Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi

North Clin Istanb: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
A Practical Marker to Determining Acute Severe Ulcerative Colitis: CRP / Albumin Ratio
Suleyman Sayar, Kemal Kurbuz, Resul Kahraman, Roni Atalay, Oguzhan Ozturk, Zuhal Caliskan, Levent Doganay, Kamil Ozdil
doi: 10.14744/nci.2018.78800  Sayfa 

2.
Laparoskopik total ekstraperitoneal (TEP) inguinal herni onarımında polipropilen mesh ve% 75 resorbe edilebilir mesh (monofilaman polipropilen ve poli-L-laktik Asit (PLLA) örgü) karşılaştırılmasının erken sonuçları
Early results of comparison of polypropylene mesh and 75% resorbable mesh (monofilament polypropylene and poly-L-lactic acid (PLLA) mesh) for laparoscopic total extraperitoneal (TEP) inguinal hernia repair.
Birol Agca, Yalin Iscan, Kemal Memişoğlu
doi: 10.14744/nci.2018.91129  Sayfa 

3.
Primer Perkütan Girişim ile Tedavi Edilen STEMI Hastalarında Stent Restenozu ile Monosit /Yüksek Dansiteli Llipoprotein Oranı Arasındaki İlişki
Association of Monocyte to High Density Lipoprotein Ratio with Bare Metal Stent Restenosis in STEMI Patients Treated with Primary PCI
İlhan İlker Avcı, Irfan Şahin, Barış Güngör, Mehmet Baran Karataş, Kazım Serhan Özcan, Yigit Canga, Muhammet Keskin, Mert İlker Hayıroglu, Fatma Ozpamuk Karadeniz, Aylin Sungur
doi: 10.14744/nci.2018.93653  Sayfa 0

4.
Ankilozan Spondilitli Hastalarda Yeni bir Metotla Serum Tiyol/Disülfit Dengesinin Değerlendirilmesi.
Evaluation of Serum Thiol/disulfide Homeostasis in Patients with Ankylosing Spondylitis by a Novel Method
Rabia Aydoğan Baykara, Ayça Tuzcu, Ahmet Omma, Günseli Karaca Acet, Erdal Doğan, Almila Aydın, Medine Cumhur Cüre, Erkan Cüre, Adem Küçük, Özcan Erel
doi: 10.14744/nci.2018.37123  Sayfa 0

5.
İstanbul’da bir birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran evli erkeklerin rahim içi araç konusunda bilgi ve yaklaşımları: bir niteliksel çalışma
Knowledge and approaches of married men applying to a primary healthcare center in Istanbul about intrauterin device: a qualitative study
Muhammed Fatih Önsüz, Seyhan Hıdıroğlu, Melda Karavuş
doi: 10.14744/nci.2018.76093  Sayfa 0

6.
Hasta ayağa kaldırma sistemlerinin mobilizasyonda etkinliği
The efficacy of the electric patient hoist systems in mobilization
Tomris Duymaz, Levent Özgönenel, Zeynep Erdoğan İyigün
doi: 10.14744/nci.2018.25986  Sayfa 0

7.
Sağlık Çalışanlarının Çocukluk Çağı Otizmi Hakkında Bilgi Seviyesi Anketinin Türkiye’de Kullanım İçin Uyarlanması
Adaptation of the Knowledge about Childhood Autism among Health Workers (KCAHW) Questionnaire aimed for usage in Turkey
Mikail Ozdemir, Can Ilgın, Melda Karavuş, Seyhan Hıdıroglu, Nimet Emel Lüleci, Nadıye Pınar Ay, Abdullah Sarıöz, Dilşad Save
doi: 10.14744/nci.2019.76301  Sayfa 

8.
Fraksiyonel Akım Yedeği ile Ölçülen Ciddi Koroner Arter Darlığının Araştırılması: Eğilim Skoru Eşleştirme Analizi
An Investigation of Hemodynamically Significant Coronary Artery Lesions Predictors Assessed by Fractional Flow Reserve: A Propensity Score Matching Analysis
Uğur Aksu, Kamuran Kalkan, Emrah Aksakal, Oktay Gülcü, Selami Demirelli, Selim Topcu
doi: 10.14744/nci.2019.79058  Sayfa 

