Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi

North Clin Istanb: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
A Practical Marker to Determining Acute Severe Ulcerative Colitis: CRP / Albumin Ratio
Suleyman Sayar, Kemal Kurbuz, Resul Kahraman, Roni Atalay, Oguzhan Ozturk, Zuhal Caliskan, Levent Doganay, Kamil Ozdil
doi: 10.14744/nci.2018.78800  Sayfa 

2.
Sağlık Çalışanlarının Çocukluk Çağı Otizmi Hakkında Bilgi Seviyesi Anketinin Türkiye’de Kullanım İçin Uyarlanması
Adaptation of the Knowledge about Childhood Autism among Health Workers (KCAHW) Questionnaire aimed for usage in Turkey
Mikail Ozdemir, Can Ilgın, Melda Karavuş, Seyhan Hıdıroglu, Nimet Emel Lüleci, Nadıye Pınar Ay, Abdullah Sarıöz, Dilşad Save
doi: 10.14744/nci.2019.76301  Sayfa 

3.
Fraksiyonel Akım Yedeği ile Ölçülen Ciddi Koroner Arter Darlığının Araştırılması: Eğilim Skoru Eşleştirme Analizi
An Investigation of Hemodynamically Significant Coronary Artery Lesions Predictors Assessed by Fractional Flow Reserve: A Propensity Score Matching Analysis
Uğur Aksu, Kamuran Kalkan, Emrah Aksakal, Oktay Gülcü, Selami Demirelli, Selim Topcu
doi: 10.14744/nci.2019.79058  Sayfa 

4.
Üçüncü Seviye Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Geç Başlangıçlı Yenidoğan Sepsis Olgularının Değerlendirilmesi
Analysis of Late-onset Neonatal Sepsis Cases in a Level Three Neonatal Intensive Care Unit
Ali Gul, Sahin Takci
doi: 10.14744/nci.2019.39018  Sayfa 

5.
Sol ventrikül hipertrofisi tanısında yeni bir elektrokardiyografi kriterinin değerlendirilmesi: Prospektif validasyon çalışması
Assessment of a new electrocardiographic criterion for the diagnosis of left ventricle hypertrophy: A prospective validation study
Kudret Keskin, Özgür Selim Ser, Güneş Melike Doğan, Gokhan Cetinkal, Suleyman Sezai Yildiz, Serhat Siğirci, Kadriye Kilickesmez
doi: 10.14744/nci.2019.00907  Sayfa 

6.
Turner sendromlu hastalarda klinik özellikler ve ilişkili patolojik bulgular
Associated clinical abnormalities among patients with Turner syndrome
Suna Kılınç, Metin Yildiz, Ayla Guven
doi: 10.14744/nci.2019.84758  Sayfa 

7.
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Bronkopulmoner Displazi Sıklığı ve Risk Faktörleri: 3 Yıllık Retrospektif Çalışma
Bronchopulmonary Dysplasia Frequency and Risk Factors in Very Low Birth Weight İnfants: a 3-Year Retrospective Study
Turgay Cokyaman, Sultan Kavuncuoglu
doi: 10.14744/nci.2019.23427  Sayfa 

8.
Düşük ejeksiyon fraksiyonlu iskemik kalp yetmezliği olan hastalarda atriyal fibrilasyon gelişimi öngörülebilir mi?
Can development of atrial fibrillation in patients with ischemic heart failure with low ejection fraction be predicted?
Seref Alpsoy, Kubilay Erselcan, Aydın Akyüz, Demet Özkaramanlı Gür, Şahin Topuz, Birol Topçu, Niyazi Güler
doi: 10.14744/nci.2019.07078  Sayfa 

9.
Evre IIA Mikozis Fungoides Dermoskopisi
Dermoscopy of stage llA mycosis fungoides
Melike Kibar, Ilkin Zindancı, Ebru Zemheri
doi: 10.14744/nci.2019.02439  Sayfa 

10.
Human immunodeficiency virus (HIV) hastalarinin terinde HIV RNA saptanmasi
Detection of human immunodeficiency virus (HIV) RNA in sweat of HIV-infected patients
Fatih Mehmet Hanege, Fatma Sargin, Servet Karaca, Oguz K. Egilmez, Haluk Vahaboglu, M. Tayyar Kalcioglu
doi: 10.14744/nci.2019.56255  Sayfa 

