Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi

North Clin Istanb: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DAVETLI DERLEME
1.
Ayrıştırma Teknikleri: Kromatografi
Separation techniques: Chromatography
Özlem Coşkun
PMID: 28058406  PMCID: PMC5206469  doi: 10.14744/nci.2016.32757   2016; 3 - 2 | Sayfalar 156 - 160

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Yenidoğan kraniotabesinin Vitamin D düzeyi ile ilişkisi
Relationship between newborn craniotabes and vitamin D status
Makbule Ercan, Mustafa Özçetin, Mehmet Karacı, Gamze Özgürhan, Adem Yaşar, Berrak Guven
PMID: 28058380  PMCID: PMC5175072  doi: 10.14744/nci.2016.48403   2016; 3 - 1 | Sayfalar 15 - 21

OLGU SUNUMU
3.
Gebelikte akut apandisit: Olgu serisi ve derleme
Acute appendicitis in pregnancy: Case series and review
Buşra Burcu, Özgür Ekinci, Tuba Atak, Kıvılcım Orhun, Turgut Tunç Eren, Orhan Alimoğlu
PMID: 28058387  PMCID: PMC5175079  doi: 10.14744/nci.2015.96530   2016; 3 - 1 | Sayfalar 60 - 63

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Tiroid cerrahisi sonrası hipokalsemi gelişiminde etkili faktörler: İnsidental paratiroidektominin önemi
Factors affecting postoperative hypocalcemia after thyroid surgery: Importance of incidental parathyroidectomy
İbrahim Ali Özemir, Mehmet Zeki Buldanlı, Oktay Yener, Metin Leblebici, Tunc Eren, Hakan Baysal, Orhan Alimoğlu
PMID: 28058379  PMCID: PMC5175085  doi: 10.14744/nci.2016.48802   2016; 3 - 1 | Sayfalar 9 - 14

DAVETLI DERLEME
5.
Psöriazisin klinik tiplerinin kısa özeti
A brief summary of clinical types of psoriasis
Gülbahar Saraç, Tuba Tülay Koca, Tolga Bağlan
PMID: 28058392  PMCID: PMC5175084  doi: 10.14744/nci.2016.16023   2016; 3 - 1 | Sayfalar 79 - 82

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
6.
Diyabetli hastalarda alternatif tıp yöntemlerinin kullanımı
The use of complementary medicine in patients with diabetes
Muzaffer Ilhan, Büşra Demir, Sena Yüksel, Serra Aydın Çataklı, Rabia Sevda Yıldız, Ozcan Karaman, Ertuğrul Taşan
PMID: 28058383  PMCID: PMC5175075  doi: 10.14744/nci.2016.63825   2016; 3 - 1 | Sayfalar 34 - 38

OLGU SUNUMU
7.
Isotretinoin tedavisine bağlı gelişen sakroileit: tesadüf mü nedensel bir ilişki mi?
Sacroiliitis during isotretinoin treatment: Causal association or coincidence?
Ece Aydog, Gulcan Ozturk, Asuman Comert, Neslihan Tasdelen, Ozlem Akin, Duygu Geler Kulcu
PMCID: PMC6526982  doi: 10.14744/nci.2018.93798   2019; 6 - 1 | Sayfalar 75 - 80

DAVETLI DERLEME
8.
Neodimyum Mıknatıslarının Sağlık Alanında Kullanımı ve Sağlık Üzerine Etkileri
The use of neodymium magnets in healthcare and their effects on health
Cengiz Yuksel, Seyit Ankarali, Nehir Aslan Yuksel
doi: 10.14744/nci.2017.00483   2018; 5 - 3 | Sayfalar 268 - 273

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
9.
Geriatrik Depresyon Skalası-15 (Kısa Form)' in Türk Yaşlı Nüfusunda Geçerlik Ve Güvenirliği
Validity and reliability of geriatric depression scale-15 (short form) in Turkish older adults
Busra Durmaz, Pinar Soysal, Hulya Ellidokuz, Ahmet Turan Isik
doi: 10.14744/nci.2017.85047   2018; 5 - 3 | Sayfalar 216 - 220

10.
Başarılı parmak replantasyonu sonrası rehabilitasyon
Rehabilitation after successful finger replantation
Meriç Uğurlar, Fatih Kabakaş, Hüsrev Purisa, Ilker Sezer, Pınar Çelikdelen, Ismail Bülent Özçelik
PMID: 28058381  PMCID: PMC5175073  doi: 10.14744/nci.2016.19870   2016; 3 - 1 | Sayfalar 22 - 26

OLGU SUNUMU
11.
Fibromiyalji hastasında pregabalin kaynaklı hiperprolaktinemi: Olgu sunumu
Pregabalin-induced hyperprolactinemia in a patient with fibromyalgia: A case report
Aslıhan Taraktaş, Nilgün Mesci, Gülcan Öztürk, Duygu Geler Külcü, Ece Aydoğ
PMID: 28275758  PMCID: PMC5336631  doi: 10.14744/nci.2015.71501   2016; 3 - 3 | Sayfalar 233 - 236