9.
Sol ventrikül hipertrofisi tanısında yeni bir elektrokardiyografi kriterinin değerlendirilmesi: Prospektif validasyon çalışması
Assessment of a new electrocardiographic criterion for the diagnosis of left ventricle hypertrophy: A prospective validation study
Kudret Keskin, Özgür Selim Ser, Güneş Melike Doğan, Gokhan Cetinkal, Suleyman Sezai Yildiz, Serhat Siğirci, Kadriye Kilickesmez
doi: 10.14744/nci.2019.00907  Sayfa 

10.
Düşük ejeksiyon fraksiyonlu iskemik kalp yetmezliği olan hastalarda atriyal fibrilasyon gelişimi öngörülebilir mi?
Can development of atrial fibrillation in patients with ischemic heart failure with low ejection fraction be predicted?
Seref Alpsoy, Kubilay Erselcan, Aydın Akyüz, Demet Özkaramanlı Gür, Şahin Topuz, Birol Topçu, Niyazi Güler
doi: 10.14744/nci.2019.07078  Sayfa 

11.
Human immunodeficiency virus (HIV) hastalarinin terinde HIV RNA saptanmasi
Detection of human immunodeficiency virus (HIV) RNA in sweat of HIV-infected patients
Fatih Mehmet Hanege, Fatma Sargin, Servet Karaca, Oguz K. Egilmez, Haluk Vahaboglu, M. Tayyar Kalcioglu
doi: 10.14744/nci.2019.56255  Sayfa 

12.
Gastrointestinal Stromal Tümörlerin Klinik Özellikler, Histopatolojik Bulgular ve Prognostik Kriterler Açısından Değerlendirilmesi: Vaka- Kontrol Çalışma
Evaluation of Gastrointestinal Stromal Tumors for Clinical Features, Histopathological Findings, and Prognostic Criteria: Case-Control Study
Tolga Canbak, Barış Bayraktar, Aylin Acar, Rafet Yiğitbaşı
doi: 10.14744/nci.2019.56244  Sayfa 

13.
Yaşlılarda akut apandisit tanısında laboratuvar belirteçlerinin tanısal gücünün değerlendirilmesi
Evaluation of predictive power of laboratory markers in diagnosis of acute appendicitis in elderly
Savaş Bayrak, Cihad Tatar, Ekrem Çakar, Sukru Colak, Mehmet Emin Gunes, Kemal Tekeşin, Bünyamin Gürbulak, Erdem Kinaci, Mert Mahsuni Sevinc
doi: 10.14744/nci.2019.93457  Sayfa 

14.
Kolorektal Kanser Hastlarında MACC1, Filamin A Ve FBXW7 Genlerinin Anlatım Düzeylerinin Incelenmesi
Examination of The Expression Levels of MACC1, Filamin A and FBXW7 Genes in Colorectal Cancer Patients
Funda Yeşilkaya, Didem Tastekin, Hani Al Saadoni, Arzu Ergen, Sadrettin Pence
doi: 10.14744/nci.2019.26780  Sayfa 

15.
Türk Toplumunda Yaşayan Yaşlı Bireylerde Psikoaktif İlaç Kullanımı ve Düşmeler
Psychoactive Drug Use and Falls among Community-Dwelling Turkish Older People
Mehmet Ilkin Naharci, Ekin Oktay Oguz, Fatih Celebi, Senay Ozgun Oguz, Osman Yımaz, Ilker Tasci
doi: 10.14744/nci.2019.30316  Sayfa 

16.
Subcorneal hematoma as an imitator of acral melanoma: Dermoscopic diagnosis
Ömer Faruk Elmas, Necmettin Akdeniz
doi: 10.14744/nci.2019.65481  Sayfa 