11.
Türkiye'de Remisyon İndüksiyonu Sırasında Akut Miyeloid Lösemide Oral Posakonazol Profilaksisinin Ekonomik Analizi
Economic Analysis of Oral Posaconazole Prophylaxis in Acute Myeloid Leukemia During Remission Induction in Turkey
Elif Umit, Mehmet Baysal, Hakki Onur Kirkizlar, Ahmet Muzaffer Demir
doi: 10.14744/nci.2019.89896  Sayfa 

12.
Gastrointestinal Stromal Tümörlerin Klinik Özellikler, Histopatolojik Bulgular ve Prognostik Kriterler Açısından Değerlendirilmesi: Vaka- Kontrol Çalışma
Evaluation of Gastrointestinal Stromal Tumors for Clinical Features, Histopathological Findings, and Prognostic Criteria: Case-Control Study
Tolga Canbak, Barış Bayraktar, Aylin Acar, Rafet Yiğitbaşı
doi: 10.14744/nci.2019.56244  Sayfa 

13.
Kolorektal Kanser Hastlarında MACC1, Filamin A Ve FBXW7 Genlerinin Anlatım Düzeylerinin Incelenmesi
Examination of The Expression Levels of MACC1, Filamin A and FBXW7 Genes in Colorectal Cancer Patients
Funda Yeşilkaya, Didem Tastekin, Hani Al Saadoni, Arzu Ergen, Sadrettin Pence
doi: 10.14744/nci.2019.26780  Sayfa 

14.
Mide Kanserli Hastalarda Sağkalımı Etkileyen Prognostik Faktörler: Tek Merkez Deneyimi
Prognostic factors for survival in patients with gastric cancer: single instution experience
Gokhan Yaprak, Deniz Tataroglu Ozyukseler, Bedriye Doğan, Melike Pekyürek
doi: 10.14744/nci.2019.73549  Sayfa 

15.
Türk Toplumunda Yaşayan Yaşlı Bireylerde Psikoaktif İlaç Kullanımı ve Düşmeler
Psychoactive Drug Use and Falls among Community-Dwelling Turkish Older People
Mehmet Ilkin Naharci, Ekin Oktay Oguz, Fatih Celebi, Senay Ozgun Oguz, Osman Yımaz, Ilker Tasci
doi: 10.14744/nci.2019.30316  Sayfa 

16.
Seeking predictors for paroxysmal atrial fibrillation in stroke with an online clinical database
Seeking predictors for paroxysmal atrial fibrillation in stroke with an online clinical database
Sefik Evren Erdener
doi: 10.14744/nci.2019.91668  Sayfa 

17.
Subcorneal hematoma as an imitator of acral melanoma: Dermoscopic diagnosis
Ömer Faruk Elmas, Necmettin Akdeniz
doi: 10.14744/nci.2019.65481  Sayfa 

18.
Cihaz Deviyasyonu için Telekardiyografik Ölçümler; Takip için Kullanışlı Bir Yöntem
Telecardiographic Measurements for Device Migration: A Useful Tool for Follow Up
Fatih Avni Bayraktar, Müge Tasdemir Mete, Murat Sargin, Sevinç Bayer Erdoğan, Murat Baştopçu, Özlem Yıldırımtürk, Gokcen Orhan, Serap Aka
doi: 10.14744/nci.2019.75002  Sayfa 

19.
Mediastinal Tümörlü Çocuklarda Vena Cava Superior Sendromu: Tek Merkez Deneyimi
Vena Cava Superior Syndrome in Children With Mediastinal Tumors: Single Center Experience
Alper Özcan, Ekrem Unal, Musa Karakukcu, Abdulhakim Coskun, Mehmet Akif Özdemir, Türkan Patıroglu
doi: 10.14744/nci.2019.46354  Sayfa 

20.
Ultrason eşliğinde internal jugular ven kateterizasyonunda lateral oblik yaklaşım: Oblik ve kısa aks yaklaşımlarının randomize karşılaştırması
Lateral oblique approach for internal jugular vein catheterization: Randomized comparison of oblique and short axis view of ultrasound-guided technique.
Onur Balaban, Tayfun Aydın, Ahmet Musmul
doi: 10.14744/nci.2019.86658  Sayfa 0

