Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)

HEAD: 14 (1)
Cilt: 14  Sayı: 1 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (303 kere görüntülendi)

2.
Editör'ün kaleminden
Editorial

Sayfa II (179 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Sağlık Yüksekokulunda Okuyan 4. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Örgütlenmeye İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
The Knowledge Levels of Fourth-Year Health Science Students on Occupational Organization
Yeliz Ciğerci, Merve Akpınar, Esra Dayangan, Ceylan Kesgin, Ayşe Serin, Semra Atasayar
doi: 10.5222/HEAD.2017.001  Sayfalar 1 - 5 (613 kere görüntülendi)

4.
Hemşirelik Öğrencilerinin İlaç Uygulamalarına İlişkin Bilgilerini Yeterli Bulma Durumları
The Opinions of Nursing Students Regarding Sufficiency of Their Drug Administration Knowledge
Ayten Zaybak, Nihal Taşkıran, Sevil Telli, Eda Ergin, Melek Şahin
doi: 10.5222/HEAD.2017.006  Sayfalar 6 - 13 (753 kere görüntülendi)

5.
Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin İlaç Hatası Bilgi Düzeyi ve İlaç Hatalarının Raporlanması ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Evaluating the Knowledge Levels of Nurses Regarding Medication Errors and the Views of Nurses on Reporting Medication Errors
Seçil Semiz Aydın, Semiha Akın, Özlem Işıl
doi: 10.5222/HEAD.2017.014  Sayfalar 14 - 24 (1162 kere görüntülendi)

6.
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde İşe Yabancılaşmayı Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi
Identification of the Variables Which Predict Alienation from Work in Nurses Who Are Studying at a University Hospital
Pınar Ertekin, Dilek Özmen
doi: 10.5222/HEAD.2017.025  Sayfalar 25 - 30 (560 kere görüntülendi)

7.
Diyabetli Bireyler ve Onlara Bakım Veren Hemşirelerin Hastalık Özyönetim Stratejilerine Bakışı: Kalitatif Bir Çalışma
Review of Disease Self-Management Strategies among Diabetic Individuals and their Caretaker Nurses: A Qualitative Study
Bahar Vardar İnkaya, Ezgi Karadağ
doi: 10.5222/HEAD.2017.031  Sayfalar 31 - 37 (732 kere görüntülendi)

8.
Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarını Etkileyen Faktörler
Factors Affecting the Healthy Lifestyle Behaviors of Nurses
Nalan Bostan, Ayşe Beşer
doi: 10.5222/HEAD.2017.038  Sayfalar 38 - 44 (737 kere görüntülendi)

9.
Hemşirelik Öğrencilerinin Aleksitimi Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Examination of Alexithymia Levels of Nursing Students in Point of Some Variables
Meryeme Aksoy, Gülay Ipek Çoban
doi: 10.5222/HEAD.2017.045  Sayfalar 45 - 51 (475 kere görüntülendi)

10.
Bireysel Yenilikçilik Ölçeği’nin Hemşireliğe Uyarlanması: Türkçe Geçerlik - Güvenirlik Çalışması
Adaptation of The Individual Innovativeness Scale in Nursing Profesion: Turkish Validity - Reliability Study
Ayşegül Sarıoğlu Kemer, Serap Altuntaş
doi: 10.5222/HEAD.2017.052  Sayfalar 52 - 61 (883 kere görüntülendi)

DERLEME
11.
Hemşirelik Uygulamalarında, Araştırmalarında, Yönetiminde ve Eğitiminde Kuramların Kullanımı
The Use of Theory in Nursing Practice, Research, Management and Education
Zeliha Koç, Selin Keskin Kızıltepe, Tuğba Çınarlı, Asuman Şener
doi: 10.5222/HEAD.2017.062  Sayfalar 62 - 72 (1724 kere görüntülendi)

12.
Nöroşirürji Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Konstipasyon ve Hemşirelik Bakımı
Nursing Care on Patients with Constipation in the Neurosurgery Intensive Care Unit
Nuray Turan, Türkinaz Atabek Aştı, Nurten Kaya
doi: 10.5222/HEAD.2017.073  Sayfalar 73 - 78 (756 kere görüntülendi)

13.
Küreselleşmenin Yarattığı Yoksulluk: Çocuk Yoksulluğu
The Poverty Created By Globalizatıon: Child Poverty
İsmet Emir Kudubeş, Aslı Akdeniz Kudubeş, Murat Bektaş
doi: 10.5222/HEAD.2017.079  Sayfalar 79 - 85 (548 kere görüntülendi)

14.
Kanserden Sağ kalan Çocuklarda Yaşam Kalitesi: Literatür Taraması
Quality of Life in Survivors of Childhood Cancer: Literature Review
Tuba Arpaci, Ebru Kılıçarslan Törüner
doi: 10.5222/HEAD.2017.086  Sayfalar 86 - 92 (357 kere görüntülendi)

15.
Hasta Güvenliği Açısından Önemli Bir Sorun: Hasta Teslimi
An Important Problem for Patient Safety: Nursing Handover
Nihal Taşkıran, Dilek Sarı
doi: 10.5222/HEAD.2017.093  Sayfalar 93 - 97 (581 kere görüntülendi)

16.
Emzirmenin Desteklenmesinde Bir Model: Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeline Dayalı Motivasyonel Görüşmeler
A Model of Breastfeeding Support: Motivational Interviews Based On Pender’s Health Promotion Model
Eda Cangöl, Nevin Hotun Şahin
doi: 10.5222/HEAD.2017.098  Sayfalar 98 - 103 (776 kere görüntülendi) 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.