17.
Post travmatik stres bozukluğu sıçan modelinde metilprednizolon ve metiraponun davranışsal ve nörokimyasal etkileri
The behavioral and neurochemical effects of methylprednisolone and metyrapone in a post-traumatic stress disorder rat model
Ayşe Melek Tanriverdi Bademci, Banu Aydin, Berna Terzioglu Bebitoglu, Hulya Cabadak, M. Zafer Gören
doi: 10.14744/nci.2019.69345  Sayfa 

18.
Fibromiyalji hastalarında serum irisin düzeyi ve inflamasyon belirteçlerinin incelenmesi
Investigation of serum iris level and inflammatory markers in Fibromyalgia Syndrome
Rümeysa Samancı, sarfinaz ataoglu, Mustafa Özşahin, Handan Ankaralı, Özlem Admış
doi: 10.14744/nci.2019.95676  Sayfa 0

19.
Ultrason eşliğinde internal jugular ven kateterizasyonunda lateral oblik yaklaşım: Oblik ve kısa aks yaklaşımlarının randomize karşılaştırması
Lateral oblique approach for internal jugular vein catheterization: Randomized comparison of oblique and short axis view of ultrasound-guided technique.
Onur Balaban, Tayfun Aydın, Ahmet Musmul
doi: 10.14744/nci.2019.86658  Sayfa 0

20.
Müsinöz Endometriyal Kanser: 11 Olgunun Klinik Çalışması
Mucınous Endometrial Cancer: Clinical Study of Eleven Cases
Soner Düzgüner, Osman Türkmen, Günsu Kimyon, İpek Nur Düzgüner, Alper Karalök, Derman Basaran, Tolga Taşçı, Işın Üreyen, Taner Turan
doi: 10.14744/nci.2019.17048  Sayfa 0

21.
Wistar sıçanlarda farmakolojik olarak indüklenen absans nöbetlere karşı Kindling
Pharmacologically induced absence seizures versus kindling in Wistar rats
Nihan Çarçak, Melike Şahiner, Özlem Akman, Medine Gülçebi İdrizoğlu, Miguel A. Cortez, O. Carter Snead, Esat Eşkazan, Filiz Onat
doi: 10.14744/nci.2019.80664  Sayfa 0

22.
Deneysel Ampiyem Modelinde: Moksifloksasin ve Doripenemin Plevral Sıvılara Penetrasyonu
Pleural Fluid Penetration of Moxifloxacin and Doripenem: An Experimental Model of Empyema
Mustafa Çalık, Saniye Göknil Çalık, Mustafa Dağlı, Recep Kesli, Hıdır Esme
doi: 10.14744/nci.2019.05902  Sayfa 0

23.
Genel Anestezi Uygulanan Sezeryan Seksiyo Sonrasında Postoperatif Analjezide Transversus Abdominis Plane Bloğun Etkinliği
The efficacy of transversus abdominis plane block for post operative analgesia after cesarean section performed under general anesthesia
halil buluc, Arzu Yıldırım Ar, Güldem Turan, Güldem Turan, Mehmet Akif Sargın, Nur Akgun
doi: 10.14744/nci.2018.97059  Sayfa 0

24.
Serum D vitamini düzeyi ile astım arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
The relationship between serum vitamin D level and asthma
Mehmet Yaşar Özkars, Özlem Keskin, Mehmet Almacıoğlu, Ercan Küçükosmanoğlu, Mehmet Keskin, Onur Balcı
doi: 10.14744/nci.2019.82195  Sayfa 0

25.
Lipid profile atherogenic indeces and their relation of epicardial fat thickness and carotid intima media thickness in Celiac disease
Zuhal Çalışkan, Kenan Demircioglu, Süleyman Sayar, Resul Kahraman, Ozge Caklili, Fatma Betül Özcan, Osman Köstek, Omer Faruk Baycan, Hamdi Levent Doğanay, Mustafa Caliskan
doi: 10.14744/nci.2019.54936  Sayfa 