21.
Müsinöz Endometriyal Kanser: 11 Olgunun Klinik Çalışması
Mucınous Endometrial Cancer: Clinical Study of Eleven Cases
Soner Düzgüner, Osman Türkmen, Günsu Kimyon, İpek Nur Düzgüner, Alper Karalök, Derman Basaran, Tolga Taşçı, Işın Üreyen, Taner Turan
doi: 10.14744/nci.2019.17048  Sayfa 0

22.
Deneysel Ampiyem Modelinde: Moksifloksasin ve Doripenemin Plevral Sıvılara Penetrasyonu
Pleural Fluid Penetration of Moxifloxacin and Doripenem: An Experimental Model of Empyema
Mustafa Çalık, Saniye Göknil Çalık, Mustafa Dağlı, Recep Kesli, Hıdır Esme
doi: 10.14744/nci.2019.05902  Sayfa 0

23.
Laparoskopik total ekstraperitoneal (TEP) inguinal herni onarımında polipropilen mesh ve% 75 resorbe edilebilir mesh (monofilaman polipropilen ve poli-L-laktik Asit (PLLA) örgü) karşılaştırılmasının erken sonuçları
Early results of comparison of polypropylene mesh and 75% resorbable mesh (monofilament polypropylene and poly-L-lactic acid (PLLA) mesh) for laparoscopic total extraperitoneal (TEP) inguinal hernia repair.
Birol Agca, Yalin Iscan, Kemal Memişoğlu
doi: 10.14744/nci.2018.91129  Sayfa 

24.
IL-15 İnsan Monosit Kökenli Dendrtitik Hücrelerce Curdlan indüklemeli IL-23 Üretimi Ve Th17 Cevabını Negatif Etkilemektedir
IL-15 negatively regulates curdlan-induced IL-23 production by human monocyte derived dendritic cells and subsequent Th17 response
Ahmet Eken, Zehra Okuş, Şerife Erdem, Zehra Büşra Azizoğlu, Yeşim Haliloğlu, Ayten Biçer, Tuğba Nur Gür, Ebru Yilmaz, Musa Karakukcu, Hamiyet Donmez Altuntas, Halit Canatan
doi: 10.14744/nci.2019.38802  Sayfa 

25.
Kliniğimizde İlk HoLEP Deneyimlerimiz
Our clinic’s first experience with HoLEP
Serkan Doğan, Kenan Yiğit Yıldız
doi: 10.14744/nci.2019.24855  Sayfa 

26.
Post travmatik stres bozukluğu sıçan modelinde metilprednizolon ve metiraponun davranışsal ve nörokimyasal etkileri
The behavioral and neurochemical effects of methylprednisolone and metyrapone in a post-traumatic stress disorder rat model
Ayşe Melek Tanriverdi Bademci, Banu Aydin, Berna Terzioglu Bebitoglu, Hulya Cabadak, M. Zafer Gören
doi: 10.14744/nci.2019.69345  Sayfa 

27.
Obezitenin, ileri endoskopik işlemlerin sedasyonla ilgili sonuçları üzerine etkisi
The Impact of Obesity on Sedation Related Outcomes of Advanced Endoscopic Procedures
Ebru Tarikçi Kiliç, Süleyman Sayar, Resul Kahraman, Kamil Ozdil
doi: 10.14744/nci.2019.93763  Sayfa 

28.
Primer Perkütan Girişim ile Tedavi Edilen STEMI Hastalarında Stent Restenozu ile Monosit /Yüksek Dansiteli Llipoprotein Oranı Arasındaki İlişki
Association of Monocyte to High Density Lipoprotein Ratio with Bare Metal Stent Restenosis in STEMI Patients Treated with Primary PCI
İlhan İlker Avcı, Irfan Şahin, Barış Güngör, Mehmet Baran Karataş, Kazım Serhan Özcan, Yigit Canga, Muhammet Keskin, Mert İlker Hayıroglu, Fatma Ozpamuk Karadeniz, Aylin Sungur
doi: 10.14744/nci.2018.93653  Sayfa 0