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
12.
Trigliserid/Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Oranı Kronik İnflamatuvar Hastalıklarda Güvenilir Bir Tarama Testi midir?
Is triglyceride/HDL ratio a reliable screening test for assessment of atherosclerotic risk in patients with chronic inflammatory disease?
Nurşen Keleş, Feyza Aksu, Gönül Açıksarı, Yusuf Yılmaz, Kenan Demircioğlu, Osman Köstek, Muhammed Esad Çetin, Macit Kalçık, Mustafa Çalışkan
PMID: 28058384  PMCID: PMC5175076  doi: 10.14744/nci.2016.52824   2016; 3 - 1 | Sayfalar 39 - 45

13.
Sirotik hastalarda trombosit sayısı/ dalak çapı oranının varis büyüklüğü ile ilişkisi
Relationship between size of varices and platelet count/spleen size ratio in cirrhotic patients
Kamil Özdil, Oğuzhan Öztürk, Ecem Sevim Çalık, Eyüp Sami Akbaş, Evren Kanat, Zuhal Çalışkan, Hakan Demirdağ, Resul Kahraman, Atilla Bulur, Nermin Mutlu Bilgiç, Levent Doğanay, Hacı Mehmet Sökmen
PMID: 28058385  PMCID: PMC5175077  doi: 10.14744/nci.2016.60362   2016; 3 - 1 | Sayfalar 46 - 52

14.
Migren Baş ağrısında Göz Kırpma Refleksi
Blink reflex in migraine headache
Zeynep Ünal, Füsun Mayda Domaç, Ece Boylu, Abdulkadir Koçer, Tülin Tanrıdağ, Önder Us
PMID: 28058378  PMCID: PMC5175071  doi: 10.14744/nci.2016.30301   2016; 3 - 1 | Sayfalar 1 - 8

15.
İntratekal morfin uygulaması sonrası ortaya çıkan kaşıntının önlenmesinde Mirtazapin, Gabapentin ve Ondansetronun etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of Mirtazapine,Gabapentin and Ondansetron to prevent intrathecal morphine induced pruritus
Ayşe Akhan, Ferhunde Dilek Subaşı, Gülşen Bosna, Osman Ekinci, Hakan Pamuk, Sıddıka Batan, Rezzan Yağmur Ateşer, Gülden Turan
PMID: 28058386  PMCID: PMC5175078  doi: 10.14744/nci.2016.38233   2016; 3 - 1 | Sayfalar 53 - 59

OLGU SUNUMU
16.
Epileptik nöbet ile başvuran Fahr Sendromu olan iki olgu sunumu
Fahr’s syndrome presenting with epileptic seizure: Two case reports
Nedim Ongun, Eylem Değirmenci, Çağdaş Erdoğan
PMID: 28058390  PMCID: PMC5175082  doi: 10.14744/nci.2015.47966   2016; 3 - 1 | Sayfalar 71 - 74

17.
Larinks Yerleşimli Pleomorfik Adenoma
Pleomorphic adenoma of the larynx
Meryem Dogan Altunpulluk, Murat Hakan Karabulut, Gozde Kir, Samil Sahin
PMID: 28058389  PMCID: PMC5175081  doi: 10.14744/nci.2015.47965   2016; 3 - 1 | Sayfalar 67 - 70

18.
Cerrahlar için ciddi muamma: Güdük apandisit
A serious conundrum for surgeons: Stump appendicitis
Mehmet Fatih Ekici, Zülfü Bayhan, Sezgin Zeren, Bercis İmge Uçar, Mehmet Korkmaz, Ayşe Nur Değer
PMID: 28275759  PMCID: PMC5336632  doi: 10.14744/nci.2016.21043   2016; 3 - 3 | Sayfalar 237 - 239

19.
Pediatrik Bir Hastada Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromunu (KBAS) Taklit Eden Inflammatuar Atrit: Olgu Sunumu
Inflammatory arthritis mimicking Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) in a child: A case report
Zeliha EĞİLMEZ, Selin Turan Turgut, Afitap İçağasıoğlu, İrem Bıçakcı
PMID: 28058400  PMCID: PMC5206463  doi: 10.14744/nci.2015.33043   2016; 3 - 2 | Sayfalar 131 - 134

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
20.
Stent ve Bypas: Revaskülarizasyon sonrası erken dönemde hastaneye tekrar başvuru oranları ve risk faktörleri
Stent versus bypass: The reasons and risk factors for early readmission to hospital after myocardial revascularization
Murat Sargin, Mustafa Adem Tatlisu, Muge Tasdemir Mete, Nehir Selcuk, Sevinc Bayer, Serdar Akansel, Serap Aykut Aka, Mehmet Eren
PMID: 28058382  PMCID: PMC5175074  doi: 10.14744/nci.2016.43434   2016; 3 - 1 | Sayfalar 27 - 33 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.