26.
Düzenli spor yapan çocukların ekokardiyografik değerlendirilmesi
Echocardiographic assessment of children participating in regular sports training
Şeyma Kayalı, Fatma Tuba Yıldırım
doi: 10.14744/nci.2018.40360  Sayfa 0

27.
Factors Associated with Diverticular Bleeding and Re-Bleeding: A United States Hospital Study
Ala Abdel-jalil, Robyn Gorski, Salah Abdel Jalil, Ryan Cronin, Michael Comianos, Moss Mann, Hari Rajagopalan, Asem Abdeljalil, Veysel Tahan
doi: 10.14744/nci.2018.23540  Sayfa 0

28.
"Pleural Sliding Sound" Pnömotoraksı Tanımada Ne Kadar Başarılı?
How Successful is "Pleural Sliding Sound" in Identification of Pneumothorax?
Saniye Göknil Çalık, Mustafa Çalık, Sadık Girisgin, Osman Karaoglan, Zerrin Defne Dündar, Mehmet Ergin
doi: 10.14744/nci.2018.46548  Sayfa 0

29.
C5-C6 Radikülopati ve Omuz Rotator Manşon Lezyonlarının Birlikte Görülme Sıklığının Araştırılması
Investigation of the frequency of C5-C6 radiculopathy and shoulder rotator cuff lesions coexistance
Çiğdem Arifoğlu Karaman, Bengi Öz, Aylin Sarı
doi: 10.14744/nci.2018.04796  Sayfa 0

30.
Ankilozan Spondilitte Böbrek Taşı ve Hastalık Değerlendirme Ölçekleriyle ilişkisi
Nephrolithiasis in Ankylosing Spondylitis and its Relation with Disease Assessment Scales
Aylin Rezvani, İlknur Aktaş, Nurettin Taştekin, Reyhan Çeliker, Selda Sarıkaya, Erbil Dursun, Şenay Özdolap, Nigar Dursun, Coşkun Zateri, Lale Altan, Murat Birtane, Kenan Akgün, Necdet Süt
doi: 10.14744/nci.2018.58219  Sayfa 0

31.
Sigarasız Tütün (Maraş Otu) Kullanıcılarında Otorinolaringolojik Semptomlar
Otorhinolaryngolojical Symtoms Among Smokeless Tobacco (Maras Powder) Users
Saime Sağıroğlu, Ayşegül Erdoğan, Adem Doğaner, Ramazan Azim Okyay
doi: 10.14744/nci.2018.50024  Sayfa 0

32.
Kemoterapi amaçlı venöz port kateteri yerleştirilmesinde intra-operatif ultrasonografi kılavuzluğunun açık cerrahi yöntem ile karşılaştırılması
The comparison of intra-operative ultrasonography guidance with open surgical method for venous port catheter placement for chemotherapy
Ozan Onur Balkanay, Süleyman Demiryas
doi: 10.14744/nci.2018.76992  Sayfa 0

33.
Eskişehir İli Kırsal Kesiminde (Sivrihisar, Mahmudiye, Alpu, Beylikova) Lise Öğrencilerinde Alopesi Sıklığı ve Yaşam Kalitesi
The Frequency of Alopecia and Quality of Life in High-School Students in Rural Areas (Sivrihisar, Mahmudiye, Alpu, Beylikova) of Eskisehir
Özkan Özay, Didem Arslantaş, Alaeettin Ünsal, Işıl Bulur
doi: 10.14744/nci.2018.59365  Sayfa 0

34.
Sıçanlarda Aloe vera'nın İskemi Reperfüzyon Hasarına Karşı Hepatoprotektif etkisi
The Hepatoprotective Effect of Aloe Vera on Ischemia-Reperfusion Injury in Rats
Müşerref Hilal Şehitoğlu, İhsan Karaboğa, Aslı Kiraz, Hasan Ali Kiraz
doi: 10.14744/nci.2018.82957  Sayfa 0