29.
Ankilozan Spondilitli Hastalarda Yeni bir Metotla Serum Tiyol/Disülfit Dengesinin Değerlendirilmesi.
Evaluation of Serum Thiol/disulfide Homeostasis in Patients with Ankylosing Spondylitis by a Novel Method
Rabia Aydoğan Baykara, Ayça Tuzcu, Ahmet Omma, Günseli Karaca Acet, Erdal Doğan, Almila Aydın, Medine Cumhur Cüre, Erkan Cüre, Adem Küçük, Özcan Erel
doi: 10.14744/nci.2018.37123  Sayfa 0

30.
Fibromiyalji hastalarında serum irisin düzeyi ve inflamasyon belirteçlerinin incelenmesi
Investigation of serum iris level and inflammatory markers in Fibromyalgia Syndrome
Rümeysa Samancı, sarfinaz ataoglu, Mustafa Özşahin, Handan Ankaralı, Özlem Admış
doi: 10.14744/nci.2019.95676  Sayfa 0

31.
İstanbul’da bir birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran evli erkeklerin rahim içi araç konusunda bilgi ve yaklaşımları: bir niteliksel çalışma
Knowledge and approaches of married men applying to a primary healthcare center in Istanbul about intrauterin device: a qualitative study
Muhammed Fatih Önsüz, Seyhan Hıdıroğlu, Melda Karavuş
doi: 10.14744/nci.2018.76093  Sayfa 0

32.
Hasta ayağa kaldırma sistemlerinin mobilizasyonda etkinliği
The efficacy of the electric patient hoist systems in mobilization
Tomris Duymaz, Levent Özgönenel, Zeynep Erdoğan İyigün
doi: 10.14744/nci.2018.25986  Sayfa 0

33.
Genel Anestezi Uygulanan Sezeryan Seksiyo Sonrasında Postoperatif Analjezide Transversus Abdominis Plane Bloğun Etkinliği
The efficacy of transversus abdominis plane block for post operative analgesia after cesarean section performed under general anesthesia
halil buluc, Arzu Yıldırım Ar, Güldem Turan, Güldem Turan, Mehmet Akif Sargın, Nur Akgun
doi: 10.14744/nci.2018.97059  Sayfa 0

34.
Serum D vitamini düzeyi ile astım arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
The relationship between serum vitamin D level and asthma
Mehmet Yaşar Özkars, Özlem Keskin, Mehmet Almacıoğlu, Ercan Küçükosmanoğlu, Mehmet Keskin, Onur Balcı
doi: 10.14744/nci.2019.82195  Sayfa 0

35.
Wistar sıçanlarda farmakolojik olarak indüklenen absans nöbetlere karşı Kindling
Pharmacologically induced absence seizures versus kindling in Wistar rats
Nihan Çarçak, Melike Şahiner, Özlem Akman, Medine Gülçebi İdrizoğlu, Miguel A. Cortez, O. Carter Snead, Esat Eşkazan, Filiz Onat
doi: 10.14744/nci.2019.80664  Sayfa 0

DAVETLI DERLEME
36.
Gıda Katkı Maddeleri Ve Mikrobiyota
Food Additives And Microbiota
Fatih Gültekin, Manolya Eser Oner, Hasan Basri Savas, Bora Dogan
doi: 10.14744/nci.2019.92499  Sayfa 

37.
Helicobacter Pylori Treatment in Turkey: Current Status and Rational Treatment Options
Mustafa Kaplan, Alpaslan Tanoglu, Tolga Duzenli, Nurdan Tozun
doi: 10.14744/nci.2019.62558  Sayfa 

38.
Kanserde Uzun Kodlamayan RNA'ların Tümör Baskılayıcı ve Onkojenik Rolü
Tumor Suppressor and Oncogenic Role of Long Non-Coding RNAs in Cancer
Esra Guzel, Tugba Muhlise Okyay, Burhanettin Yalçınkaya, Seymanur Karacaoglu, Melek Gocmen, Muhammed Hüseyin Akçakuyu
doi: 10.14744/nci.2019.46873  Sayfa 

39.
Osteoartiküler Brucelloz’da Güncel Yaklaşımlar
Current Therapeutic Strategy In Osteoarticular Brucellosis
Gamze Kalin Unuvar, Aysegul Ulu Kılıç, Mehmet Doganay
doi: 10.14744/nci.2019.05658  Sayfa 

