Nuran Mumcu Boğa
doi: 10.5222/HEAD.2016.250  Sayfalar 250 - 257 (107 kere görüntülendi)

16.
5 Yaş Altı Çocuğa Sahip Annelerin Ateş Yönetimine İlişkin Bilgi ve Uygulamaları
Knowledge and Practice of Mothers with Childeren under 5 Age at Fever Management
Nazan Gürarslan Baş, Gülnaz Karatay, Mahmut Karatay
doi: 10.5222/HEAD.2016.258  Sayfalar 258 - 263 (62 kere görüntülendi)

17.
Hemsirelik Ögrencilerinin Hasta Yakınları ve Ebeveynlerin Agrılı Islemler ve Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sırasında Hastanın Yanında Bulunmalarına Iliskin Görüslerinin Incelenmesi
Investigation of the Views of Nursing Students About Family Members Presence During Painful Procedures and Cardiopulmonary Resuscitation
Handan Boztepe, Sevil Çınar, Nurcan Ertuğ
doi: 10.5222/HEAD.2016.264  Sayfalar 264 - 271 (71 kere görüntülendi)

SERBEST KÖŞE
18.
Postpartum Perineal Travmanın Önlenmesi Ve Yönetimine İlişkin Güncel Yaklaşımlar
Current Approaches Related Preventıon And Management Postpartum Perineal Trauma
Hülya Erbaba, Gül Pınar
doi: 10.5222/HEAD.2016.272  Sayfalar 272 - 281 (79 kere görüntülendi) 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.