35.
Tersiyer Bir Merkeze Başvuran Üçüncü Trimester Gebelerde Tiroid Fonksiyon Bozukluğu Prevalansı ve Perinatal Sonuçlarla İlişkisi
The Prevalance of Thyroid Dysfunction and Relationship with Perinatal Outcomes in Third Trimester Pregnants Who Apply to Tertiary Center
Hatice Dülek, Fisun Vural, Nurettin Aka, Sergül Zengin
doi: 10.14744/nci.2018.51422  Sayfa 0

36.
Kafa travması ile başvuran hastalarda beyin BT bulguları ile ‘Bispektral İndeks Skoru’ arasındaki ilişki
The relationship between brain CT findings and 'Bispectral Index Score' in patients presenting with head trauma
Özlem Küsken, Tuba Cimilli Öztürk, Aysel Hünük, Ebru Ünal Akoğlu, Rohat Ak, Cansu Arslan Turan, Özge Ecmel Onur
doi: 10.14744/nci.2018.89266  Sayfa 0

37.
Primer perkütan koroner girişim uygulanan ST segment yükselmeli miyokard infarktüsü hastalarında kontrast madde kaynaklı nefropatiyi öngörmede tiyol düzeylerinin rolü.
The role of thiol levels in predicting contrast-induced nephropathy in patients with ST-segment elevation myocardial infarction who underwent primary percutaneous coronary intervention.
Ahmet Korkmaz, Burcu Özyazgan, Arzu Kösem, Özgül Uçar Elalmış, Ümit Güray, Mehmet İleri, Salim Neşelioğlu, Özcan Erel
doi: 10.14744/nci.2018.72335  Sayfa 0

DAVETLI DERLEME
38.
Gıda Katkı Maddeleri Ve Mikrobiyota
Food Additives And Microbiota
Fatih Gültekin, Manolya Eser Oner, Hasan Basri Savas, Bora Dogan
doi: 10.14744/nci.2019.92499  Sayfa 

39.
Helicobacter Pylori Treatment in Turkey: Current Status and Rational Treatment Options
Mustafa Kaplan, Alpaslan Tanoglu, Tolga Duzenli, Nurdan Tozun
doi: 10.14744/nci.2019.62558  Sayfa 

40.
Kanserde Uzun Kodlamayan RNA'ların Tümör Baskılayıcı ve Onkojenik Rolü
Tumor Suppressor and Oncogenic Role of Long Non-Coding RNAs in Cancer
Esra Guzel, Burhanettin Yalçınkaya, Tugba Muhlise Okyay, Melek Gocmen, Muhammed Hüseyi&775;n Akçakuyu, Seymanur Karacaoglu
doi: 10.14744/nci.2019.46873  Sayfa 

OLGU SUNUMU
41.
Incarcerated Spigelian hernia: A rare cause of abdominal wall tender mass
Incarcerated Spigelian hernia: A rare cause of abdominal wall tender mass
Ender Anilir, Fatih Buyuker, Salih Tosun, Orhan Alimoglu
doi: 10.14744/nci.2018.09582  Sayfa 

42.
Tek taraflı ekstremite büyümesi ve konuşma gecikmesinin eşlik ettiği Ito hipomelanozu olgusu
A case of hypomelanosis of Ito accompanied by unilateral abnormal limb overgrowth and delayed speech
Mustafa Özçetin, Ayşe Kılıç, Yakup Çağ, Fuat Bilgili, Büşra Aksoy
doi: 10.14744/nci.2018.86648  Sayfa 0

43.
Atipik kutanöz bulgular ile seyreden ve Stevens-Johnson Sendromunu taklit eden bir Kawasaki Hastalığı olgusu
A case of kawasaki disease presenting with atypical cutaneous involvement and mimicking Stevens Johnson syndrome
Ferhat Demir, Mehtap Haktanır Abul, Embiya Dilber, Fazıl Orhan, Mukaddes Kalyoncu
doi: 10.14744/nci.2018.84748  Sayfa 0

44.
Bilateral simultane non-arteritik anterior iskemik optik nöropati ve tek taraflı siliyoretinal arter oklüzyonu
Bİlateral simultaneous non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy with occlusion of unilateral cillioretinal arter: case report
Utku Limon, Betül İlkay Sezgin Akçay, Erdem Akçay
doi: 10.14744/nci.2018.23230  Sayfa 0