OLGU SUNUMU
40.
Incarcerated Spigelian hernia: A rare cause of abdominal wall tender mass
Incarcerated Spigelian hernia: A rare cause of abdominal wall tender mass
Ender Anilir, Fatih Buyuker, Salih Tosun, Orhan Alimoglu
doi: 10.14744/nci.2018.09582  Sayfa 

41.
Pegile İnterferonla Kronik Hepatit Delta Tedavisini Takiben Gelişen Otoimmün Hepatit Olgusu
A Case Of Autoımmune Hepatitis Following Pegylated Interferon Treatment Of Chronic Hepatitis Delta
Feruze Enc, Celal Ulasoglu
doi: 10.14744/nci.2019.47701  Sayfa 

42.
A Rare Tumor of the Gallbladder: Small Cell Neuroendocrine Carcinoma
A Rare Tumor of the Gallbladder: Small Cell Neuroendocrine Carcinoma
Nuray Kepil, Ozan Akinci, Şebnem Batur, Abdullah Kağan Zengin
doi: 10.14744/nci.2019.26214  Sayfa 

43.
Primer rezeksiyonu takiben 15 sene sonra dura metastazıyla seyreden parotis bezi adenoid kistik karsinomu: Bir olgu sunumu
Adenoid cystic carcinoma of the parotid metastasising to the dura fifteen years post primary resection: A case report
Gulpembe Bozkurt, George Jayan, Abdullah Soydan Mahmutoglu
doi: 10.14744/nci.2019.12844  Sayfa 

44.
Ampulla vateri yerleşimli büyük hücreli nöroendokrin karsinomunun agresif klinik seyri
Aggressive clinical course of large cell neuroendocrine carcinoma of ampulla of Vater
Recep Erçin Sönmez, fatih büyüker, Rabia Burcin Girgin, Tunc Eren, Gürhan Baş, Orhan Alimoglu
doi: 10.14744/nci.2019.36002  Sayfa 

45.
5’li Karma Aşı Sonrası Çoklu Nöbet Geçiren Süt Çocuğu: Vaka Sunumu
An Infant Who Suffered Seizures Many Times After Pentavalent Vaccination: Case Report
Meryem Erat Nergiz, Hande Yetişgin, Alperen Aydın, Gulsum Iclal Bayhan, Aysegul Nese Citak Kurt
doi: 10.14744/nci.2019.50375  Sayfa 

46.
Aripiprazol Kullanımına Bağlı Geçici Miyopi
Aripiprazole induced transient myopia
Tongabay Cumurcu, Birgül Elbozan Cumurcu, Bahar Yeşil, Abuzer Gunduz
doi: 10.14744/nci.2019.65625  Sayfa 

47.
Kateter ilişkili inmenin kateter aracılı tedavisi
Catheter based management of a catheterization related stroke
Şeref Kul, Mustafa Adem Tatlısu, Yusuf Yılmaz, Ömer Faruk Baycan, Mustafa Çalışkan
doi: 10.14744/nci.2019.60476  Sayfa 

48.
Clinico-radiological-pathological correlation in eumycetoma spectrum: case series
Taruna Yadav, Virendra Kumar Meena, Minhaj Shaikh, Sudeep Khera, Binit Sureka, Pawan Garg, Pushpinder Singh Khera
doi: 10.14744/nci.2019.98215  Sayfa 

49.
Miyokardiyal köprüleşmeyle beraber görülen kompleks ventriküler taşikardi
Complex ventricular tachycardia coexistent with myocardial bridging
Sinan Cerşit, Mustafa Ozan Gürsoy, Lütfi Öcal
doi: 10.14744/nci.2019.13549  Sayfa 

50.
İlk bulgusu kortikosteroid dirençli anakinra yanıtlı uzamış febril myalji sendromu olan Ailevi Akdeniz Ateşi olgusu
Corticosteroid-resistant anakinra-responsive protracted febrile myalgia syndrome as the first manifestation of familial Mediterranean fever
Mustafa Çakan, Şerife Gül Karadağ, Nuray Aktay Ayaz
doi: 10.14744/nci.2019.38243  Sayfa 

