Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)

HEAD: 15 (4)
Cilt: 15  Sayı: 4 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

3.
Editörün kaleminden
Editorial

Sayfa III

4.
VKV
VKV

Sayfa IV

5.
Arka kapak
Back cover

Sayfa V

ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Hemşirelik öğrencilerinin eğitim stresini etkileyen faktörlerin belirlenmesi
Determining the factors affecting the education stress of nursing students
Gülnur Akkaya, Aysun Babacan Gümüş, Yeliz Akkuş
doi: 10.5222/HEAD.2018.202  Sayfalar 202 - 208

7.
Gebelik döneminde kadınların beden algısı farklılık gösterir mi?
Does body perception of women differ in the period of pregnancy?
Gülşah Kök, Gülten Güvenç, Hatice Bilsel, Aysun Güvener
doi: 10.5222/HEAD.2018.209  Sayfalar 209 - 214

8.
İnovatif Bir Hemşirelik Buluşunun Hayata Geçirilmesi; Giyilebilir Askı Sistemleri
The Realization Of An Innovative Nursing Invention: Wearable Sling Systems
Yeliz Doğan Merih
doi: 10.5222/HEAD.2018.215  Sayfalar 215 - 221

9.
Kadın doğum kliniklerinde çalışan hemşire ve ebelerin doğal doğum ve doğumda uygulanan müdahalelere ilişkin bilgi ve görüşlerinin belirlenmesi
Determining the knowledge and opinions of nurses and midwives working in gynecology clinics about natural birth and interventions during birth
Duygu Güleç Şatır, Şenay Ünsal Atan, Aylin Taner, Semra Gün
doi: 10.5222/HEAD.2018.222  Sayfalar 222 - 227

10.
Hemodiyaliz Tedavisi Alan Bireylerde Beden İmgesinin Yaşam Niteliğine Etkisi
Body Image Quality Of Life Effect Of Individuals Taking Hemodialysis Treatment
Gamze Muz, Gülhan Küçük Öztürk, Merve Dağdelen, Nilay Turaç
doi: 10.5222/HEAD.2018.228  Sayfalar 228 - 234

11.
Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumları ve Araştırma Kullanımında Algıladıkları Engeller
Attitude towards Evidence Based Nursing of Nurses Working in Surgical Clinics and Perceptions of Barriers to Using Research
Emel Yılmaz, Dilek Çeçen, Arzu Aslan, Havva Kara, Hülya Kızıl Togaç, Senan Mutlu
doi: 10.5222/HEAD.2018.235  Sayfalar 235 - 241

DERLEME
12.
Antenatal Perineal Masaj Perineal Travmaları Azaltır mı? Sistematik Derleme
Does Antenatal Perineal Massage Decrease Perineal Traumas? A Systematic Review
Hanife Nurseven Şimşek, Nursen Bolsoy, Nurcan Çelik
doi: 10.5222/HEAD.2018.242  Sayfalar 242 - 247

13.
Türkiye’de Yapılan Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Tezlerinin İncelenmesi (1991-2015)
Surgical Nursing Doctorate Thesis in Turkey (1991-2015)
Yelda Candan Dönmez, Özlem Soyer Geçkil, Meryem Yavuz Van Giersbergen
doi: 10.5222/HEAD.2018.248  Sayfalar 248 - 255

14.
Yükseköğretimde Mentorluk Yetkinliği ve Faydaları
Mentoring Competency and Benefits in Higher Education
Hatice Çamveren, Fahriye Vatan
doi: 10.5222/HEAD.2018.256  Sayfalar 256 - 261

15.
Laktasyon sürecini desteklemede tamamlayıcı tıp uygulamaları ve hemşirenin rolü
Complementary medicine in supporting the lactation process and the role of the nurse.
Zehra Kaya, Burcu Dişli, Gülay Rathfisch
doi: 10.5222/HEAD.2018.262  Sayfalar 262 - 268

16.
Postpartum dönemde yaşanan cinsel sağlık sorunları, ebe ve hemşirenin rolü
Sexual health problems of women in the postpartum period, role of midwife and nurse
Yasemin Başkaya, Hediye Karakoç, Nebahat Özerdoğan
doi: 10.5222/HEAD.2018.269  Sayfalar 269 - 274 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.