45.
Supraklavikuler bölge kaynaklı epitelyal miyoepitelyal karsinom: Dispnenin nadir bir nedeni
Epithelial-myoepithelial carcinoma of the supraclavicular region: An unusual cause of dyspnea
İbrahim Hıra, Mustafa Şahin, Ali Bayram, Altan Kaya, Hatice Karaman, İbrahim Özcan
doi: 10.14744/nci.2018.25932  Sayfa 0

46.
Primer rezeksiyonu takiben 15 sene sonra dura metastazıyla seyreden parotis bezi adenoid kistik karsinomu: Bir olgu sunumu
Adenoid cystic carcinoma of the parotid metastasising to the dura fifteen years post primary resection: A case report
Gulpembe Bozkurt, George Jayan, Abdullah Soydan Mahmutoglu
doi: 10.14744/nci.2019.12844  Sayfa 

47.
Ampulla vateri yerleşimli büyük hücreli nöroendokrin karsinomunun agresif klinik seyri
Aggressive clinical course of large cell neuroendocrine carcinoma of ampulla of Vater
Recep Erçin Sönmez, fatih büyüker, Rabia Burcin Girgin, Tunc Eren, Gürhan Baş, Orhan Alimoglu
doi: 10.14744/nci.2019.36002  Sayfa 

48.
5’li Karma Aşı Sonrası Çoklu Nöbet Geçiren Süt Çocuğu: Vaka Sunumu
An Infant Who Suffered Seizures Many Times After Pentavalent Vaccination: Case Report
Meryem Erat Nergiz, Hande Yetişgin, Alperen Aydın, Gulsum Iclal Bayhan, Aysegul Nese Citak Kurt
doi: 10.14744/nci.2019.50375  Sayfa 

49.
Aripiprazol Kullanımına Bağlı Geçici Miyopi
Aripiprazole induced transient myopia
Tongabay Cumurcu, Birgül Elbozan Cumurcu, Bahar Yeşil, Abuzer Gunduz
doi: 10.14744/nci.2019.65625  Sayfa 

50.
Kateter ilişkili inmenin kateter aracılı tedavisi
Catheter based management of a catheterization related stroke
Şeref Kul, Mustafa Adem Tatlısu, Yusuf Yılmaz, Ömer Faruk Baycan, Mustafa Çalışkan
doi: 10.14744/nci.2019.60476  Sayfa 

51.
Clinico-radiological-pathological correlation in eumycetoma spectrum: case series
Taruan Yadav, Virendra Kumar Meena, Minhaj Shaikh, Sudeep Khera, Binit Sureka, Pawan Garg, Pushpinder Singh Khera
doi: 10.14744/nci.2019.98215  Sayfa 

52.
Ankilozan spondilit ve diskoid lupus birlikteliği: Bir olgu sunumu
Coexistence of Ankylosing Spondylitis and Discoid Lupus: A Case Report
Ayşe Ünal Enginar, Hakan Nur, Cahit Kacar
doi: 10.14744/nci.2018.90922  Sayfa 

53.
Miyokardiyal köprüleşmeyle beraber görülen kompleks ventriküler taşikardi
Complex ventricular tachycardia coexistent with myocardial bridging
Sinan Cerşit, Mustafa Ozan Gürsoy, Lütfi Öcal
doi: 10.14744/nci.2019.13549  Sayfa 

54.
İlk bulgusu kortikosteroid dirençli anakinra yanıtlı uzamış febril myalji sendromu olan Ailevi Akdeniz Ateşi olgusu
Corticosteroid-resistant anakinra-responsive protracted febrile myalgia syndrome as the first manifestation of familial Mediterranean fever
Mustafa Çakan, Şerife Gül Karadağ, Nuray Aktay Ayaz
doi: 10.14744/nci.2019.38243  Sayfa 