51.
Kontrol Altında Olmayan Juvenil İdiopatik Artrit Zemininde Her İki Dizde Gelişen İlerleyici Lipoma Arborescens Olgu Sunumu
Progressive Bilateral Lipoma Arborescens of the Knee Caused by Uncontrolled Juvenil Idiopatic Arthritis
Gozde Ercan, Sevinç Kalın, Betul Sozeri
doi: 10.14744/nci.2019.24471  Sayfa 

52.
Tüberküloz ilişkili hiperkalsemi saptanan bir olguda bifosfonat tedavisi ile başarılı yönetim
Successful management with bisphosphonate treatment in a child with tuberculosis-associated hypercalcemia
Suna Kılınç, Özlem Bostan Gayret, Meltem Erol, Saide Ertürk, tugce damla Dilek, Özgül Yiğit
doi: 10.14744/nci.2019.14890  Sayfa 

53.
Alt Dudakta Epitelyal-Myoepitelyal Karsinom ve Vokal Kord Mikroinvaziv Verrüköz Karsinom Birlikteliği: Olgu Sunumu
Epithelial-Myoepithelial Carcinoma on Lower Lip and Microinvasive Verrucous Carcinoma in Vocal Cord: Case Report
Begüm Çalım Gürbüz, Murat Hakan Karabulut, Burak Karabulut, Merve Aydemir, Hande Nur Inceman, Itır Ebru Zemheri
doi: 10.14744/nci.2019.48991  Sayfa 0

54.
Ankilozan spondilit ve diskoid lupus birlikteliği: Bir olgu sunumu
Coexistence of Ankylosing Spondylitis and Discoid Lupus: A Case Report
Ayşe Ünal Enginar, Hakan Nur, Cahit Kacar
doi: 10.14744/nci.2018.90922  Sayfa 

55.
Bilateral simultane non-arteritik anterior iskemik optik nöropati ve tek taraflı siliyoretinal arter oklüzyonu
Bİlateral simultaneous non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy with occlusion of unilateral cillioretinal arter: case report
Utku Limon, Betül İlkay Sezgin Akçay, Erdem Akçay
doi: 10.14744/nci.2018.23230  Sayfa 0

56.
Supraklavikuler bölge kaynaklı epitelyal miyoepitelyal karsinom: Dispnenin nadir bir nedeni
Epithelial-myoepithelial carcinoma of the supraclavicular region: An unusual cause of dyspnea
İbrahim Hıra, Mustafa Şahin, Ali Bayram, Altan Kaya, Hatice Karaman, İbrahim Özcan
doi: 10.14744/nci.2018.25932  Sayfa 0

57.
Tek taraflı ekstremite büyümesi ve konuşma gecikmesinin eşlik ettiği Ito hipomelanozu olgusu
A case of hypomelanosis of Ito accompanied by unilateral abnormal limb overgrowth and delayed speech
Mustafa Özçetin, Ayşe Kılıç, Yakup Çağ, Fuat Bilgili, Büşra Aksoy
doi: 10.14744/nci.2018.86648  Sayfa 0

58.
Atipik kutanöz bulgular ile seyreden ve Stevens-Johnson Sendromunu taklit eden bir Kawasaki Hastalığı olgusu
A case of kawasaki disease presenting with atypical cutaneous involvement and mimicking Stevens Johnson syndrome
Ferhat Demir, Mehtap Haktanır Abul, Embiya Dilber, Fazıl Orhan, Mukaddes Kalyoncu
doi: 10.14744/nci.2018.84748  Sayfa 0

ORIJINAL GÖRÜNTÜLER
59.
The Magnetic Resonance Neurography of a Personage-Turner Syndrome Case
Selcuk Sayilir, Nesat Cullu, Timur Ekiz
doi: 10.14744/nci.2019.77905  Sayfa 
Makale Özeti | Tam Metin PDF

60.
Penetration of components of cervical fixation device into esophagus: an unexpected finding for the endoscopist
Murat Ferhat Ferhatoglu, Taner Kıvılcım
doi: 10.14744/nci.2018.33239  Sayfa 
Makale Özeti

61.
Dermoskopik Görünümüyle Bir Nevus Komedonikus Olgusu
Dermoscopy of Nevus Comedonicus
Melek Aslan Kayıran, Filiz Cebeci, İlkin Zindancı, Mehmet Salih Gürel, Necmettin Akdeniz
doi: 10.14744/nci.2018.06926  Sayfa 0 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.