55.
Kontrol Altında Olmayan Juvenil İdiopatik Artrit Zemininde Her İki Dizde Gelişen İlerleyici Lipoma Arborescens Olgu Sunumu
Progressive Bilateral Lipoma Arborescens of the Knee Caused by Uncontrolled Juvenil Idiopatic Arthritis
Gozde Ercan, Sevinç Kalın, Betul Sozeri
doi: 10.14744/nci.2019.24471  Sayfa 

56.
Tüberküloz ilişkili hiperkalsemi saptanan bir olguda bifosfonat tedavisi ile başarılı yönetim
Successful management with bisphosphonate treatment in a child with tuberculosis-associated hypercalcemia
Suna Kılınç, Özlem Bostan Gayret, Meltem Erol, Saide Ertürk, tugce damla Dilek, Özgül Yiğit
doi: 10.14744/nci.2019.14890  Sayfa 

57.
Hipogonadotropik hipogonadizm ile prezente olan 46 XX male sendromu: vaka sunumu
46 XX male syndrome with hypogonadotrophic hypogonadism: a case report
Mehmet M Yalcin, Çiğdem Özkan, Müjde Aktürk, Ferda Emriye Perçin, Alev Altınova, Ayhan Karakoç, Göksun Ayvaz, Nuri Çakır
doi: 10.14744/nci.2018.57625  Sayfa 0

58.
Nadir bir anaflaksi nedeni: Lansoprazol. Peki şimdi ne vereceğiz?
An Uncommon Cause of Anaphylaxis: Lansoprazole. What to give next?
Ali Attila Aydın, Sedat Bilge, Tolga Düzenli, Harun Aslan, Güçlü Aydın
doi: 10.14744/nci.2018.36539  Sayfa 0

59.
Subperiosteal Hemorrhage Due to Distal Femoral Physis Fracture In A Neonate
Bir Yenidoğanda Distal Femoral Fizis Kırığına Bağlı Subperiostal Kanama
Mesut Ozturk, Alparslan Yurtbay, Davut Keskin, Ahmet Veysel Polat, Mustafa Bekir Selcuk
doi: 10.14744/nci.2018.26566  Sayfa 0

60.
Takotsubo kardiyomyopatinin beklenmedik iki nedeninin birlikteliği;Hiponatremi ve nöbet
Unusual combined cause of Takotsubo cardiomiyopathy: Hyponatremia and seizure
Ersin Çağrı Şimşek, Sadık Volkan Emren, Öner Özdoğan
doi: 10.14744/nci.2018.65148  Sayfa 0

DERLEME
61.
Cerrahi bilimi içerisinde Türk-Osmanli ürolojisi kuruluşu ve gelişimi süreci tarihi
The history of establishment and evaluation period of Ottoman-Turkish urology inside the surgical science
Ayhan Verit, Ahmet Ürkmez, Sedat Tellaloğlu
doi: 10.14744/nci.2018.52296  Sayfa 0

ORIJINAL GÖRÜNTÜLER
62.
Penetration of components of cervical fixation device into esophagus: an unexpected finding for the endoscopist
Murat Ferhat Ferhatoglu, Taner Kıvılcım
doi: 10.14744/nci.2018.33239  Sayfa 
Makale Özeti

63.
Dermoskopik Görünümüyle Bir Nevus Komedonikus Olgusu
Dermoscopy of Nevus Comedonicus
Melek Aslan Kayıran, Filiz Cebeci, İlkin Zindancı, Mehmet Salih Gürel, Necmettin Akdeniz
doi: 10.14744/nci.2018.06926  Sayfa 0

64.
The Magnetic Resonance Neurography of a Personage-Turner Syndrome Case
Selcuk Sayilir, Nesat Cullu, Timur Ekiz
doi: 10.14744/nci.2019.77905  Sayfa 
Makale Özeti

65.
Askariazis ile İlişkili Perfore Apandisit; BT Bulguları
Ascariasis Associated Perforated Appendicitis; CT Findings
Serdar Aslan, Mehmet Selim Nural
doi: 10.14744/nci.2018.25991  Sayfa 0 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.